2021 februari 09 Schriftelijke vragen over de GGD Hollands Noorden en de ontwikkelingen omtrent vaccinatie/priklocatie

Schriftelijke vragen over de GGD Hollands Noorden en de ontwikkelingen omtrent vaccinatie/priklocatie

Hieronder kan u schriftelijke vragen lezen van onze fractie over de GGD Hollands Noorden en de ontwikkelingen omtrent vaccinatie/priklocatie.

In deze schriftelijke vragen zijn ook vragen opgenomen die voortkomen uit de behandeling van het onderwerp GGD Hollands Noorden in de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 4 februari jl. Omdat dit onderwerp voor de raadsvergadering van volgende week 15 februari  geagendeerd staat verzoekt de fractie de vragen 4, 5, 6 vóór volgende week maandag 15 februari te beantwoorden.⤵️

Schriftelijke Vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP  omtrent de zorgen om het zorg en welzijn van onze inwoners met betrekking tot de GGD Hollands Noorden, conform art. 36 Reglement van​ Orde.

Den Helder, 8 februari 2021

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP heeft de volgende vragen voor u;

Vanaf 8 maart kan er een bepaalde, voornamelijk kwetsbare groep van onze inwoners, uit onze gemeente een vaccinatie halen, mogelijk in Den Helder, in het gebouw van het oude gemeentehuis van Den Helder.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. De brieven voor deze inwoners zijn eind januari, begin februari verstuurd, dat mensen die recht hebben op een vaccinatie, terecht kunnen voor een vaccinatie, maar dan wel plaatsvindt in gemeente Alkmaar. Vindt U ook niet, dat 8 maart in Den Helder, eigenlijk veel te laat komt voor deze kwetsbaarste inwoners?
  • Hoe had dit beter of anders gekund volgens het College, voor de toekomst, ook met het oog op regeren is vooruitzien?
  • Is er volgens het College, niet veel te laat geanticipeerd op het feit dat toendertijd de vaccinaties beschikbaar waren, er gelijk actie kon worden ondernomen, de locatie al gebruik rijp had kunnen zijn qua locatie, inzet en bereikbaarheid?
  • Door deze handelswijze vele inwoners nu, -of wachten tot 8 maart, -of zich in problemen wellicht werken, om toch een vaccinatie te halen in Alkmaar, waardoor de corona crisis maar voort blijft duren met alle gevolgen van dien, of erger tot gevolg?
  • Kunt U vertellen, wanneer U precies in gesprek bent gegaan met de GGD over een vaccinatie locatie mogelijkheid in Den Helder?
 1. Om tegemoet te komen aan hulpbehoevenden, minderbedeelden maar voornamelijk zeer oudere doelgroep, is er een regeling voor vervoer getroffen om alsnog naar de Gemeente Alkmaar te reizen.
  • Dit kan via websites van instellingen. Bent u op de hoogte, dat juist deze doelgroep, de meeste moeite heeft met het gebruik van internet en/of computervaardigheid? Het voor hen een drempel kan zijn om dit dus niet te (kunnen) doen?
  • Voor inwoners die dit niet kunnen betalen, bijzondere bijstand aan kunnen vragen, wat dus voor 1 vaccinatie een hoop werk en rompslomp kan betekenen voor al een kwetsbare inwoner, laat staan een wachtperiode hiervan?
  • Voor WMO is er een uitzonderingspositie. Bent U bekend dat er maar weinig WMO-taxibedrijven een rolstoeltaxi in dienst heeft? Zeker dat Gemeente Alkmaar op en neer 1,5 uur per keer in beslag neemt en dus een behoorlijke aanslag zal zijn op de beschikbaarheid? Met name, dat men zelf geen invloed heeft, in het afspreken van een tijdstip voor vaccinatie.
 1. Met name het WMO-vervoer van en naar Alkmaar is volgens ons een nobel en goed streven, maar had voorkomen kunnen worden door eventueel tijdig handelen?
  • Hoeveel gaat deze uitzondering kosten, het gebruik van WMO-vervoer en bijstand, volgens verwachting van het College? Zeker met name de laatste raadsvergaderingen waar dit onderwerp uitgebreid aan bod is geweest. Volgens de wethouder is het een dure kostenpost, zal de gebruiker, 1 euro per rit, gaan bijbetalen voor ‘bewustzijn van kosten’. Kunt u een inschatting of indicatie verschaffen?
  • Gaan wij deze kosten ook terug zien in de specificatie/evaluatie van het College die wij terugkrijgen in de raad, aankomende zomer, inzake WMO-vervoer?
  • Denkt het College nog steeds, dat 1 euro ‘bewustzijn van kosten’ gaat opleveren bij inwoners, voor een taxirit naar Alkmaar?
  • Door het proberen eerder mogelijk te maken van een locatie in Den Helder, hoeveel zou het College dan bespaard hebben?
 1. Met betrekking tot de RRN vergadering van 4 februari 2021.

Volgens de wethouder van Texel, Dhr. van de Belt, lid van het AB, ‘hebben wij veel invloed’. ‘Want’, zo schetste de wethouder, ‘het is onze GGD, als wij iets vragen als gemeenteraden, dan gebeurt dit ook.’ –           Heeft ons College ook tijdig gevraagd voor/om een vaccinatie locatie in Den Helder?

 • Heeft ons College aan de gemeenten in de Noordkop gevraagd hoe zij erin staan, dat er alleen een locatie is in Alkmaar op dat moment, daar zij dezelfde problemen ondervinden? Zeker als wij regionaal een commissie samen hebben, met een stem hierin.
 1. Dat het de GGD aangerekend kan worden, die wellicht niet tijdig geanticipeerd heeft op meerdere vaccinatie locaties in onze regio.
  • Is het bespreekbaar om het agendapunt van 15 februari 2021, een raadsvoorstel, te behandelen over een zienswijze van de GGD Hollands Noorden als bespreekpunt, of er zelfs in ieder geval over te debatteren met de gehele raad?
  • Deze zienswijze wel op 12 januari 2021 besproken is met het College, maar niet met de gemeenteraad, wat misschien van een ander advies of inzicht kan voorzien?

Er op 4 februari 2021 in de RRN wel duidelijk bleek, met name van vragen van; Mevr. Koot, raadslid van gemeente Texel, welke bevestigend werden beantwoordt door Dhr. van de Belt, dat dit toch een volgens ons, zorgwekkend onderwerp is.

Vooral de opvattingen efficiënt, betrouwbaar en veilig, vielen ons op, dat door beide partijen aan beide zijden, GGD en Raad, ‘niet ideaal’ waren. ‘Aansturing en controle is fragiel,’ volgens Dhr. van de Belt, maar voornamelijk ook zorgen vanuit de colleges zijn.

 • Heeft U als College ook uw zorgen geuit? Zo ja, welke zorgen zijn dat dan, zo nee, waarom niet? Zie bijvoorbeeld bovenstaand onderwerp?
 • Bent u bewust, dat wij de 4e grootste gemeente qua inwoners zijn van de GGD Hollands Noorden, als 3e gemeente, het meeste betalen voor hun diensten, het College hier misschien een herevaluatie over kan doen qua standpunt, over hoe de GGD ons gaat zien als ‘soort regiohoofd’ met name omdat wij omringt worden door, ook andere gemeenten? Om bijvoorbeeld de vaccinatie locatie erbij te betrekken, is er in Middenmeer een vaccinatie locatie eerder in gebruik, dan in Den Helder, terwijl wij als ‘regiohoofd’, de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder, allemaal bediend hadden kunnen worden, zonder extra kosten of hoofdbrekens.
 • Vindt het College bijvoorbeeld niet, dat de GGD in hun beleid op kan/moet nemen, dat er juist met het oog op de toekomst, minder groots en regionaal gekeken wordt, maar juist lokaal gecentraliseerd naar mogelijkheden vanuit oogpunt beste voor inwoners, posities en locaties? bv. Regio Functies.
 1. De GGD Hollands Noorden, met deze uitspraken, tevens het laten zien van veranderen van besluitvormingen over inrichting, andere inzichten van management, terugkerend; niet kloppende kadernota’s, het aantrekken van meerdere FTE’s op diverse terreinen, eventueel ‘laat handelen’ voor het helpen van kwetsbare inwoners van gemeente Den Helder, (en omstreken) toch om 0,29 ct per inwoner vraagt, voor het zelf niet op orde hebben van bekende wetgeving en systemen en andere randzaken. Al hiermee aangeeft de zaken niet op orde te hebben, wij best wel eens een pittig gesprek hierover mogen voeren in plaats van een zienswijze.
  • Hoe evalueert het College dit met de GGD, tevens invloed gaan wij hierop uitoefenen, behalve een zienswijze te geven?
  • Hoe gaat het College regeren en vooruitzien inzake de GGD, de instantie eventueel controleren aan de hand van afspraken?
  • Hoe gaat het College ervoor zorgen dat onze zorgplicht gewaarborgd blijft bij of door de GGD?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,
Sylvia Hamerslag

Tevens vandaag in de krant:⤵️

Vanaf 8 maart kunnen inwoners die aan de beurt zijn voor een coronaprik terecht in het voormalige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg. Behoorlijk Bestuur vindt dat ’eigenlijk veel te laat’.

Inwoners van gemeenten in de Kop van Noord-Holland zouden aanvankelijk in Alkmaar gevaccineerd worden. Dat zou ook gelden voor rolstoelgebruikers vanaf 85 jaar die zelfstandig wonen. Het nieuws leidde tot flinke commotie. Burgemeester en wethouders maakten kort daarna bekend dat er vervoer beschikbaar is voor inwoners die in Alkmaar een coronaprik willen halen. Vervolgens maakte de GGD bekend dat in overleg met het Helderse gemeentebestuur was besloten tot een priklocatie in het voormalige stadhuis. Die locatie, waar zes personen tegelijkertijd geprikt kunnen worden, gaat op 8 maart open.

Kwetsbare inwoners

Behoorlijk Bestuur vind dat ’eigenlijk veel te laat voor deze kwetsbare inwoners’. De fractie vindt dat burgemeester en wethouders te laat in actie zijn gekomen. Zij hadden, toen bekend werd dat de vaccins beschikbaar waren, de locatie direct gebruiksklaar moeten maken.

Door ’deze handelwijze’ moeten veel inwoners nu wachten tot 8 maart of ’zich in de problemen werken om toch een vaccinatie te halen in Alkmaar’, aldus BB. De fractie wil weten wanneer het Helderse college met GGD in gesprek is gegaan over een priklocatie in de marinestad.

Op Texel komt er mogelijk ook een priklocatie. Inwoners van Texel die een oproep hebben gekregen, moeten eigenlijk ook naar Alkmaar voor hun coronaprik. Texelse huisartsen raden de opgeroepen inwoners aan nog niet naar Alkmaar te reizen. Texel is in gesprek met GGD over een priklocatie op het eiland

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootse partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER