Agenda & Archief Raad

Agenda & Archief Raad

Agenda & Archief  Gemeenteraad

Klik op de button voor de actuele agenda & het archief

Agenda (2) archief

 

Website Gemeenteraad klik op link: gemeenteraad.denhelder.nl

De Helderse gemeentepolitiek vergadert wekelijks op één avond, de maandag, onder de noemer ‘Helderberaad’. Plaats van discussie en besluitvorming is het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Vergaderingen beginnen normaliter om 19.30 uur.

De commissies en de gemeenteraad vergaderen om en om: de ene week de commissies, de week erop de gemeenteraad, daarna weer de commissies en zo verder.

De vergadering in de raadzaal wordt altijd in beeld en geluid uitgezonden en van de commissievergaderingen in andere ruimten worden geluidsopnamen gemaakt.

De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Den Helder als het gaat om het besturen van de stad. Het is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen stellen de raadsleden zich actief op de hoogte van wat er in Den Helder speelt. Als het mogelijk is betrekken zij de bewoners (interactief) bij het maken van de beleidskaders. Ze onderhouden contact met de burgers, signaleren problemen en sturen de politieke agenda. De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van Den Helder gekozen.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Als de burgemeester afwezig is wordt hij vervangen door een raadslid. De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

Vergaderingen en uitzending
De Helderse gemeentepolitiek vergadert wekelijks op de maandagavond. Plaats van discussie en besluitvorming is het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. De commissies en de gemeenteraad vergaderen om en om: de ene week de commissies, de week erop de gemeenteraad, daarna weer de commissies en zo verder.
De vergaderingen beginnen in principe altijd om 19.30 uur.

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt deze ook rechtstreeks volgen via internet. kijk hiervoor maandags om 19.30 uur op deze website.
De Lokale Omroep Stichting zendt de vergaderingen van de gemeenteraad  zowel via de radio (kabel 89 MHz, ether 105,6 MHz) als via de televisie (kanaal 69) rechtstreeks uit.

 

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons