Lid worden

Lid worden

Lid of donateur worden van Behoorlijk bestuur

Wilt u lid worden of doneren?
Een jaarlidmaatschap kost u €20,- per jaar. Donaties en lidmaatschapskosten worden besteed aan verkiezingen, trainingen en cursussen, website etc. Tevens zijn we nog steeds en te alle tijde op zoek naar actieve-leden. U kunt op de volgende wijzen allemaal bijdragen:

  • Commissievergaderingen/bijeenkomsten bijwonen
  • Wijkplatform bezoeken namens de partij
  • Campagne voeren
  • Zich verkiesbaar stellen t.b.v. de verkiezingen
  • Etc.

U kunt bij interesse en vragen hiervoor mailen naar behoorlijkbestuur.denhelder@gmail.com.
Door de kieswet vaststelling van februari 2014 is het voor de verkiezingsperiode 2014 – 18 niet meer mogelijk u op te geven voor commissie of raadswerk, voor de verkiezingsperiode 2018-22 kan het wel straks. Uiteraard kan u altijd mee vergaderen en beslissen binnen de fractie.

Naam en Voorletters

Achternaam

Straatnaam en Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Uw Email

Geboorte datum DD-MM-JJJJ

Telefoonnummer

Lidmaatschapkosten €20,- pj

Bericht

 

U kan uw jaar lidmaatschap overmaken op:

Bankrekeningnummer Behoorlijk Bestuur: NL54 ABNA 053.52.14.936

O.V.V Lidmaatschap

T.A.V Behoorlijk Bestuur Den Helder

 

Hierbij geeft u toestemming voor:

Het verwerken van uw gegevens.

Behoorlijk Bestuur houdt zich aan de volgende (WBP-regels)Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Het nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens en beveiligen van de lidgegevens.

Het op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens.

uitsluitend de lidgegevens te gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Dit betekent dat deze persoonsgegevens niet worden doorgestuurd naar externe partijen,

alsook dat binnen de vereniging alleen de  personen die de gegevens vanuit hun functie in mogen zien toegang hebben.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de eigen gegevens in de ledenadministratie

(b.v. verhuizing/emailadres/telefoonnr).