Agenda & Archief MO

Agenda & Archief MO

Agenda & Archief Maatschappelijke Ontwikkeling

Klik op de button voor de actuele agenda & het archief

Agenda (2) archief

Download vergaderschema 2016 vergaderschema-2017-versie-24-november-2017

 

 

Wanneer een voorstel in de gemeenteraad aan de orde komt, is het onderwerp meestal al uitvoerig besproken en bediscussieerd in een of meer raadscommissies. Een commissie bestaat uit maximaal twee leden per fractie. Het zijn raadsleden, fractie-assistenten of personen die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan en benoemd zijn als commissielid.

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO)
behandelt sociaal maatschappelijke onderwerpen:

  • welzijn;
  • sociale zekerheid;
  • volksgezondheid;
  • wijkgericht werken;
  • onderwijs (inclusief volwasseneneducatie);
  • kinderopvang;
  • sport- en jeugdzaken;
  • cultuur.

Commissievergaderingen
Een raadscommissie vergadert meestal twee keer per maand op maandagavond in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u daartoe in de gelegenheid. U dient zich hiervoor minimaal 24 uur van tevoren aan te melden bij de raadsgriffie.

 

 

IMG_3184

Fractievoorzitter Dhr.M.C. Wouters
Email: voorzitter@behoorlijkbestuur.nl
Mobiel: 06 21440059

 

 

sil 1Fractieassistent Mevr. S. Hamerslag
Email: assistent@behoorlijkbestuur.nl
Mobiel: 06 30525721

 

 

IMG_3180 - kopie

Secretaris Dhr. N. de Haan
Email: secretaris@behoorlijkbestuur.nl
Mobiel: 06 21440059
Bankrekeningnummer BB: NL54 ABNA 053.52.14.936

 

 

 

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Betreft peiling (optie)

Bericht aan ons