Agenda & Archief MO

Agenda & Archief MO

Agenda & Archief  Maatschappelijk Ontwikkeling

Klik op de button voor de actuele agenda & het archief

Agenda (2) archief

Wanneer een voorstel in de gemeenteraad aan de orde komt, is het onderwerp meestal al uitvoerig besproken en bediscussieerd in een of meer raadscommissies. Een commissie bestaat uit maximaal twee leden per fractie. Het zijn raadsleden, fractie-assistenten of personen die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan en benoemd zijn als commissielid.

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO)
behandelt sociaal maatschappelijke onderwerpen:

  • welzijn;
  • sociale zekerheid;
  • volksgezondheid;
  • wijkgericht werken;
  • onderwijs (inclusief volwasseneneducatie);
  • kinderopvang;
  • sport- en jeugdzaken;
  • cultuur.

Commissievergaderingen
Een raadscommissie vergadert meestal twee keer per maand op maandagavond in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u daartoe in de gelegenheid. U dient zich hiervoor minimaal 24 uur van tevoren aan te melden bij de raadsgriffie.

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons