BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP

BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP

Sinds 2020 gebruikt Behoorlijk Bestuur de naam;
BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP

De reden is dat wij bemerkte dat de inwoners van Julianadorp behoefte hebben aan een duidelijke vertegewoordiging in de gemeenteraad. Onze partij krijgt veel input uit Julianadorp en wil hier nu zichtbaar meer mee doen. 
Lees via onderstaande link hoe wij o.a op de kieswijzer Julianadorp hebben gereageerd: 
www.behoorlijkbestuur.nl/2022/03/05/kieswijzer-julianadorp-2022-opgesteld-door-de-bvj/

Onze speerpunten m.b.t Julianadorp zijn 

 • Bereikbaarheid OV
  Wij zijn vorig jaar naar Amsterdam afgereisd en het gesprek aangegaan met Pro Rail en de NS
  Onderwerp van dit gesprek was o.a wat zijn de mogelijkheden tot een extra station/spoor naar JULIANADORP
 • Leefbaarheid in algemene zin maar in het bijzonder in de bloemkoolwijken.
  Er is daar bv weinig verbinding met groen en de kust en zijn echt toe aan groot onderhoud. Momenteel kenmerken deze buurten zoals Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin zich door een onsamenhangende structuur en staat de leefbaarheid en woonkwaliteit onder druk. Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp ziet dat er voor Julianadorp volop kansen zijn. Er zou meer ruimte moeten voor bewegen, spel en sport.
  Om de leefbaarheid in Julianadorp te vergroten zou groen zou meer onderdeel moeten zijn van wonen in Julianadorp.
 • De omgevingsvisie Julianadorp is nagenoeg afgerond BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP wil graag dat hier een goed uitvoeringsplan uitkomt in samenspraak met de inwoners en andere participanten van Julianadorp.
 • Gemaakte afspraken met bewoners effectueren (bv die van het Alexanderhof)
 • Groene leefomgeving en recreatie
 • Onderwijs, HAVO,VWO uitbreiding, nu dienen de leerlingen vanaf 2e klas hun VO verder in Den Helder te volgen.Wij zijn voorstander van een complete schoolloopbaan voor de jeugdige Dorpers
 • Eigen stadskantoor/publieke zaken
 • Julianadorp Park
 • Volwaardig multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp
 • Busverbinding via de Zanddijk en Julianadorp aan zee naar Julianadorp. Ivm bereikbaarheid kustrecreatie.
 • Voldoende parkeervoorzieningen
 • Snel fietsbaan verbinding
 • Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 • Het houden van  een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen
 • Voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp
 • Meer ruimte voor eigenheid, Julianadorp heeft een eigen karakter
 • etc.

Klik op de volgende link voor: NIEUWS over JULIANADORP