Onze fractie

Onze fractie

     Onze fractie:

Sylvia Hamerslag

Fractievoorzitter/
Gemeenteraadslid

Wijkgericht werken/Burgerinspraak &Participatie/Openbare ruimte.

Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam in de mondzorg, daarnaast zet zij zich al jarenlang in als vrijwilliger voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie waarin zij de belangen behartigt van buurt en wijkbewoners en maakt zij zich hard voor burgerinspraak aan de voorkant.  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stellen.

In de lokale politiek staat zij bekend om haar Ombuds-Politiek en haar meldpunten. ‘Klacht lokale overheid’ en ‘Meldpunt WMO’ zijn daar een goed voorbeeld van.

 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de burgers pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeelden: het afvalinzameling systeem, het weghalen van prullenbakken, verplaatsing van Coffeeshops en huisvesting COA.
 • Ook  is zij in 2015 het burgerinitiatief  BuurtPreventieApp DEN HELDER  gestart en coördineert zij deze.

Sylvia trekt het zich aan dat de overheid zowel landelijk als lokaal zich naar burgers voornamelijk wantrouwend opstelt,zie de toeslagen affaire, toestanden zoals straffen en korten op uitkeringen. Ook de wijze waarop toewijzingen WMO en PGB plaatsvinden, zijn schrijnende voorbeelden welke haar diep raken. De burger wordt te veel als fraudeur benaderd!!
Wil je als overheid vertrouwen krijgen zou je eerst het vertrouwen moeten geven.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Het opkomen voor belangen van burgers is haar op het lijf geschreven.

Ik sta voor zeggenschap aan de burgers zoals:

 • Bereikbaarheid buiten stedelijke gebieden,derhalve een goed (minimaal)vierbaanswegennet en Openbaar Vervoer(gebaseerd op vraag in plaats van op verdienmodel voor de vervoerder).
 • Krachtige inzet tegen het gasverbod om 2-deling in de huizenmarkt tegen te gaan.
 • Kosten energietransitie: niet bij de burger leggen en inzetten op kernenergie.      
 • Inzet tegen horizonvervuiling en zonneweides… de groene lobby is een verdien-model, deze is niet zo groen zoals de overheid ons nu  voorspiegelt.
 • Huisvuilverwerking: scheiding achteraf en het plastic probleem bij de bron aanpakken.
 • De mogelijkheid van  een raadgevend referendum…
 • De wijkagent terug in de wijk/buurt en wijkbudgetten ter beschikking stellen, met (mede)budgetrecht voor buurt/wijk vertegenwoordigers
 • Meer geld naar de (ouderen) zorg en zorgpersoneel (de handen in de wijk en aan het bed).
 • Levensbestendig wonen met een meer menselijke maat uitwerken en realiseren.
 • WMO aanvragen direct toekennen,achteraf de rechtmatigheid toetsen. Deze worden vaak door zorgprofessionals  aangevraagd zodat kan worden uitgegaan van deskundigheid.
 • De aanvragen voor huishoudelijke hulp realiseren via de Wijkverpleegkundigen.

Simpel doen wat nodig is.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Sjoerd Oudijk

Gemeenteraadslid
Commissielid Bestuur en Middelen.

Ondernemers/stadspromotie “VOOR EEN BRUISEND EN LEEFBAAR DEN HELDER”.

Sjoerd Oudijk is als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marine-gezin met zes kinderen. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn eerste reguliere baan was docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum: InternetPlaza.

Sommigen kennen mij van de Marktkraam, een echte springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid met muziek, eten en drinken.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein probeer ik een gezellig plein te creëren. Ook ben ik  de afgelopen jaren naast commissielid  werkzaam geweest  in het onderwijs als docent en examinator.

Ik ben nu 4 jaar actief in de politiek en wil uw mening vertegenwoordigen.
Ik sta voor de volgende punten:
• De overheid is verplicht om zuinig met het geld van de burger om te gaan.
• Stoppen met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld.
• Krachtige inzet om de binnenstad weer bruisend  te laten zijn.
• De bereikbaarheid van Den Helder moet verbeterd worden.
•  Actieve promotie van recreatie en toerisme, groeikansen voor Den Helder.
• Een verkeersveilige stad vind ik belangrijk, met ruimte voor voetgangers en fietsers en voor voldoende parkeergelegenheid.
• In deze periode een einde maken aan de overlast van het Texel-verkeer.
• Het ziekenhuis moet in Den Helder blijven.
• Ouderen behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben en WMO wachttijden moeten worden verkort met behulp van de omgekeerde toets.
• Kinderen uit Den Helder & Julianadorp verdienen goed onderwijs;
• Wijkcentra en jongerenactiviteiten moeten in alle wijken worden ondersteund.
• Ik ben een voorstander van het achteraf scheiden van huisafval.

Beeldmateriaal: Regio Noordkop en Peter v Aalst 

Gerrit Kooij

Gemeenteraadslid

Ik heb mijzelf verkiesbaargesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 jl en wil mijn motivatie hiervoor graag met jullie delen.

Sinds Pim Fortuyn ben ik landelijk politiek geïnteresseerd en recentelijk is die interesse ook overgeslagen naar de lokale politiek. Jullie kennen mij als iemand die recht door zee is, een sterke eigen mening heeft, iemand die van aanpakken weet en iemand die eerlijk is. Juist DIT mis ik in de gemeentepolitiek. Ik heb hier altijd een uitgesproken mening over gehad en toen ik uitgedaagd werd om het woord bij de daad te voegen vond ik dit een leuke uitdaging die ik graag aan wil gaan.

Wat heeft dit voor consequenties voor Sportingclub Theo Komen.

Geen! Sportingclub Theo Komen is mijn passie en hoewel mijn bedrijf nummer 1 is besteed ik mijn tijd ook graag aan mijn politieke interesse. Mijn werkzaamheden in de gemeenteraad zal ik gaan combineren met het runnen van mijn bedrijf. Hier zal Sportingclub Theo Komen absoluut niet onder lijden, sterker nog, ik zal meer energie krijgen door de afwisseling en daardoor nog gepassioneerder met mijn bedrijf bezig zijn.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Marcel Karhof

Gemeenteraadslid

Heb je er wel tijd voor, die vraag wordt me regelmatig gesteld. En het antwoord is, Ja ik maak er graag tijd voor. De lijst van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat vol met gemotiveerde kandidaten. Die net als ik onze mooie gemeente graag op NUMMER EEN zetten. Verandering kan alleen in werking gezet worden als we het samen doen. Daarom vraag ik om uw vertrouwen, geef uw stem aan een partij die niet alleen NU naar u luistert. In het verleden is dit gedaan en ook in de toekomst zal Behoorlijk Bestuur dit blijven doen. Voor deze partij mag ik als nummer 5 op de lijst staan.

Soms weet je gewoon dat het goed is. In 2020 werd ik door Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp benaderd. Of ik wilde nadenken om toch weer politiek actief te worden. Dat was nogal een vraag, in 2018 had ik na twee actieve perioden besloten dat het mooi was geweest. Verder startte ik als zelfstandig ondernemer met Taxi Den Helder en was ik actief in verschillende besturen.

Na heel wat gesprekken met mijn achterban en met mensen binnen Behoorlijk Bestuur, ga ik er voor de volle 200% voor. Op één na heb ik al mijn bestuursfuncties netjes overgedragen, zodat ik bij moeilijke en misschien impopulaire beslissingen niet in een onmogelijke positie kom. Iedereen die me kent en nog leert kennen weet dat ik geen Rubbernek ben en dat ik sta voor wat ik zeg en doe. 

Ik luister niet alleen bij alles wat we als kandidaten doen maar ben ook van het delen, want als je dat niet kunt, kun je ook nooit vermenigvuldigen.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst