2020 juli 18 Meldpunt WMO

Meldpunt WMO

Meldpunt WMO

BB voor DEN HELDER & JULIANADORP heeft een meldpunt voor klachten over de WMO ingesteld.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Iedereen die in gemeente Den Helder klachten heeft over de WMO kan die kwijt bij een speciaal meldpunt:

wmoklachten@gmail.com⤵️

 
Het NHD bracht hierover het volgende artikel uit met daarin meer uitleg over meldpunt voor klachten over de WMO ⤵️
DEN HELDER
Iedereen die klachten heeft over de Wmo kan die tot eind augustus kwijt bij een speciaal meldpunt. De fracties van BB en PVV hebben daartoe het initiatief genomen.
PVV’er Leo van Esdonk: ,,Wij willen dat voor iedereen duidelijk is hoe groot het probleem nou écht is. Want wij worden van alle kanten bestookt met klachten.’’
Wat zij allemaal horen, is volgens Esdonk en Sylvia Hamerslag van BB niet mis. Hamerslag: ,,Mensen die acuut hulp nodig hebben wordt verteld dat zij over twee maanden terug moeten komen.”
,,En iemand die taxibonnen nodig heeft krijgt opeens een booster waar niet om gevraagd is. Of er staat over twee maanden een mooie rolstoel, terwijl de aanvrager inmiddels is overleden.’’
Van Esdonk zegt dat ook hij wordt benaderd door inwoners die niet meer weten wat zij moeten doen.
Bus
,,Iemand die hartproblemen heeft of die moeilijk kan lopen of zien, krijgt het advies om maar de bus te pakken. Maar wat als je naar de orthopedisch schoenmaker moet. Of naar de opticien. Daar staat geen bushalte voor deur.’’
Beide partijen hebben bij de behandeling van de kadernota onlangs tevergeefs geprobeerd de eigen bijdrage voor het gebruik van de Wmo-taxi van tafel te krijgen.
Gebruikers moeten vanaf volgens jaar 1 euro per taxirit betalen. Volgens PVV en BB worden de kwetsbaarste groepen door deze maatregel getroffen. De voorstanders van de maatregel zeggen echter dat juist die groepen een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand als zij in problemen komen.
Geen idee
Van Esdonk: ,,De partijen in de coalitie en de leden van het college hebben geen idee wat dat allemaal voor die inwoners betekent. Zij moeten elke maand hun hele financiële hebben en houden laten zien. Steeds weer moeten zij uitleggen hoeveel geld zij op de bank hebben en hoeveel geld zij nodig hebben. Niet één keer, maar elke maand.”
’De Oplossing is simpel’
De oplossing voor klachten over de Wmo is simpel, menen PVV’er Leo van Esdonk en Sylvia Hamerslag van BB.
De gemeente zou de hulp eerst moeten verlenen en achteraf moeten controleren of alles juist is gegaan. Van Esdonk: ,,Ook al heb je een terechte vraag,krijg je te horen dat je over twee maanden aan de beurt bent. Wij stellen voor om de hulp te verlenen en achteraf te controleren. Wie ten onrechte hulp heeft ontvangen, wordt beboet.’’
De oppositionele raadsleden zeggen zeker te weten dat de Helderse samenleving op termijn de kosten zal betalen van slechte hulpverlening aan inwoners die Wmo-hulp nodig hebben.
Het meldpunt Wmo-klachten is bereikbaar via wmoklachten@gmail.com
 
BB Den Helder & Julianadorp  is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

 Voor meer NIEUWS klik HIER

  Wie zijn wij? klik HIER