Lid worden

Lid worden

Lid of donateur worden van BB

Wilt u lid of donateur worden van onze partij?
Het lidmaatschap kost €20,- per jaar. Donaties en lidmaatschapscontributie worden besteed aan verkiezingen, trainingen en cursussen, website etc. Wij zijn nog steeds en op zoek naar actieve-leden. U kunt dan op de volgende wijze bijdragen:

  • Commissievergaderingen & bijeenkomsten bijwonen
  • Wijkplatform bezoeken namens de partij
  • Campagne voeren
  • Zich verkiesbaar stellen t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen

U kunt bij interesse en eventuele vragen mailen naar behoorlijkbestuur.denhelder@gmail.com

Naam en Voorletters

Achternaam

Straatnaam en Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Uw Email

Geboorte datum DD-MM-JJJJ

Telefoonnummer

Lidmaatschapkosten €20,- pj

Bericht

 

U kunt uw jaar lidmaatschap overmaken op:

Bankrekeningnummer Behoorlijk Bestuur: NL54 ABNA 053.52.14.936

O.V.V Lidmaatschap

T.A.V Behoorlijk Bestuur Den Helder

 

Hierbij geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

Behoorlijk Bestuur houdt zich aan de volgende (WBP-regels)Wet Bescherming Persoonsgegevens:

  • Het nauwkeurig bijhouden van de lidmaatschapsgegevens en beveiligen van de lidmaatschapsgegevens.
  • Het op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidmaatschapgegevens.
  • uitsluitend de lidmaatschapgegevens te gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Dit betekent dat de persoonsgegevens nimmer worden doorgestuurd naar externe partijen,
  • Daarnaast zullen dat binnen de partij alleen de  personen die de gegevens vanuit hun functie in mogen zien toegang hebben.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de eigen gegevens in de ledenadministratie

Denk hierbij aan (verhuizing/emailadres/telefoonnr).