Moties en Amendementen ’18/’22

Moties en Amendementen ’18/’22

2020⤵️

➡️Amendement BB PVV SP en D66 iz extra bijdrage WMO-taxi was motie

➡️Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

➡️Motie PVV GL BB D66 over stresstest gemeentelijke financiën

➡️Motie PVV en BB over verdedigingsmiddelen voor Helderse boa’s

➡️Motie PVV, D66 GroenLinks, Behoorlijk Bestuur over initiatiefvoorstel stadhuis Willemsoord

➡️Motie WIN WIN- BB PVV D66 SeniorenPartij

2019⤵️

➡️Algemene beschouwing Behoorlijk Bestuur mbt de Kadernota 2019

➡️Amendement BB indiceren voedselbank gewijz

➡️Amendement, structurele bekostigingsverhoging t.b.v Lokale Omroep Stichting

➡️BB reactie op start notitie wgw 2019

➡️Motie BB & PVV tbv het beschikbaar stellen van een OV lening gewijz

➡️Motie BB en D66 Bijlage 1 visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Motie BB en D66 Bijlage 2 Ontwikkelingsrichting wijkgericht werken -start notitie 2 0

➡️Motie BB en D66 Sociaal Wijkcongïerge-Wijkgericht Werken Aangepast

➡️Motie BB en PVV over het nakomen beloftes aan woonwagenkamp

➡️Motie BB Huisvuil achteraf scheiden Stad Binnen de Linie

➡️Motie BB over Assorgiaplein gewijz

➡️Motie BB PVV LOS Schagen FM

➡️Motie BB tegemoetkoming onkosten ten behoeve van huisdieren minima gewijz

➡️Motie de Wering mbt opbouwwerk en tiener en jongeren werk

➡️Motie tbv het invoeren van een Stadspas

➡️Motie terugplaatsen hondenpoepbakken en andere prullenbakken

➡️Motie vreemd aan de orde van de dag iz Schagen FM

➡️visie op de Sociaal wijkconcierge 2019

➡️Voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek en triade in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de compensatie eigen risico in te trekken

➡️Voorgenomen bezuiniging op de verslavingszorg en dan met name op de dagbesteding verzorgd door Reakt in te trekken

2018⤵️

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur PVV DH i z subsidie schouwburg

➡️Amendement Behoorlijk Bestuur & PVV DH i.z subsidie schouwburg

➡️Amendement betreffende de verkoop van parkeergarage Koningshoek Behoorlijk Bestuur

➡️Amendement bezuiniging Sportservice

➡️Amendement Minimaregeling van €. 100,00 p.p. Behoorlijk Bestuur

➡️Motie betreffende gemaakte kosten Stadhuis 2002-2018 Behoorlijk Bestuur

➡️Motie sociaal wijkcongiërge Behoorlijk Bestuur