2024 juni 18 Video, Woordvoering: over de inclusieagenda

Video, Woordvoering: over de inclusieagenda

Video, Woordvoering: over de inclusieagenda

Gisteren hield ons commissielid Netty Kolsteeg woordvoering over de inclusieagenda.
Zij schreef hierover onderstaand verslag ⤵️
Mijn impressie van de MO-vergadering over de inclusie agenda

Zoals te verwachten waren er een hoop vragen over de voorliggende inclusieagenda, wat niet vreemd is aangezien de wethouder bevestigde dat het geheel het afgelopen jaar stil heeft gelegen. Er is geen contact geweest met de ervaringsdeskundigen en de strandrolstoelen en andere zaken zijn inderdaad niet geregeld. Saillant detail is natuurlijk dat er €.15.000,00 beschikbaar is voor deze agenda. Dus de wethouder stelde dat dit heikele punt bij de raad komt te liggen. Wat onverlet laat dat wij er vorig jaar voor niets energie in hebben gestoken met allerlei vragen en voorstellen.

De wethouder stelt dat dit komt door gebrek aan mankracht. Wat betreft bestrating aanpassen en andere zaken lopen hier natuurlijk diverse beleidsvelden door elkaar heen. Echter het openbaar toilet staat al vanaf 2014 op de agenda, dus als de wethouder zegt dat zij ermee aan de slag gaat maar dat zij geen tijdsduur kan geven, roept dat toch enige twijfels op. De wethouder zegt toe aan de fractie Pastoor dat zij zich zal verplichten om bij bouwbesluiten rekening te houden met de inclusie agenda.

De wethouder opperde zelf om de inclusie agenda terug te trekken en eerst input af te wachten om het geheel meer inhoud te geven. Na het zomerreces wordt er hiervoor een werkgroep samengesteld. Groen Links zal een motie indienen om bij raadsbesluiten de inclusie automatisch toe te voegen.
Wij hebben gekozen om de inclusie agenda terug te trekken en te wachten op input.

PVV en Beter voor Den Helder hebben hier ook voor gekozen.

Verder heeft Frank Lohman afscheid genomen van de politiek en gaat zijn hart volgen met de mineralen. Wij wensen hem alle succes maar zullen hem missen.
Tot zover

Woordvoering in tekst:
We hebben het stuk gelezen en hebben er toch een aantal vragen over. Want 23 februari vorig jaar, toen hebben we ook een vergadering gehad over de inclusieagenda.
En toen zijn er wel een hoop vragen gesteld. onder andere over de strandrolstoelen die er nog niet zijn. Er wordt ook gesproken over het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Toevallig was ik bij de kennismaking tussen wethouder.
En ervaringsdeskundigen. Alleen ik heb haar even gebeld voor de zekerheid. Maar zij heeft niets meer gehoord van de gemeente. Dus mijn vraag is of er een tussenrapportage. is geweest.
Over de ervaringen van de ervaringsdeskundigen.
Want ik zie hier ook niks van terug in het stuk dat er al gedaan is.
Verder zijn er nog steeds vragen zoals een openbaar toilet.
Ik heb ook een stuk ingediend bij de wethouder. Vorig jaar via de mail. Ik heb toen een ronde gelopen met een mevrouw in een rolstoel met dunne wieltjes.
En die bleef steeds vastzitten bij de drempels of de stoeprandjes bij de zebra voor het station.
Het station heeft een hele hoge opgang en er zou ook nog een fietsstalling komen.
Nog twee vragen.
En dat is, tegenover de kroonpassage tot aan de viswinkel.
Dat je daar een verlaging maakt zodat mensen met een rolstoel over kunnen steken.
.. dat kan nu niet, want er staan altijd fietsen.. Omdat er nog geen
fietsstalling is.
En wat me ook opviel is dat de
loopafstand tussen ondergrondse containers en de huizen.
Volgens mij nu 250 à 300 meter is
Dat mensen met hun zak met vuil naar de ondergrondse moeten lopen. En er zijn best wel mensen die dat niet kunnen. En die ook niet altijd op andere mensen kunnen steunen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER