Partij

Partij

BB, Wie zijn Wij?

Een betere toekomst voor Den Helder & Julianadorp, 
begint bij een behoorlijk bestuur

 

BB Den Helder & JULIANADORP is een lokale politieke partij met als missie; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.

Wij zijn een lokale politieke partij met slechts één enkel doel; ‘het opkomen voor de belangen van de inwoners in Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘. Dat doen wij met name binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten wanneer dat nodig is.Ons hoofddoelstelling is “een behoorlijk bestuurd Den Helder” voor de periode 2022-2026, is dat volgens onderstaande politieke standpunten samengevat.

Onze Politieke Standpunten:

 • Tegen stadhuis op Willemsoord
 • Instellen van een grondwatersteunfonds
 • 65+  gratis busvervoer in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
 • Zwemles voor kinderen tot aan behalen A-diploma
 • Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren
 • Tegen het gasverbod, behoud gasaansluiting voor alle woningen
 • Geen energietransitie op kosten van de burger
 • Geen verregaande beslissingen zonder inspraak van inwoners
 • WMO hulpmiddelen sneller toekennen
 • De wijkverpleegkundigen mogen een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen 
 • Wijkgericht werken vanuit de buurthuizen, met buurtbewoners
 • Invoeren SOCIAAL WIJKCONGIËRGES en snel-herstelteams
 • Meer economische groei, Onderwijs en werkgelegenheid
 • Verbetering  Veiligheid & Leefbaarheid  in buurt & Wijk
 • Opwaarderen onderhoudsniveau openbare ruimte in buurten
 • Uitbreiden toerisme aanbod, realiseren stadscamping
 • Geen lastenverzwaring voor onze inwoners en een degelijk financieel beleid
 • Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 • Uitbreiden toerismeaanbod, realiseren stads camping
 • Instellen van een ouderenbeleid
 • Instellen van een ouderenbeleid en een wethouder die hiermee belast is
 • Woonadviseur, Stop met het opjagen van senioren uit hun woningen
 • Realisatie dierenbegraafplaats
 • Meer faciliteiten voor jongeren
 • Buurt welzijnswerkers,  die actief jongeren helpen bij knelpunten

Specifieke standpunten m.b.t Julianadorp zijn o.a:

 • Bereikbaarheid OV
  Wij zijn vorig jaar naar Amsterdam afgereisd en het gesprek aangegaan met Pro Rail en de NS
  Onderwerp van dit gesprek was o.a wat zijn de mogelijkheden tot een extra station/spoor naar JULIANADORP
 • Doorpakken op ontwikkeling JULIANADORP
 • Betere OV verbinding van, naar en in JULIANADORP
 • Leefbaarheid in algemene zin maar in het bijzonder in de bloemkoolwijken.
  Er is daar bv weinig verbinding met groen en de kust en zijn echt toe aan groot onderhoud. Momenteel kenmerken deze buurten zoals Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin zich door een onsamenhangende structuur en staat de leefbaarheid en woonkwaliteit onder druk. Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp ziet dat er voor Julianadorp volop kansen zijn. Er zou meer ruimte moeten voor bewegen, spel en sport.
  Om de leefbaarheid in Julianadorp te vergroten zou groen zou meer onderdeel moeten zijn van wonen in Julianadorp.
 • De omgevingsvisie Julianadorp is nagenoeg afgerond BB voor DEN HELDER & JULIANADORP wil graag dat hier een goed uitvoeringsplan uitkomt in samenspraak met de inwoners en andere participanten van Julianadorp.
 • Gemaakte afspraken met bewoners effectueren (bv die van het Alexanderhof)
 • Groene leefomgeving en recreatie
 • Onderwijs, HAVO,VWO uitbreiding, nu dienen de leerlingen vanaf 2e klas hun VO verder in Den Helder te volgen.Wij zijn voorstander van een complete schoolloopbaan voor de jeugdige Dorpers
 • Eigen stadskantoor/publieke zaken
 • Julianadorp Park
 • Volwaardig multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp
 • Busverbinding via de Zanddijk en Julianadorp aan zee naar Julianadorp. Ivm bereikbaarheid kustrecreatie.
 • Voldoende parkeervoorzieningen
 • Snel fietsbaan verbinding
 • Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 • Het houden van  een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen
 • Voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp
 • Meer ruimte voor eigenheid, Julianadorp heeft een eigen karakter
 • etc.

BB voor Den Helder & Julianadorp staat voor het omvormen van de lokale democratie zoals wij dit decennialang kennen.

Veelal gaat het in onze ogen te veel om coalitieafspraken en onderlinge belangen. De macht van het getal, dus meerderheid vs minderheid. Iedere burger en dus ook de politieke partij waar zij op gestemd hebben dient volgens ons gehoord te worden en mee te doen.

In plaats dat coalitieafspraken leidend zijn zouden inwoners van de gemeente centraal moeten staan. Dichter op de inwoners en in samenwerking met de inwoners. BB voor Den Helder & Julianadorp staat voor een dienstbare gemeente en heeft daarnaast service hoog in het vaandel staan.

Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Bij het behandelen van uw belangen zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen.
Dit noemen we de ‘beginselen van behoorlijk bestuur’.
U zou het ook de spelregels kunnen noemen, waaraan Behoorlijk Bestuur zich wil houden.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat we goed wortelen in de Helderse samenleving. Naast goed luisteren wat inwoners willen is het daarvoor ook nodig dat we leden hebben. Leden die ons financieel en in beginselen ondersteunen maar ook leden die meewerken met het politieke handwerk. Politiek actief zijn is voor velen geen aantrekkelijk perspectief. Het is echter wel de “plaats” waar de voorwaarden worden geschapen voor uw directe en sociale leef- en werkomgeving.

Dus als u ook meent dat uw belang het best gediend is middels een onafhankelijk geluid in de Helderse politieke arena laat ons dan weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Maar u kunt ook lid worden van onze partij dan kunt u daarbinnen overal over meepraten.

We hopen uw interesse gewekt te hebben.

BB Den Helder & Julianadorp  is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

BB 
DEN HELDER &
JULIANADORP