2020 juli 05 Schriftelijke Vragen omtrent onderhoud openbare ruimte in Julianadorp 

Schriftelijke Vragen omtrent onderhoud openbare ruimte in Julianadorp 

Schriftelijke Vragen omtrent onderhoud openbare ruimte in Julianadorp 

Voorgaande jaren werden de diverse grasvelden en groenstroken in de openbare ruimte in Julianadorp onderhouden door een bedrijf uit de regio. Dit bedrijf pakte dit grondig aan door o.a. wekelijks met een maaier door de buurten te gaan, met als resultaat dat het er altijd netjes uit zag. Sinds dit jaar is de gunning echter naar een ander bedrijf gegaan en dit bedrijf pakt hooguit eens in de drie a vier weken met een maaier de openbare ruimte in Julianadorp aan. Door meldingen via het KCC en de app “Makkelijk Melden”uit o.a. Kruiszwin 12 is het bedrijf gevraagd eerder te gaan maaien, echter het resultaat en de grondigheid laat duidelijk te wensen over.

 

 1. Waarom wordt er in Julianadorp niet meer wekelijks gemaaid?
 2. Bent u het met ons eens dat het onderhoud aan de openbare ruimte in Julianadorp, sinds dit jaar flink achteruit is gegaan?
 3. Bent u het met ons eens dat onze inwoners in Julianadorp recht hebben op een consistent onderhoud aan de openbare ruimte?
 4. Waarom is er gekozen voor het huidig bedrijf en is de gunning niet naar het bedrijf gegaan welke het onderhoud voorheen uitvoerde?
 5. Bent u het met ons eens dat slecht onderhoud aan de openbare ruimte een visite kaartje is voor de vele toeristen die Julianadorp aan doen?
 6. Wat bent u van plan te doen aan de geconstateerde achteruitgang van onderhoud aan de openbare ruimte in Julianadorp?
 7. Hoeveel klacht/meldingen heeft u aangaande bovengestelde tot nu toe in 2020 binnen gekregen?
 8. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal klachten/meldingen van voorgaande jaren?
  >kan u uit deze resultaten zien dat er meer klachten zijn over het onderhoud openbare ruimte in Julianadorp?
  >onderbouw uw antwoorden

Namens de fractie van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP

Sylvia Hamerslag

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor meer NIEUWS klik HIER

    Wie zijn wij? klik HIER