Onze BB fractie

Onze BB fractie

     Onze BB fractie:

Sylvia Hamerslag

Fractievoorzitter/
Gemeenteraadslid

Wijkgericht werken/Burgerinspraak & Participatie/Openbare ruimte.

Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam in de mondzorg, daarnaast zet zij zich al jarenlang in als vrijwilliger voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens was zij voorzitter van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie waarin zij de belangen deed behartigen van buurt en wijkbewoners en maakte zij zich hard voor burgerinspraak aan de voorkant.  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stellen.

In de lokale politiek staat zij bekend om haar Ombuds-Politiek en haar meldpunten. ‘Klacht lokale overheid’ en ‘Meldpunt WMO’ zijn daar een goed voorbeeld van.

 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de burgers pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeelden: het afvalinzameling systeem, het weghalen van prullenbakken, verplaatsing van Coffeeshops en huisvesting COA.
 • Ook  is zij in 2015 het burgerinitiatief  BuurtPreventieApp DEN HELDER  gestart en coördineert zij deze.

Sylvia trekt het zich aan dat de overheid zowel landelijk als lokaal zich naar burgers voornamelijk wantrouwend opstelt,zie de toeslagen affaire, toestanden zoals straffen en korten op uitkeringen. Ook de wijze waarop toewijzingen WMO en PGB plaatsvinden, zijn schrijnende voorbeelden welke haar diep raken. De burger wordt te veel als fraudeur benaderd!!
Wil je als overheid vertrouwen krijgen zou je eerst het vertrouwen moeten geven.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Het opkomen voor belangen van burgers is haar op het lijf geschreven.

Ik sta voor zeggenschap aan de burgers zoals:

 • Bereikbaarheid buiten stedelijke gebieden,derhalve een goed (minimaal)vierbaanswegennet en Openbaar Vervoer(gebaseerd op vraag in plaats van op verdienmodel voor de vervoerder).
 • Krachtige inzet tegen het gasverbod om 2-deling in de huizenmarkt tegen te gaan.
 • Kosten energietransitie: niet bij de burger leggen en inzetten op kernenergie.      
 • Inzet tegen horizonvervuiling en zonneweides… de groene lobby is een verdien-model, deze is niet zo groen zoals de overheid ons nu  voorspiegelt.
 • Huisvuilverwerking: scheiding achteraf en het plastic probleem bij de bron aanpakken.
 • De mogelijkheid van  een raadgevend referendum…
 • De wijkagent terug in de wijk/buurt en wijkbudgetten ter beschikking stellen, met (mede)budgetrecht voor buurt/wijk vertegenwoordigers
 • Meer geld naar de (ouderen) zorg en zorgpersoneel (de handen in de wijk en aan het bed).
 • Levensbestendig wonen met een meer menselijke maat uitwerken en realiseren.
 • WMO aanvragen direct toekennen,achteraf de rechtmatigheid toetsen. Deze worden vaak door zorgprofessionals  aangevraagd zodat kan worden uitgegaan van deskundigheid.
 • De aanvragen voor huishoudelijke hulp realiseren via de Wijkverpleegkundigen.

Simpel doen wat nodig is.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Sjoerd Oudijk

Gemeenteraadslid
Commissielid Bestuur en Middelen.

Ondernemers/stadspromotie “VOOR EEN BRUISEND EN LEEFBAAR DEN HELDER”.

Sjoerd Oudijk is als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marine-gezin met zes kinderen. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn eerste reguliere baan was docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum: InternetPlaza.

Sommigen kennen mij van de Marktkraam, een echte springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid met muziek, eten en drinken.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein probeer ik een gezellig plein te creëren. Ook ben ik  de afgelopen jaren naast commissielid  werkzaam geweest  in het onderwijs als docent en examinator.

Ik ben nu 4 jaar actief in de politiek en wil uw mening vertegenwoordigen.
Ik sta voor de volgende punten:
• De overheid is verplicht om zuinig met het geld van de burger om te gaan.
• Stoppen met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld.
• Krachtige inzet om de binnenstad weer bruisend  te laten zijn.
• De bereikbaarheid van Den Helder moet verbeterd worden.
•  Actieve promotie van recreatie en toerisme, groeikansen voor Den Helder.
• Een verkeersveilige stad vind ik belangrijk, met ruimte voor voetgangers en fietsers en voor voldoende parkeergelegenheid.
• In deze periode een einde maken aan de overlast van het Texel-verkeer.
• Het ziekenhuis moet in Den Helder blijven.
• Ouderen behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben en WMO wachttijden moeten worden verkort met behulp van de omgekeerde toets.
• Kinderen uit Den Helder & Julianadorp verdienen goed onderwijs;
• Wijkcentra en jongerenactiviteiten moeten in alle wijken worden ondersteund.
• Ik ben een voorstander van het achteraf scheiden van huisafval.

Beeldmateriaal: Regio Noordkop en Peter v Aalst 

Gerrit Kooij

Gemeenteraadslid

Ik heb mijzelf verkiesbaargesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 jl en wil mijn motivatie hiervoor graag met jullie delen.

Sinds Pim Fortuyn ben ik landelijk politiek geïnteresseerd en recentelijk is die interesse ook overgeslagen naar de lokale politiek. Jullie kennen mij als iemand die recht door zee is, een sterke eigen mening heeft, iemand die van aanpakken weet en iemand die eerlijk is. Juist DIT mis ik in de gemeentepolitiek. Ik heb hier altijd een uitgesproken mening over gehad en toen ik uitgedaagd werd om het woord bij de daad te voegen vond ik dit een leuke uitdaging die ik graag aan wil gaan.

Wat heeft dit voor consequenties voor Sportingclub Theo Komen.

Geen! Sportingclub Theo Komen is mijn passie en hoewel mijn bedrijf nummer 1 is besteed ik mijn tijd ook graag aan mijn politieke interesse. Mijn werkzaamheden in de gemeenteraad zal ik gaan combineren met het runnen van mijn bedrijf. Hier zal Sportingclub Theo Komen absoluut niet onder lijden, sterker nog, ik zal meer energie krijgen door de afwisseling en daardoor nog gepassioneerder met mijn bedrijf bezig zijn.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Marcel Karhof

Gemeenteraadslid

Heb je er wel tijd voor, die vraag wordt me regelmatig gesteld. En het antwoord is, Ja ik maak er graag tijd voor. De lijst van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat vol met gemotiveerde kandidaten. Die net als ik onze mooie gemeente graag op NUMMER EEN zetten. Verandering kan alleen in werking gezet worden als we het samen doen. Daarom vraag ik om uw vertrouwen, geef uw stem aan een partij die niet alleen NU naar u luistert. In het verleden is dit gedaan en ook in de toekomst zal Behoorlijk Bestuur dit blijven doen. Voor deze partij mag ik als nummer 5 op de lijst staan.

Soms weet je gewoon dat het goed is. In 2020 werd ik door Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp benaderd. Of ik wilde nadenken om toch weer politiek actief te worden. Dat was nogal een vraag, in 2018 had ik na twee actieve perioden besloten dat het mooi was geweest. Verder startte ik als zelfstandig ondernemer met Taxi Den Helder en was ik actief in verschillende besturen.

Na heel wat gesprekken met mijn achterban en met mensen binnen Behoorlijk Bestuur, ga ik er voor de volle 200% voor. Op één na heb ik al mijn bestuursfuncties netjes overgedragen, zodat ik bij moeilijke en misschien impopulaire beslissingen niet in een onmogelijke positie kom. Iedereen die me kent en nog leert kennen weet dat ik geen Rubbernek ben en dat ik sta voor wat ik zeg en doe. 

Ik luister niet alleen bij alles wat we als kandidaten doen maar ben ook van het delen, want als je dat niet kunt, kun je ook nooit vermenigvuldigen.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Mart Coers

fractieassistent

Ik heet Mart Coers en ben 78 jaar. Ik ben vader, opa en grootvader: Getrouwd met Will en heb 3 kinderen, 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Mijn karakter is te beschrijven als: Creatief, rustig, assertief en een doorzetter.

Na 2 jaar mulo als 16-jarige bij de Koninklijke Marine begonnen als Hofmeester.Ik ben in februari 1968 naar Den Helder gekomen.

Ik ben opgeklommen tot leidinggevende Sgt.Majoor en heb in die hoedanigheidveel voor de klas gestaan als instructeur. Naast de kennis van het verzorgende vak, moeten wij als militair ook kennis hebben van veiligheid en dan met name scheepsveiligheid en de gevaren van een mogelijke NBC-oorlog. (Nucleaire, Biologische en Chemische). Daar heb ik 5 jaar lesgegeven zowel praktisch als theoretisch.

Doordat ik veel heb gevaren en vaak in het buitenland was gestationeerd kon ik op 47-jarige leeftijd de Koninklijke Marine verlaten.

Ik ben geen persoon die lang niets kan doen. Dus direct na mijn Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ben ik mij gaan toeleggen op huurdersbelangen in mijn woonplaats Den Helder. Eerst als penningmeester bij een wijkcommissie, later als voorzitter van die wijkcommissie en tevens afgevaardigde naar in de stichting Huurdersbelangen. Tijdens deze 6 jaren heb ik veel geleerd over de wet en regelgeving en ook het omgaan met huurders en het sussen van emotionele brandjes kwam vaak aan de orde.

Tijdens deze 6 jaren van besturen op wijkniveau hebben wij een Federatie Buurbeheer opgericht, waarbij de gedachte was dat mensen die moeilijk aan een baan konden komen bij ons de tools in handen kregen om weer regelmaat in hun leven te scheppen. Deze Federatie heb ik 12 jaar mogen leiden. We hebben, en daar ben ik best trots op, 17 mensen aan een reguliere baan kunnen helpen en 23 mensen naar een baan in een sociale werkplaats of met subsidie bij een werkgever. Bij ons werkten 8 mensen in de buitendienst en 6 mensen op kantoor en magazijn.

Vanaf 1997 tot 2016, dusbetrekkelijk lang ben ik zelfstandig ondernemer geweest.

Meer dan 45 jaar toneelervaring waarvan 38 jaar regisseur bij vele verengingen in de Noordkop, opgeleid als mediator, klankcoach en trainer.

Het gaat mij bij alles om de ontmoeting met de ander. En waar ik echt blij van word, dat is als het mij lukt om mensen iets sterker te maken, mentaal, communicatief.

Ik doe veel vrijwilligerswerk.Vrijwilligerswerk is voor mij een manier om uitdrukking te geven aan wat mijn hart zegt dat ik moet doen. Ik voel mij verantwoordelijk om te werken aan een betere wereld, voor mij, maar ook voor anderen en voor mijn omgeving. Met mijn vrijwilligerswerk wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappij en mensen ontmoeten. Verbeter de wereld en begin zelf samen met ander(en).

Als bestuurslid ben ik een communicatieve, praktische en betrokken penningenbeheerder die op zijn plek zat als adviseur van de afdeling en de beroepsorganisatie van Humanitas.

Sinds ongeveer 3 jaar bemoei ik mij met de plaatselijke politiek, niet alleen om als raadslid aan de gang te gaan maar ook als adviseur en onderzoeker.

Was getekend

Mart Coers

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Netty Kolsteeg

Commissielid MO & SOB

Mijn naam is Netty Kolsteeg en ik ben (commissie) lid van de grootste oppositiepartij van Den Helder.

Wat ik mooi vind aan een oppositiepartij is dat je meer in staat bent dan de coalitiepartijen om zaken te belichten van de andere kant, c.q. de kant van de burger.

De coalitiepartijen, met name de lokale landelijke partijen, zijn volgens mij meer geneigd om mee te gaan met het gemeentelijk bestuur en het landelijk beleid, wat niet synchroon loopt met wat burgers zoals u en ik nodig hebben.

De raad is gekozen door een gedeelte van de bevolking van Den Helder, dat houdt in dat de raad mandaat heeft gekregen van deze groep om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Het is de taak van de oppositie om deze belangen zo goed mogelijk te verdedigen en ook te trachten om de overige raadsleden scherp te houden en om steeds de belangen van de burger te belichten en af te zetten tegen het huidige beleid.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Liesbeth Tot

Commissielid B&M

Liesbeth is geboren en getogen in de visbuurt in Den Helder.
Op het moment dat ik in de auto het licht van vuurtoren zie, weet ik datik bijna thuis ben”.

Liesbeth heeft een sterke voorkeur voor het werken met en voor bijzondere doelgroepen. Ze heeft dan ook jaren werkervaring in de gesloten jeugdzorg, gesloten verslavingszorg en binnen het gevangeniswezen.

Hierna heeft zij gewerkt ze als projectsecretaris en managementassistent bij de Immigratie en Naturalisatiedienst en het COA met de doelgroep vluchtelingen. Sinds kort is Liesbeth werkzaam als administratief medewerker civ Den Oever. 

Liesbeth heeft  als voorzitter van diverse ondernemingsraden veel medezeggenschapservaring. De afgelopen negen jaar was zij ook lid van het ledenparlement van de FNV, het hoogste bestuursorgaan van de FNV, waar alle landelijke dossiers voorbij komen. Als bedrijfskundige vind ze niets leuker dan processen verbeteren en vooral praten over de inhoud. Geen luchtfietserij, maar mee denken over praktische oplossingen voor bestaande problemen van de werkvloer en nu bij Behoorlijk Bestuur voor en met de burgers van Den Helder en Julianadorp.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Rob van Wolferen

Commissielid SOB

Mijn naam is Robert van Wolferen, ik ben 61 jaar en geboren en getogen in deze mooie gemeente Den Helder. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen die allemaal uitwonend zijn.

Ik heb heel lang gewerkt als broodbakker, toen deze onderneming opgeheven werd, ben ik een opleiding tot agent gaan volgen en gaan werken bij de Politie Noord Holland Noord. Nadat ik mijn opleiding heb afgerond, ben ik als agent werkzaam geweest in gemeente Den Helder.

Verder heb ik een paar jaar gewerkt bij de verkeersdienst van Politie Noord Holland Noord. Ik ben helaas na aanleiding van een ongeval, lichamelijk afgekeurd voor mijn werk bij de Politie.

Ik ben 15 jaar geleden ook politiek actief geweest, bij de Politieke Partij Den Helder Transparant. Ik ben bij Behoorlijk Bestuur lid geworden omdat deze partij mij enorm aanspreekt. De speerpunten die deze partij heeft en hun inzet voor alle inwoners spreken mij ontzettend aan. Ik ga mij er dan ook voor de volle honderd procent hier voor inzetten

Beeldmateriaal: Peter v Aalst 

Carla Brian

Commissielid MO & SOB
Fractieassistent

Carla Brian is geboren en getogen in Den Helder. Zij is Servicemedewerker bij Shell. Zij heeft een ruime ervaring in vrijwilligerswerken is op verschillende manieren zeer actief  in Den Helder.

Zij is jarenlang betrokken bij het Wijkplatform SBDL,  is toezichthouder waarin zij altijd nauw samenwerkte met de sociaal wijkconciërge Netty Kolsteeg. Daarbij was zij cliënten-ondersteuner/ervaringsdeskundige inzake project Visbuurt voor de organisatie RCO de Hoofdzaak.
Haar hobby is straattheater, zij is figurante bij Figurantgroep OuderwetZ.  U bent haar waarschijnlijk al diverse keren tegen gekomen tijdens vele festiviteiten in onze stad. Verder is zij vrijwilliger binnen de Indische gemeenschap als gastvrouw bij het initiatief RUMAH MAKAN. Om de twee maanden wordt dit evenement georganiseerd in Hotel Den Helder, dit ter bevordering van saamhorigheid

Carla wil meer doen om haar gemeente Den Helder met haar inwoners op de juiste manier aantrekkelijker te maken.

Beeldmateriaal: Peter v Aalst