2024 april 04 Petitie: Plaats géén ASO-woningen binnen gemeente Den Helder

Petitie: Plaats géén ASO-woningen binnen gemeente Den Helder

Petitie: Plaats géén ASO-woningen binnen gemeente Den Helder

Teken de PETITIE
Vul naast uw naam uw buurt in
Na het invullen van de petitie ontvangt u een mail om te bevestigen

Opgezet in reactie op Gemeente Den Helder die de volgende locaties heeft aangewezen voor ASO-woningen:

Tuinderspad omgeving begraafplaats

De Schooten omgeving Sporthal de Brug/Woonwagencentrum

Fort Dirksz Admiraal (Tuindorp) tegenover het Asielzoekerscentrum

Nu is het GENOEG

Petitie

Wij

Inwoners, buurtbewoners, organisaties, ondernemers en belanghebbende uit Den Helder en Julianadorp

constateren dat:

  • de geplande aso-/ hufterwoningen bedoeld zijn voor overlastgevende en moeilijk plaatsbaren personen vanuit de regio.
  • aso-woningen zullen leiden tot een verhoogd risico op onrust en overlast in de buurt, zoals lawaai, vandalisme en criminaliteit.
  • dit de leefbaarheid van de omgeving negatief zal beïnvloeden en de veiligheid van buurtbewoners in gevaar zal brengen.
  • faciliteren zal de instroom van probleemgevallen doen toenemen.

en verzoeken

  • het project ‘Ankerplaatsen/aso-woningen’, een deelproject van het ‘Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Kop van Holland’ terug te geven aan de regio gemeenten.
  • hierbij aan te geven dat er binnen de gemeente Den Helder geen draagvlak is voor het realiseren van ASO/hufter’ Containerwoningen’, of ‘Huisvesting overlastgevend en moeilijk plaatsbaren in containerwoningen’.

Ondertekenaar zijn  tegen het realiseren van ASO/hufter-woningen of ‘Huisvesting overlastgevend en moeilijk plaatsbaren in containerwoningen’ vanuit de regio binnen gemeente Den Helder

Ondertekenaars zijn tegen iedere vorm van huisvesting overlastgevers binnen onze gemeente  en zijn van mening  dat andere gemeentes nu eens iets mogen betekenen. Veel van de overlastgevende dak- en thuislozen, moeilijk plaatsbaren, komen vanuit de regio naar onze gemeente.
Dit moet eerder ontmoedigd dan gefaciliteerd worden. Het faciliteren zal de instroom van probleemgevallen laten toenemen.

Soms kiezen personen voor een zwerversbestaan, dit klinkt bot en extreem, toch komt het regelmatig voor dat mensen het leven op straat zien en ervaren als een vorm van vrijheid. Dak en thuisloos is in sommige gevallen een bewuste keuze, in dit geval zal zo een persoon niet op het terrein van de ASO woning blijven, maar door gaan met zwerven.

Tevens zijn dit vaak personen die bewust zich niets laten opleggen en zichzelf buiten iedere gemeenschapsvorm plaatsen, dit zijn mensen die ervoor kiezen om overlast te veroorzaken en buurten en buurtbewoners zullen blijven terroriseren. Dit soort gedrag hoeft niet beloond te worden met een mooi stukje grond waar zij hun gang kunnen gaan.

ASO-woningen:

  • Verhoogd risico op overlast: Aso-woningen kunnen leiden tot een verhoogd risico op overlast in de buurt, zoals lawaai, vandalisme en criminaliteit. Dit kan de leefbaarheid van de omgeving negatief beïnvloeden en de veiligheid van de bewoners in gevaar brengen.
  • Waardedaling van omliggende woningen: De aanwezigheid van aso-woningen kan de waarde van omliggende woningen doen dalen. Potentiële kopers kunnen worden afgeschrikt door de reputatie van de buurt, wat kan leiden tot financiële verliezen voor huiseigenaren.
  • Negatieve impact op sociale cohesie: Aso-woningen kunnen de sociale cohesie in een buurt ondermijnen. Bewoners kunnen zich onveilig voelen en minder geneigd zijn om contact te leggen met hun buren, wat kan leiden tot isolatie en een gebrek aan gemeenschapsgevoel.
  • Gebrek aan verantwoordelijkheid en respect: Het toestaan van ASO-woningen kan het signaal afgeven dat wangedrag en respectloos gedrag worden getolereerd. Dit kan leiden tot een vermindering van normen en waarden in de samenleving en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners.

In de raadsinformatiebrief onder kop 2. G.P. Blankmanstraat staat het volgende;Perceeloppervlak circa 6.000 m² en 2.650 m².

De eerste locatie is een stuk grond gelegen aan de G.P. Blankmanstraat naast het woonwagenkamp. Deze grond is van de gemeente en heeft als bestemming sport. Het perceel onder het woonwagenkamp heeft de bestemming groen en is ook eigendom van de gemeente.

Het bovenste perceel wordt momenteel verhuurd aan Zeemacht en het perceel wordt incidenteel gebruikt voor boogschieten. Bij het vorige bestuur was het eventueel wel bespreekbaar dat de verhuur van dit perceel zou worden beëindigd. Inmiddels is er een nieuw bestuur dus zou dit opnieuw moeten worden verkend.

Het perceel onder het woonwagenkamp is een bosje dat verder niet in gebruik is. Vanuit flora en fauna zal dit een belemmering zijn. Verder is deze locatie ook eigenlijk te klein voor het aantal beoogde ankerplaatsen. Beide percelen liggen buiten de plofzone van de munitieopslag, maar wel binnen de zone waarbij er rekening moet worden gehouden met de bouwwijze. Er mogen geen gebouwen met een vlies- of gordijngevelconstructie alsmede grote glasoppervlakken worden gerealiseerd. Daarnaast ligt de locatie in de geluidszone van de industrie Haven. Hier zal extra aandacht voor moeten zijn en zal een besluit i.v.m. hogere geluidswaarde moeten worden genomen. Planologisch zijn er dus geen beperkingen voor de noordelijke locatie.

2024-010145 RIB Locatieonderzoek Ankerplaatsen – bijlage 1

Wij hebben tevens onder staande schriftelijke vragen gesteld
Schriftelijke vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 2024 Ankerplaatsen

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER