Moties en Amendementen ’18/’22

Moties en Amendementen ’18/’22

Moties en Amendementen 2018/2020⤵️

2021⤵️

➡️➡️➡️➡️➡️

➡️Motie BBvDH&J GL D66 SADH PVV over onderzoek stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3
➡️ Motie structureel bedrag voortzetting Seniorenmiddag
➡️Motie Klokkentoren Tuindorpschool
➡️Motivatie en financiële onderbouwing voor het Odensehuis en de Seniorenmiddagen
➡️Motie Stichting Leergeld tbv de raadsvergadering van 5 juli as
➡️Motie BBvDHJ over behoud Rehorstpark_aanpassing
➡️Motie standbeeld ‘Bertus’ Amendement Halter bellevue, rijwielstalling BBvDH&J
➡️Amendement Nestkasten_Bossages halter bellevue Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp
➡️Motie BBvDH&J over Behoud ‘Rehorstpark’
➡️Motie BBvDH&J en BvDH over budget-garantstellingplan Kleine Werf1
➡️Motie BvDH over onderzoek naar PoDH
➡️Motie van BBvDHJ Kamerverhuur-convenant
➡️Oproeping raadsvergadering 31-03-2021
➡️Motie BBvDH&J over niet korten giften uitkeringen
➡️Motie Behoorlijk Bestuur voor DHJ over senioren woonadviseur
➡️Motie BvDH, GB, BB en CDA over kwijtschelding afvalstoffenheffing
➡️Motie Giften zonder korting van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER JULIANADORP
➡️Motie Giften zonder korting Motie Woonadviseurs, Behoorlijk Bestuur voor DH&J
➡️Motie KEUZEVRIJHEID WMO taxi
➡️Motie HERGEBRUIK WMO-Middelen
➡️Vreemd aan de orde van de dag ‘intekken sloopvergunning’

2020⤵️

➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord
➡️Motie BB PVV GL D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Amendement Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020, wijziging van de geldigheidsduur van de aanwijzing
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Jaarrekening 2019
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent ontwikkelingen WILLEMSOORD maart 2020
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Schietincident en Verboden wapenbezit
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Woonwagenkamp G.P. Blankmanstraat
➡️schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur over Balistraat
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur vDH J omtrent OV
➡️Brief toezichthouder
➡️Behoorlijk Bestuur De kadernota 2020 algemene beschouwingen
➡️Behoorlijk Bestuur gaat voortaan verder alsBezwaarschrift tegen het algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020-041514)
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord Motie BB stadscamping Den Helder_
➡️Motie BB veiling kunst Rob Scholte
➡️Technische Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent huuropbrengsten panden en gebouwen op Willemsoord

➡️motie parkeren Julianadorp centrum en verkeers-afwikkeling-veiligheid de RiepelSchoolweg winkelcentrum de Riepel
➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Motie PVV en BB over proefproject veelplegersMotie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord
➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

➡️Amendement Odensehuis 0.2 21012512
➡️Amendement D66 BB SA Schrappen eigen taxibijdrage in het raadsvoorstel

BB een stand van zaken over de WMO tbv de c,sie MO van 10 november 2020 Agendapunt MO zorgzame gemeente 1 dec 2020
➡️Behoorlijk Bestuur De kadernota 2020 algemene beschouwingen
➡️Behoorlijk Bestuur gaat voortaan verder alsBezwaarschrift tegen het algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020-041514)
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord Motie BB stadscamping Den Helder_
➡️Motie BB veiling kunst Rob Scholte
➡️Technische Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent huuropbrengsten panden en gebouwen op Willemsoord

➡️motie parkeren Julianadorp centrum en verkeers-afwikkeling-veiligheid de RiepelSchoolweg winkelcentrum de Riepel
➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Motie PVV en BB over proefproject veelplegersMotie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord
➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

➡️Amendement Odensehuis 0.2 21012512
➡️Amendement D66 BB SA Schrappen eigen taxibijdrage in het raadsvoorstel

➡️Amendement BB PVV SP en D66 iz extra bijdrage WMO-taxi was motie

➡️Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën

➡️Motie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord

➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

2019⤵️

➡️Algemene beschouwing Behoorlijk Bestuur mbt de Kadernota 2019

➡️Amendement BB indiceren voedselbank gewijz

➡️Amendement, structurele bekostigingsverhoging t.b.v Lokale Omroep Stichting

➡️BB reactie op start notitie wgw 2019

➡️Motie BB & PVV tbv het beschikbaar stellen van een OV lening gewijz

➡️Motie BB en D66 Bijlage 1 visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Motie BB en D66 Bijlage 2 Ontwikkelingsrichting wijkgericht werken -start notitie 2 0

➡️Motie BB en D66 Sociaal Wijkcongïerge-Wijkgericht Werken Aangepast

➡️Motie BB en PVV over het nakomen beloftes aan woonwagenkamp

➡️Motie BB Huisvuil achteraf scheiden Stad Binnen de Linie

➡️Motie BB over Assorgiaplein gewijz

➡️Motie BB PVV LOS Schagen FM

➡️Motie BB tegemoetkoming onkosten ten behoeve van huisdieren minima gewijz

➡️Motie de Wering mbt opbouwwerk en tiener en jongeren werk

➡️Motie tbv het invoeren van een Stadspas

➡️Motie terugplaatsen hondenpoepbakken en andere prullenbakken

➡️Motie vreemd aan de orde van de dag iz Schagen FM

➡️visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek en triade in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de compensatie eigen risico in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de verslavingszorg en dan met name op de dagbesteding verzorgd door Reakt in te trekken

2018⤵️

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur PVV DH i z subsidie schouwburg

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur & PVV DH i.z subsidie schouwburg

➡️Amendement betreffende de verkoop van parkeergarage Koningshoek Behoorlijk Bestuur

➡️Amendement bezuiniging Sportservice

➡️Amendement Minimaregeling van €. 100,00 p.p. Behoorlijk Bestuur

➡️Motie betreffende gemaakte kosten Stadhuis 2002-2018 Behoorlijk Bestuur

➡️Motie sociaal wijkcongiërge Behoorlijk Bestuur