Onze fractie

Onze fractie

     Onze fractie:

Sylvia Hamerslag
Fractie voorzitter/
Gemeenteraadslid

Wijkgericht werken/Burgerinspraak & participatie/openbare ruimte

Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam in de mondzorg, daarnaast zet zij zich al jarenlang in als vrijwilliger voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform SBDL waarin zij de belangen behartigd van buurt en wijk bewoners en maakt zij zich hard voor burgerinspraak aan de voorkant.  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stellen.

In de lokale politiek staat zij bekend om haar Ombuds Politiek en haar meldpunten ‘Klacht lokale overheid’ en ‘Meldpunt WMO’ zijn daar een goed voorbeeld van.

 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de burgers pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeeld het afvalinzameling systeem, het weghalen van prullenbakken, verplaatsing van Coffeeshops en huisvesting COA
 • Ook  is zij in 2015 het burgerinitiatief  BuurtPreventieApp DEN HELDER  gestart en coördineert zij deze.

Sylvia trekt het zich aan dat de overheid zowel landelijk als lokaal zich naar burgers voornamelijk wantrouwend opstelt, de toeslagen affaire, toestanden zoals straffen en korten op uitkeringen, toewijzingen WMO en PGB zijn schrijnende voorbeelden welke haar diep raken. De burger wordt te veel als fraudeur benaderd … wil je als overheid vertrouwen krijgen zou ja eerst het vertrouwen moeten geven.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Het opkomen van belangen van burgers is haar op het lijf geschreven.

Ik sta voor zeggenschap aan de burgers:

 • Bereikbaarheid buitenstedelijke gebieden- goed (minimaal)vierbaanswegen net- OV (gebaseerd op vraag ipv op verdienmodel voor de vervoerder)
 • Ik zal mij inzetten tegen het gas verbod om 2 deling in de huizenmarkt tegen te gaan
 • Kosten energietransitie, niet bij de burger leggen en inzetten op kernenergie, tegen de horizonvervuiling en zonneweides… de groene lobby is een verdien model die daarbij niet zo groen is zoals de overheid ons nu doet voorspiegelen
 • Huisvuilverwerking, scheiding achteraf en het plastic probleem bij de bron aanpakken
 • Voor raadgevend referendum…
 • De wijkagent terug in de wijk>Buurt en wijk budgetten instellen, met (mede)budgetrecht voor buurt/wijk vertegenwoordigers
 • Meer geld naar de (ouderen) zorg en zorgpersoneel (de handen in de wijk en aan het bed)
 • levensbestendig wonen met een meer menselijke maat uitwerken
 • Simpel doen wat nodig is

Leo van Esdonk
Gemeenteraadslid

Financiën/Bestuur/Werkgelegenheid

 • Leo is geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch en inmiddels gepensioneerd.In het werkend leven heeft hij veel gevaren en gevlogen, hoofdzakelijk bij de Koninklijke Marine.
  Na een aantal omzwervingen over de hele wereld uiteindelijk neergestreken in ons mooie Den Helder. Je kunt maar met een jutter getrouwd zijn. 
 • Hij staat bekend om zijn oneliners en uitspraken:
  Met betrekking tot de gemeentelijke financien past slechts “goed Rentmeesterschap”.
  “Met splinters leg je geen parket” en
  “zonder wrijving krijg je geen edelstenen.”
  Een stevig debat gaat hij dan ook niet uit de weg.
 • Leo heeft een redelijk financieel inzicht en houdt de begroting scherp in de gaten.

Leo is sociaal voelend en heeft meerdere vrijwilligersfuncties gehad en sommige daarvan heeft hij nog steeds.
Hij staat voor een sociale samenleving, leefbare en veilige buurten en komt op voor de zwakkeren en minderbedeelden in onze samenleving.
Leo heeft twee kinderen en twee kleinkinderen die geen van allen in de buurt wonen

Mirjam Dijk
Gemeenteraadslid

Toerisme/Cultuur/Horeca

Mirjam is geboren en getogen in Den Helder. Vroeg begonnen met werken, eerst na schooltijd in de horeca en achter de kassa om zo wat bij te verdienen en na het behalen van een diploma bij de Koninklijke Marine aangenomen, later de wereld gaan ontdekken als hostess in de toerisme. “Ik kwam daarbij op mooie bestemmingen maar heb me nooit zo thuis gevoeld als in Den Helder”.

Mijn moeder zei altijd ; Als Mirjam maar de vuurtoren ziet is zij gelukkig ! En dat klopt als een bus. Ik ben een korte tijd uit Den Helder geweest en heb een periode in Meppel gewoond. Meppel is een mooie stad met een bruisend bestuur en veel vrijwilligers die zich inzetten om de stad te promoten en qua kunst en cultuur mooie evenementen neer te zetten. Daar heb ik veel ideeën opgedaan waarvan ik dacht dat kunnen wij in Den Helder ook!

Waar sta ik voor ?

 • Ik wil graag de toeristische sector en de promotie van Den Helder uitdragen. Als wij als inwoners van Den Helder en Julianadorp toeristen aantrekken zal onze economie groeien. Meer banen, ondernemers kunnen blijven voortbestaan, nieuwe ondernemers zullen opstaan. Jongeren blijven in Den Helder, personeel van de Koninklijke marine zal zich hier willen vestigen. In de huidige situatie dat steeds meer toeristen in eigen land willen verblijven moeten wij hun overtuigen om naar het mooie Den Helder te komen. Daar zal ik mij voor inzetten.

Netty Kolsteeg

Fractieassistent & Commissielid Maatschappelijk Ontwikkeling
Wijkgericht werken/Sociale & humane samenleving/zorg/Openbare ruimte

Netty Kolsteeg is geboren in Amsterdam in 1952 uit Hongaars/Indische ouders.

 • Na haar middelbare school heb ze diverse opleidingen gevolgd waaronder Economie ll en praktische en cognitieve psychologie.
  Verder heeft zij jaren bij JGZ (jeugdgezondheidszorg) gewerkt en 26 jaar in de Bijlmermeer gewoond.
  In de Bijlmer heeft zij samen met bewoners en de gemeente prachtige projecten opgezet, daar heb zij geleerd dat de stad van de bewoners is en dat daar de kracht van de gemeente ligt en dat daar de mooie initiatieven en ideeën tot stand komen.
 • In 2003 verhuisde zij naar Den Helder en kwam te werken bij de Gemeente Den Helder. Den Helder is een mooie gemeente met prachtig natuurschoon.

Ik ben van mening dat Den Helder van de inwoners is en dat zij een beslissende stem dienen te hebben in de ontwikkeling van hun eigen gemeente. Beslissingen op het gebied van stedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling dienen dan ook in goede harmonie tussen bewoners en stadsbestuur te geschieden.

Michel Pastoor

Commissielid Bestuur en Middelen, Stadsontwikkeling en Beheer en Maatschappelijke ontwikkeling.

Burgerinspraak & Participatie / Dierenwelzijn / Jongeren / Julianadorp

Michel is in 1984 geboren in Den Helder en in zijn kleuterjaren verhuist naar Julianadorp. Op jonge leeftijd al aan het werk gegaan in de plaatselijke supermarkt. Om na het behalen van zijn middelbare schooldiploma hier mee verder te gaan, ‘werken kan ook een hobby zijn’. Tussentijds nog een uitstap gemaakt om ‘s avonds naar de bioscoop te werk te gaan, om overdag de opleiding Leraar basisonderwijs te volgen, zodoende ook op diverse scholen in onze gemeente tegen kunnen komen, als stageleerkracht. Al met al een duizendpoot, niet schromen om uitdagingen uit de weg te gaan, toch zijn oudste passie achterna gegaan.

Plots kwam de politiek. Al sinds klein jongetje volg ik dit al. Als droom ooit hiermee bezig te zijn, alleen nooit de know-how gehad hoe dit aan te pakken. Ik vond het super interessant, maar dacht altijd: ‘een ver van mijn bed show’. Tot ik zelf geconfronteerd werd met een issue in de gemeente, besloot ik: ‘tot hier en niet verder’. Waar ik me al jaren druk om maak, mis in de lokale gemeente én me vreselijk aan stoor in zaken zoals in de media, is dat er steeds minder oplossingsgericht wordt gewerkt. Door samenwerking, overleg, participatie en communicatie sta je altijd 1-0 voor. Leg inwoners dingen voor. Leg inwoners dingen uit. Vraag meningen en luister. ‘Nooit geschoten is altijd mis!’

Waar sta ik voor:

 • Ik wil graag dat de gemeente weer in overleg gaat met haar inwoners. Wat vinden zij belangrijk. Een luisterend oor, in plaats van opdragen, pappen en nathouden. Meer en betere participatie en niet omdat het van Den Haag moet, maar omdat Den Helder en Julianadorp, maar ook Huisduinen het willen en verdienen. ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg!’

Niels de Haan
Voormalig Commissielid Bestuur en Middelen & Secretaris

Financiën/Verkeer/Bestuur

 • Niels de Haan is in 1970 geboren in Koudekerke, Zeeland. In 1976 verhuisd naar Anna Paulowna om uiteindelijk in 2002 in Den Helder aan te landen. In deze periode ook interesse ontwikkeld in het reilen en zeilen in de lokale politiek, met name door de ontwikkelingen van destijds  op Willemsoord met Cape Holland en Libéma.
 • Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in Den Helder was dat er sprake was van belangenverstrengeling van raadsleden, onderlinge vetes tussen raadsleden en een college dat weinig slagkracht bezat. Helaas zijn deze constateringen anno nu nog steeds actueel. Met Behoorlijk Bestuur wil ik deze negatieve cultuur doorbreken en op een positieve, eerlijke en met een kritische blik de zaken aanpakken. Alleen samen kunnen we verandering teweeg brengen.

Ik heb 8 jaar deelgenomen aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling & Beheer. Hierbij heb ik mij altijd hard gemaakt voor financiële transparantie en soliditeit. Momenteel neem ik deel aan de raadscommisie Betuur & Middelen. Ik ben werkzaam bij een financieel dienstverlener uit Den Helder. Daarnaast probeer ik hoofd en lichaam actief en scherp te houden door te tennissen en schaken


Rinus van der Gaag
Commissielid Stadsontwikkeling en Beheer

Sport/Haven/Toerisme

 • Rinus van der Gaag is geboren te Schiedam in 1962 en woont sinds 1989 in de Gemeente Den Helder. De
  eerste 26 jaar in Julianadorp en sinds 2015 aan de Ruyghweg in het centrum van Den Helder.
  Zijn voorkeur gaat uit naar een lokale partij omdat dat volgens hem het dichtst bij de inwoners zal staan.
  Naast het werk bij de Marine is Rinus actief bezig voor de Parkinson Vereniging Nederland. Hij zamelt geld
  in door deelname aan diverse sportevenementen.
 • Rinus heeft als Projectleider bij de Marine veel ervaring
  opgedaan in communicatie, samenwerking en het nemen van initiatieven. Rinus is naast zijn huidige
  functie tevens Officier Raadsman.

 

Adriana Hogendoorn
Commissielid Maatschappelijke Ontwikkeling

WMO/Zorg

Adriana Hogendoorn, in 1953 geboren in Breukelen en in 1989 inwoner van Den Helder geworden.

 • Ik ben vanaf 2013 actief in de Helderse politiek, eerst als commissie- en daarna als raadslid.
  Ik heb van mijn vader een paar wijze lessen geleerd; Behandel mensen zoals jij zelf behandeld wil worden.
  Als men zegt dat iets goed is, maar jouw grote teen kriebelt, doe het dan niet. Het is dan niet goed voor jou!
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning; klinkt heel mooi maar de praktijk is vaak weerbarstig.
  Mijn drijfveer en motivatie is op te komen voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden en ondersteuning nodig hebben.
 • Door aan den lijve te ondervinden in wat voor een oerwoud je terecht komt als je door een handicap, zorgvrager bent, weet ik uit eigen ervaring waar je allemaal tegen aan loopt en hoe krom en frustrerend regeltjes zijn terwijl je hier wel van afhankelijk bent. Daarbij maakt het mij niet uit wat de achtergrond (of politieke voorkeur) van mensen is. Door deze opstelling ben ik een slecht politicus want ik wil geen water bij de wijn doen voor politiek gewin.
  Wel wil ik het beste voor de inwoners van Den Helder en Julianadorp.

Bij Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp voel ik mij op mijn plaats omdat er ingesprongen wordt op alles waar burgers van Den Helder en Julianadorp problemen ondervinden en met hun vragen terecht kunnen. Dit niet voor politiek gewin maar omdat men er echt wil zijn voor de Helderse samenleving.

Door mijn jarenlange ervaring als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad UWV, voorzitter van de Stichting Huurdersbelang van de Woningstichting Den Helder en voorlezer van de KopGroep Bibliotheken, beweeg ik mij op verschillende terreinen in de Helderse gemeenschap en weet ik wat er in onze mooie stad van belang is.

Tot mijn verrassing heb ik voor het vrijwilligerswerk wat ik in mijn leven gedaan heb en/of nog doe, in april 2020 een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

Sjoerd Oudijk
Commissielid Bestuur en Middelen

Ondernemers/stadspromotie “VOOR EEN BRUISEND EN LEEFBAAR DEN HELDER”

 • Sjoerd Oudijk is als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marinegezin van zes kinderen. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn eerste reguliere baan was docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum; InternetPlaza
 • Sommigen kennen mij van de Marktkraam, een  echte springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid met muziek, eten en drinken.
 • Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein stimuleer ik en ondersteun ik de muziek op zaterdag en tevens ‘het Breewaterplein voor Kika’.
  Momenteel ben ik examinator en geef ik rekenles aan een ROC. Verder ben ik werkzaam in het vastgoed.
  Ik ben vrij nieuw in de politiek en wil u graag vertegenwoordigen.
  Ik sta voor de volgende punten:
 • De overheid is verplicht om zuinig met het geld van de burger om te gaan;
 • Er moet gestopt worden met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld;
 • De binnenstad moet het bruisende hart van de stad zijn;
 • De bereikbaarheid van Den Helder moet verbeterd worden;
 • Recreatie en toerisme zijn een van de groeikansen voor Den Helder en daar moet op worden ingezet;
 • De stad moet verkeersveilig en fietsvriendelijk zijn én men moet gratis kunnen parkeren;
 • Het ziekenhuis moet in Den Helder blijven;
 • Ouderen behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben;
 • Kinderen uit Den Helder & Julianadorp verdienen goed onderwijs;
 • Wijkcentra en jongerenactiviteiten moeten in alle wijken worden ondersteund;
 • De huisafvalinzameling moet anders ingericht worden.