Moties en Amendementen

Moties en Amendementen

Moties en Amendementen 2022/2026
Mist u er één zoek dan in onze artikelen via de zoek functie

2024⤵️

➡️➡️➡️➡️➡️
➡️Motie Behoorlijk Bestuur over toegankelijkheid bushaltes def
➡️Motie Behoorlijk Bestuur Toekomst van eerste stenen school in Julianadorp
➡️M O T I E Participatie van Foreestweg Behoorlijk Bestuur v Den Helder en Julianadorp

➡️Motie-BBvDHJ-over participatie van Foreestweg J Dorp
➡️ Motie BBvDH&J over kwetsbare wijken

➡️Motie BBvDH&J over aanpak knelpunten fietsnetwerk

➡️Motie BBvDH&J over heisessie gemeentelijk manifest
➡️Amendement BBvDH&J Koersdocument retail, wonen op de begane grond 
➡️ Amendement BBvDH&J Uitvoeringsprogramma Helders Perspectief, evenementencoördinator
➡️Amendement BBvDH&J Uitvoeringsprogramma Helders Perspectief, jaarlijkse evaluatie
➡️Amendement BBvDH&J Uitvoeringsprogramma Helders Perspectief, tekst sterk verhaal
➡️Behoorlijk Bestuur voor Den Helder Vragen kwartier omgevingsvergunning tbv bouw en verbouw FC Den Helder 

2023⤵️

➡️Motie 18 december 2023 over bezuinigingsopgave
➡️amendementen BB Begroting november 2023
➡️Moties BB Begrotingsraad november 2023
➡️Motie SPDH BBvDH&J over inhuur externe bureaus DEF
➡️Motie FSA BBvDH&J over status aanbevelingen Rekenkamercommissie
➡️Motie BBvDH&J over extra budget Vrouwen Opvang gecorrigeerd
➡️Motie BBvDH&J over de Jongerenadviesraad gecorrigeerd
➡️Motie BBvDH&J D66 over extra budget Vrouwen Opvang DEF
➡️Overzicht amendementen kadernota 2024
➡️Overzicht moties Kadernota 2024
➡️Amendement over Laadvisie elektrische voertuigen
➡️MOTIE Oproep tot aanpassing spreidingswet Behoorlijk Bestuur vDH&Julianadorp
➡️MOTIE WMO-indicatie voor onbepaalde tijd. Behoorlijk Bestuur vDH&Julianadorp
➡️Amendement BBvDH&J over statushouders en Oekraïners Startnotitie Flexibel wonen
➡️Amendement BBvDH&J over afstand arbeidsmigranten startnotitie Flexibel wonen
➡️Amendement BBvDH&J over arbeidsmigranten op De Dogger
➡️Motie SenP en BB over meer waarde geven aan initiatieven Helderse samenleving
➡️Amendement Voorstel mbt evaluatie van de Jongerenadviesraad. Behoorlijk Bestuur vDHJ 
➡️Motie BvdH BBvDH&J en FP over RKC rapport VTH taken Omgevingsdienst
➡️Motie BBvdh&J en FP over fietsloods Willemsoord
➡️Amendement Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig schetsplan gebiedsontwikkeling Tillenhof 2

2022⤵️


➡️Motie van afkeuring – raad 191222
➡️Motie vreemd Molukse marinemannen Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp
➡️Amendement Pastoor en BBvDHJ over Wmo en hoogte PGB
➡️Aangenomen moties 2 november 2022
➡️Afhandeling moties raadsvergadering 021122
➡️Motie FC Den Helder BBvDH&J, StP, CDA, D66, BvDH
➡️Motie BBvDH&J over Sportaccommodaties en sporthallen
➡️Motie BBvDH&J over onderzoek naar achteraf scheiden van huishoudelijk afval
➡️Motie BBvDH&J en StPDH over ondernemersfonds vs OZB sportverenigingen
➡️Motie BBcDH&J over LED Verlichting FC Den Helder
➡️Amendement BvDH&J over schrappen ambassadeurschap
➡️Amendement BBvDH&J over budget Referenda
➡️Motie BBvDHJ over subsidieverordening Regio Deal Maritiem Cluster
➡️Amendement BBvDHJ – BCF SSN
➡️Motie Behoorlijk Bestuur vDH&J en Samen Actief sr ALARMPLOEG
➡️Motie Ondersteuning lokale visserij, Behoorlijk Bestuur vDH&J
➡️Verzoek tot inlichtingen Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66
➡️Motie vreemd aan de orde van de dag behoud alarmploeg Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp

Moties en Amendementen 2018/2022⤵️

2022⤵️

➡️Motie BBvDH&J en Samen Actief SR over serviceflat Zuyder-Horn
➡️Motie GL D66 PVV SA BBvDH&J over schrappen euro wmo taxivervoer
➡️Motie van Wantrouwen, Wethouder MC Wouters
➡️Motie Warmtevisie

2021⤵️

➡️Motie JuttersPas ter waarde van €10,00
➡️AFVALSTOFFENHEFFING
➡️Amendement BBvDH&J financiering WSDH en HV
➡️Amendement BBvDHJ afvalsoffenheffing
➡️Beantwoording vragen de heer Pastoor financiering woningstichting  
➡️Motie LOS 2021
➡️Motie sociaal wijkcongiërge Behoorlijk Bestuur 2021
➡️Motie Woonadviseurs,Behoorlijk Bestuur voor DH&J november 2021
➡️Schriftelijke vragen BBvDH&J over Vuurtoren Lange Jaap schriftelijke vragen Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen,
➡️Voorstel van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp iz woonwagen beleid 6 oktober 2021 vragenkwartier 1 nov
➡️Woordvoering 18 woordvoering lening Woningstichting – vastgoed
➡️Woordvoering motie onderzoek-aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord
➡️Motie BBvDH&J GL D66 SADH PVV over onderzoek stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3

➡️ Motie structureel bedrag voortzetting Seniorenmiddag
➡️Motie Klokkentoren Tuindorpschool
➡️Motivatie en financiële onderbouwing voor het Odensehuis en de Seniorenmiddagen
➡️Motie Stichting Leergeld tbv de raadsvergadering van 5 juli as
➡️Motie BBvDHJ over behoud Rehorstpark_aanpassing
➡️Motie standbeeld ‘Bertus’ Amendement Halter bellevue, rijwielstalling BBvDH&J
➡️Amendement Nestkasten_Bossages halter bellevue Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp
➡️Motie BBvDH&J over Behoud ‘Rehorstpark’
➡️Motie BBvDH&J en BvDH over budget-garantstellingplan Kleine Werf1
➡️Motie BvDH over onderzoek naar PoDH
➡️Motie van BBvDHJ Kamerverhuur-convenant
➡️Oproeping raadsvergadering 31-03-2021
➡️Motie BBvDH&J over niet korten giften uitkeringen
➡️Motie Behoorlijk Bestuur voor DHJ over senioren woonadviseur
➡️Motie BvDH, GB, BB en CDA over kwijtschelding afvalstoffenheffing
➡️Motie Giften zonder korting van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER JULIANADORP
➡️Motie Giften zonder korting Motie Woonadviseurs, Behoorlijk Bestuur voor DH&J
➡️Motie KEUZEVRIJHEID WMO taxi
➡️Motie HERGEBRUIK WMO-Middelen
➡️Vreemd aan de orde van de dag ‘intekken sloopvergunning’

2020⤵️

➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord
➡️Motie BB PVV GL D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Amendement Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020, wijziging van de geldigheidsduur van de aanwijzing
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Jaarrekening 2019
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent ontwikkelingen WILLEMSOORD maart 2020
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Schietincident en Verboden wapenbezit
➡️Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent Woonwagenkamp G.P. Blankmanstraat
➡️schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur over Balistraat
➡️Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur vDH J omtrent OV
➡️Brief toezichthouder
➡️Behoorlijk Bestuur De kadernota 2020 algemene beschouwingen
➡️Behoorlijk Bestuur gaat voortaan verder alsBezwaarschrift tegen het algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020-041514)
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord Motie BB stadscamping Den Helder_
➡️Motie BB veiling kunst Rob Scholte
➡️Technische Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent huuropbrengsten panden en gebouwen op Willemsoord

➡️motie parkeren Julianadorp centrum en verkeers-afwikkeling-veiligheid de RiepelSchoolweg winkelcentrum de Riepel
➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Motie PVV en BB over proefproject veelplegersMotie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord
➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

➡️Amendement Odensehuis 0.2 21012512
➡️Amendement D66 BB SA Schrappen eigen taxibijdrage in het raadsvoorstel

BB een stand van zaken over de WMO tbv de c,sie MO van 10 november 2020 Agendapunt MO zorgzame gemeente 1 dec 2020
➡️Behoorlijk Bestuur De kadernota 2020 algemene beschouwingen
➡️Behoorlijk Bestuur gaat voortaan verder alsBezwaarschrift tegen het algemeen belang besluit Willemsoord BV (2020-041514)
➡️Handhavingsverzoek tbv Gebouw 39 inzake een B&B
➡️Initiatiefvoorstel opp. Willemsoord Motie BB stadscamping Den Helder_
➡️Motie BB veiling kunst Rob Scholte
➡️Technische Vragen BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP omtrent huuropbrengsten panden en gebouwen op Willemsoord

➡️motie parkeren Julianadorp centrum en verkeers-afwikkeling-veiligheid de RiepelSchoolweg winkelcentrum de Riepel
➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën
➡️Motie PVV en BB over proefproject veelplegersMotie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord
➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

➡️Amendement Odensehuis 0.2 21012512
➡️Amendement D66 BB SA Schrappen eigen taxibijdrage in het raadsvoorstel

➡️Amendement BB PVV SP en D66 iz extra bijdrage WMO-taxi was motie

➡️Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën

➡️Motie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord

➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

2019⤵️

➡️Algemene beschouwing Behoorlijk Bestuur mbt de Kadernota 2019

➡️Amendement BB indiceren voedselbank gewijz

➡️Amendement, structurele bekostigingsverhoging t.b.v Lokale Omroep Stichting

➡️BB reactie op start notitie wgw 2019

➡️Motie BB & PVV tbv het beschikbaar stellen van een OV lening gewijz

➡️Motie BB en D66 Bijlage 1 visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Motie BB en D66 Bijlage 2 Ontwikkelingsrichting wijkgericht werken -start notitie 2 0

➡️Motie BB en D66 Sociaal Wijkcongïerge-Wijkgericht Werken Aangepast

➡️Motie BB en PVV over het nakomen beloftes aan woonwagenkamp

➡️Motie BB Huisvuil achteraf scheiden Stad Binnen de Linie

➡️Motie BB over Assorgiaplein gewijz

➡️Motie BB PVV LOS Schagen FM

➡️Motie BB tegemoetkoming onkosten ten behoeve van huisdieren minima gewijz

➡️Motie de Wering mbt opbouwwerk en tiener en jongeren werk

➡️Motie tbv het invoeren van een Stadspas

➡️Motie terugplaatsen hondenpoepbakken en andere prullenbakken

➡️Motie vreemd aan de orde van de dag iz Schagen FM

➡️visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek en triade in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de compensatie eigen risico in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de verslavingszorg en dan met name op de dagbesteding verzorgd door Reakt in te trekken

2018⤵️

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur PVV DH i z subsidie schouwburg

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur & PVV DH i.z subsidie schouwburg

➡️Amendement betreffende de verkoop van parkeergarage Koningshoek Behoorlijk Bestuur

➡️Amendement bezuiniging Sportservice

➡️Amendement Minimaregeling van €. 100,00 p.p. Behoorlijk Bestuur

➡️Motie betreffende gemaakte kosten Stadhuis 2002-2018 Behoorlijk Bestuur

➡️Motie sociaal wijkcongiërge Behoorlijk Bestuur