MELDPUNT    Klacht Lokale Overheid

MELDPUNT    Klacht Lokale Overheid

    Uw MELDPUNT  Klacht Lokale Overheid

We herkennen allemaal wel het gevoel van “het kastje naar de muur’’
Als burger heb je te maken met de gemeentelijke organisatie maar ook met maatschappelijke instellingen die al of niet  in opdracht van de gemeente bepaalde taken uitvoert, dit zijn tevens vaak onze subsidiepartners.

Een ketenfout is een fout die van het ene systeem/organisatie/instelling  doorsijpelt in het andere systeem.
Daarnaast kan een grotendeels geautomatiseerd overheidssysteem voor burgers grote problemen veroorzaken.

Regelmatig belanden burgers ten einde raad bij de Ombudsman, daarom hebben wij een aantal vragen aan u als inwoner van onze gemeente:

 • Hoe kunnen we volgens u dit herstellen dan wel voorkomen?
 • Waar loopt u mbt de gemeentelijke en maatschappelijke organisaties tegen aan (de zo geheten subsidiepartners?
 • Heeft u alles al geprobeerd en krijgt u nadat u de juiste routes hebt doorlopen nog steeds niet de hulp waar u recht op hebt?

Waar gaan bij ons de bellen rinkelen:

 • er lijkt een hardnekkig verschil te zijn tussen de beleving van de instanties en de werkelijkheid van de burger;
 • de burger meldt zich meerdere malen met hetzelfde verzoek;
 • kastje-naar-de-muurgevoel;
 • er zijn problemen met meerdere registraties tegelijk;
 • na correctie komt het oude probleem weer terug.

 

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp zal uw probleem analyseren en categoriseren. Wij zullen deze informatie inzetten om van onze kant ons best te doen de keten te optimaliseren.

We gaan er daarbij vanuit dat u uw klacht uiteraard eerst bij de uitvoerende instantie heeft neer gelegd

 

Uw klacht kan gaan over uitvoering in de volgende beleidsterreinen:

 • WET & REGELGEVING
 • HANDHAVING & VERGUNNINGEN
 • VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
 • SOCIAAL DOMEIN
 • OPENBARE RUIMTE & WIJKGERICHT WERKEN
 • BURGERPARTICIPATIE & BURGERINITIATIEVEN

 

Het meldpunt Klacht Lokale Overheid is te bereiken via (mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  

Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

 

 

Voor klachten over de WMO kan u ons bereiken middels (mailen heeft de voorkeur):

Email:  wmoklachten@gmail.com

Mobiel: 06 82468791 of 0630525721
 

Of vul onderstaand contactformulier in

(na invullen graag op bevestigen klikken)

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 

Voor  NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER