Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen/kwartier raadsperiode 2022/2026⤵️
Mist u er één zoek dan in onze artikelen via de zoek functie

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J en PVV over Vomar Koningdwarsstraat
➡️ schriftelijke vragen cijfers zelfdoding onder jongeren Behoorlijk Bestuur Schriftelijke vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 2024 Ankerplaatsen
➡️schriftelijke vragen tillenhof 2 huisduinen
➡️2023-053834 Antwoorden op schriftelijke vragen van BBvDHJ over Landje van Berts
➡️ Behoorlijk Bestuur voor Den Helder Vragen kwartier omgevingsvergunning tbv bouw en verbouw FC Den Helder ➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp over uitbesteding schoonmaak stadhuis ➡️Schriftelijke vragen van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp verkoop en renovatie gebouw Zuyder-Horn
➡️bezuinigen J. Bierens
➡️2023-04458 beantwoording schriftelijke vragen BBvDH&J over buurthuis en speeltuin Viskom vs de Vomar ➡️2023-013555 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over Verkeersveiligheid
➡️2023-045903 Beantwoording technische vragen BBvDH&J – Re-integratieverordeining Participatiewet
➡️ 2023-052792 – Beantwoording technische vragen BBvDH wijziging Wmo-verordening
➡️2023-04458 beantwoording schriftelijke vragen BBvDH&J over buurthuis en speeltuin Viskom vs de Vomar
➡️2023-013555 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over Verkeersveiligheid
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over capaciteitsproblemen bij Liander
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over het Landje van Berts
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over Willemsoord en erfgoedstichting
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp, __Over de klokkentoren in de Pasteurstraat___
➡️Schriftelijke Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER over Buurthuis en Speeltuin Viskom vs de Vomar
➡️Schriftelijke Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER over wijkwandeling Stad Binnen de Linie Schriftelijke Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER over Willemsoord en erfgoedstichting ➡️schriftelijke vragen over impasse Hondenbeleid Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp
➡️Vragen kwartier 9 oktober 2023, nav het aangekondigde vertrek van de directrice van Willemsoord BV
➡️Vragen vragenkwartier BBvDH&J over vertrek directeur Willemsoord bijlagen
➡️Vragen vragenkwartier BBvDH&J over vertrek directeur Willemsoord
➡️Vragenkwartier flexwoningen arbeidsmigranten
➡️Schriftelijke vragen wijktoezichthouders Behoorlijk bestuur vDHJ
➡️schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Café Boefje
➡️Schriftelijke vragen BvDH&J over parkeer en verkeerssituaties
➡️Schriftelijke vragen inzage kosten inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over 4 mei herdenking 2023
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over investeringsverzoek De Nollen
➡️Raadsvergadering 5 juni 2023 vragenkwartier en motie

➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur v DH& Julianadorp artikel Ombudsman over de WMO
➡️Vragen vragenkwartier BBvDH&J 17 april 2023 over alarmploeg strandbewaking
➡️Vragenkwartier 27 maart 2023 duiding verkiezingsuitslag mbt stikstof berekening
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over verkeersveiligheid
➡️Vragen vragenkwartier 23 januari 2023 omvaaroute-sleephelling
➡️Schriftelijke vragen BBvD&Julianadorp over Losloopgebieden en hondenpoep
➡️Schriftelijke Vragen BBvDH&J over avond -en weekendbezetting dierenartsen
➡️Schriftelijke Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP over het Integraal Meerjarenveiligheidsplan 2023
➡️Schriftelijke Vragen BBvDH&J over avond -en weekendbezetting dierenartsen
➡️2022-057014 schriftelijke vragen BBvDH&J over mogelijke betrokkenheid oorlog in Oekraine
➡️Agenderingsverzoek Presentatie Architect R. de Groot conceptplan FC Den Helder
➡️Vragenkwartier 21 november 2022 BBvDH&J over groot onderhoud Kruizwin
➡️Vragenkwartier 21 november 2022 BBvDH&J over opruimen asbest
➡️algemene beschouwingen 26 oktober 2022 Behoorlijk Bestuur
➡️Begroting B&M 13 oktober 2022
➡️2022-049091 Antwoorden BB voor DH&J over bestuursdwang Boerenverdrietbrug, -kades en -sluis
➡️Schriftelijke vragen BBvDHJ over Boerenverdrietsluis omvaarroute ed
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J en BvDH over evenementen en Aerius II
➡️Vragenkwartier BBvDH&J inzake, plan locatie de Streepjesberg, Edzo Bindels van West 8
➡️woordvoering akoord Het verkeerde of niet het juiste akkoord…
➡️Overzicht sporthallen
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J Loopuytpark
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over Sporthallen- Accommodaties
➡️Schriftelijke vragen BBvDHJ over Woonunits Maaskamp-Ankerplaatsen
➡️schriftelijke vragen budget Stadhuis WO Behoorllijk Bestuur
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen en ophogen hellingbanen en vervangen kademuur Willemsoord’
➡️Schriftelijke vragen WMO Verzoek tot inlichtingen Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66
➡️Verzoek tot inlichtingen, kademuur willemsoord

Schriftelijke vragen raadsperiode 2018/2022⤵️


➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J gerechterlijk vonnis woonwagencentra
➡️Schriftelijke vragen gerechterlijk vonnis WOONWAGEN CENTRA Behoorlijk Bestuur
➡️Schriftelijke vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER betreft OMVAARROUTE
➡️Vragen kwartier JuttersPas ter waarde van €10,00
➡️Vragen kwartier Kegelvaren vs veiligheid
➡️Vragenkwartier 24 januari 2022, Behoorlijk Bestuur. De Thetis
➡️Vragenkwartier 24-01-2022 coffeeshop Tsjakka (1)
➡️Vragenkwartier gemeenteraadsvergadering van 20 december 2021 Sporthallen
➡️Vragenkwartier, amendementen en
➡️Vragenkwartier, amendementen en moties raad 20 december 2021
➡️ Willem Alexanderhof 2 maart 2022
➡️schriftelijke vragen functioneren van het Wijkgericht werken
➡️ schriftelijke vragen onkruid- en veegbeheersing
➡️schriftelijke vragen warmtepomp en het ontrekken van water tbv verwarming Stadhuis Willemsoord
➡️schriftelijke vragen Omtrent coffeeshops
➡️schriftelijke vragen Omtrent leefbaarheid van de Visbuurt
➡️verzoek inlichtingen financien plan stadhuis WO schriftelijk
➡️schriftelijke vragen Omtrent Brandveiligheid stadhuis Willemsoord
➡️schriftelijke vragen Omtrent veiligheid omvaarroute vs stadhuis WO
➡️schriftelijke vragen Omtrent Bonnenboekjes JOC
➡️schriftelijke vragen Omtrent Dak en thuislozen,
➡️schriftelijke vragen functioneren van het Wijkgericht werken
➡️schriftelijke vragen onkruid- en veegbeheersing
➡️Schriftelijke Vragen Omtrent Boerenverdrietschutsluis
➡️Schriftelijke Vragen Omtrent Huisartsen vs Zorgplicht
➡️Schriftelijke Vragen Omtrent zwembad het Heersdiep
➡️Schriftelijke Vragen uitvoering WMO taxi, Behoorlijk Bestuur
➡️vragenkwartier ontwikkeling station zuid en burgerparticipatie Behoorlijk Bestuur v DH & J
➡️Vragenkwartier over zomer Kermis 2021 op Willemsoord 14 06 2021
➡️Schriftelijke vervolg vragen BBvDH&J Hondenbeleid
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur bewonersplatform in gesprek.denhelder.nl
➡️Schriftelijke VERVOLG-vragen omtrent ontwikkeling, gebied Station Zuid Rehorstpark Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp
➡️Schriftelijke vragen “betreffende afronden proces onkruidbestrijding”
➡️Schriftelijke Vragen BBvDH&J Hondenbeleid zonder hondenbeleidsnota
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp voortkomend uit de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 11 mei jl.
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder Planschadeovereenkomst Gemeente Den Helder en Zeestad
➡️Schriftelijke vragen gebied Station Zuid, de Nollen, Reehorstpark -Behoorlijk Bestuur v DH en J
➡️Schriftelijke vragen Klokkentoren Tuindorp school BBvDH&J
➡️Schriftelijke Vragen Koningin Mamimalaan BBvDH&J
➡️schriftelijke vragen mbt functie gebouwen 66 en 72 op Willemsoord
Schriftelijke vragen omtrent “Bezwaren uit 2019 stadhuis Willemsoord”
➡️Schriftelijke vragen omtrent vertrek speelparadijs Ballorig, Behoorlijk Bestuur v DH & J
➡️Schriftelijke vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP betreft werkzaamheden DOK 2 Willemsoord
➡️Schriftelijke vragen van de fracties Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, aan het college naar aanleiding van de extra raads-vergadering van 31 maart jl
➡️Schriftelijke vragen van de Fracties Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, Fractie Dijk, D66, GroenLinks, Senioren Actief en PVV, LOCATIE BESLUIT STADHUIS Willemsoord
➡️Verzoek extra raadsvergadering vragencommissievergadering11521
➡️Welk rapportcijfer geeft u de informatievoorziening door verbonden partijen
➡️Schriftelijke Vragen van BBvDH&J GGD Hollands Noorden
➡️Schriftelijke vragen Klokkentoren Tuindorp school BBvDH&J
➡️passieve en actieve informatieplicht
➡️Vragen kwartier grondwaterpeil Ooievaarstraat en omgeving BBvDH&J
➡️Schriftelijke vragen asbest gebouw 72 WO, BBvDH&J, D66, SADH&O, GrL, PVV
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Jaarrekening 2019
➡️Schriftelijke vragen BB over woonzorgcomplex Philadelphia Prins Clauslaan Julianadorp
➡️Vragen kwartier 23 november 2020… Opstal kunstcollectie Rob Scholte
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent ontwikkelingen WILLEMSOORD maart 2020
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Schietincident en Verboden wapenbezit
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Woonwagenkamp G.P. Blankmanstraat
➡️schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur over Balistraat
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur vDH J omtrent OV
➡️Brief toezichthouder
➡️27 april 2020 vervolg jaarrekening 2019 Behoorlijk Bestuur
➡️Initiatiefvoorstelopp. Willemsoord
➡️Schriftelijke vragen van de Fracties Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, Fractie Dijk, D66, GroenLinks, Senioren Actief en PVV, LOCATIE BESLUIT STADHUIS Willemsoord
➡️spoed verzoek oppositie iz Rob Scholte
➡️Schriftelijke vragen BB over berichtgeving verzekering kunstcollectie Rob Scholte
➡️Schriftelijke Vragen BB over de jaarrekening 2019
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent berichtgeving hoge grondwaterstand
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Berichtgeving verzekering Kunstcollectie Rob Scholte
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur vDH J omtrent OV
➡️Schriftelijke Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent Bed & Breakfast Willemsoord
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp omtrent KOSTEN COVID-19 veilige samenleving
➡️Schriftelijke vragen D66 GL SA BB en PVV betreffende burger participatie omwonenden Vinkenterrein

➡️Schriftelijke vragen omtrent Voetgangersgebied in de Visbuurt en Sluisdijkbuurt , Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp
➡️Schriftelijke vragen opheffen nacht en weekenddiensten dierenartsen
➡️Schriftelijke Vragen PVV, BB, D66 en GROEN LINKS omtrent investering mbt verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van WO
➡️Schriftelijke Vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent Woonvisie en bouw Zorgcomplex Pr Clauslaan
➡️Schriftelijke vragen van de Fracties Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, Fractie Dijk, D66, GroenLinks, Senioren Actief en PVV, LOCATIE BESLUIT STADHUIS Willemsoord
➡️SchriftelijkeVragenBBvDH&J tbv fiets en verkeersveiligheid
➡️Vragen kwartier grondwaterpeil Ooievaarstraat en omgeving BBvDH&J
➡️schriftelijke-vragen-omtrent-onderhoud-openbare-ruimte-in-julianadorp/
➡️algemene-beschouwing-tbv-de-kadernota-2020/
➡️persbericht-behoorlijk-bestuur-visie-bb-vs-bvdh-wethouder-wouters/
➡️vragen-over-uitvoering-willem-alexanderhof/
➡️locatiebesluit-stadhuis-willemsoord/
➡️initiatiefvoorstel-herziening-van-het-bestemmingsplan-wo/
➡️schriftelijke-vragen-omtrent-ontwikkelingen-willemsoord/
➡️schriftelijke-vragen-over-de-sluisdijkbuurt/
➡️Schriftelijke vragen parkeren Willemsoord Behoorlijk Bestuur voor DH & Jz
➡️Schriftelijke vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent onderhoud openbare ruimte in Julianadorp
➡️27 april 2020 vervolg jaarrekening 2019 Behoorlijk Bestuur
➡️Schriftelijke vragen Verkeersveiligheidsplan Behoorlijk Bestuur
➡️schriftelijke vragen JvHkstraat
➡️Schriftelijke vragen PVV Den Helder Behoorlijk Bestuur GroenLinks en D66 De staat van vertrouwen in het bestuur
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Woonwagenkamp G.P. Blankmanstraat

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootse partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER