2020 augustus 15 MELDPUNT    Klacht Lokale overheid

MELDPUNT    Klacht Lokale overheid

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft door het starten van een WMO-Meldpunt kunnen ervaren dat er bij de inwoners van onze gemeente meer speelt dan enkel de klachten rondom de WMO. Wij hebben nu dan ook een algemeen klachten-meldpunt op gestart.

We herkennen allemaal wel het gevoel van “het kastje naar de muur’’
Als burger heb je te maken met de gemeentelijke organisatie maar ook met maatschappelijke instellingen die al of niet  in opdracht van de gemeente bepaalde taken uitvoert, dit zijn tevens vaak onze subsidiepartners.

Een ketenfout is een fout die van het ene systeem/organisatie/instelling  doorsijpelt in het andere systeem.
Daarnaast kan een grotendeels geautomatiseerd overheidssysteem voor burgers grote problemen veroorzaken.

Ketenfouten kunnen vele oorzaken hebben en zijn niet altijd te voorkomen, deze oorzaken kunnen voortkomen uit:

 • Fouten in het systeem
 • Menselijke fout
 • Gebrek aan de juiste communicatie/informatie
 • Gebrek aan maatwerk
 • Etc….

Regelmatig belanden burgers ten einde raad bij de Ombudsman, daarom hebben wij een aantal vragen aan u als inwoner van onze gemeente:

 • Hoe kunnen we volgens u dit herstellen dan wel voorkomen?
 • Waar loopt u mbt de gemeentelijke en maatschappelijke organisaties tegen aan (de zo geheten subsidiepartners?
 • Heeft u alles al geprobeerd en krijgt u nadat u de juiste routes hebt doorlopen nog steeds niet de hulp waar u recht op hebt?

Waar gaan bij ons de bellen rinkelen:

 • er lijkt een hardnekkig verschil te zijn tussen de beleving van de instanties en de werkelijkheid van de burger;
 • de burger meldt zich meerdere malen met hetzelfde verzoek;
 • kastje-naar-de-muurgevoel;
 • er zijn problemen met meerdere registraties tegelijk;
 • na correctie komt het oude probleem weer terug.

We hebben de samenwerking gezocht  en die gevonden bij  de fractie van de PVV.
Beide fractievoorzitters hebben dan ook overlegt om een duidelijke verdeling van beleidsrichtingen hierover te maken.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp & de PVV hebben  dan nu een meldpunt ingesteld, waar wij zullen proberen uw probleem te analyseren en te categoriseren. Wij zullen deze informatie inzetten om van onze kant ons best te doen de keten te optimaliseren.

We gaan er daarbij vanuit dat u uw klacht uiteraard eerst bij de uitvoerende instantie heeft neer gelegd

 


We hebben de volgende verdeling gemaakt:

De fractie van de PVV houdt zich bezig met klachten mbt:

 • WET & REGELGEVING
 • HANDHAVING & VERGUNNINGEN
 • VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

Behoorlijk Bestuur zal zich met de volgende klachten bezig houden:

 • SOCIAAL DOMEIN
 • OPENBARE RUIMTE & WIJKGERICHT WERKEN
 • BURGERPARTICIPATIE & BURGERINITIATIEVEN

Het meldpunt is te bereiken via:
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  (mailen heeft de voorkeur)

Mobiel: 06 82468791

Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld

 

Of vul onderstaand contactformulier in

(na invullen graag op bevestigen klikken)

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER