2024 juni 20 Video, woordvoering: Volledige algemene beschouwingen op 13 juni 2024

Video, woordvoering: Volledige algemene beschouwingen op 13 juni 2024

Video, woordvoering: Volledige algemene beschouwingen op 13 juni 2024

Volledige algemene beschouwingen
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp 13 juni 2024, in beeld en tekst:

Uiteraard richt ik mij voornamelijk ook nu weer tot u onze inwoners. Vorig jaar benoemde ik in onze algemene beschouwingen de val van het kabinet, de machtspositie van de zo geheten kartel partijen brokkelt steeds verder af. 

Dit zien wij als lokale partij als een goede en noodzakelijke ontwikkeling. 

In het licht van dat er een nieuw kabinet én lokaal een nieuwe coalitie gevormd wordt, zullen wij eerdere moties met mogelijk enkele aanpassingen nogmaals indienen. …immers…Nu er een nieuwe realiteit is ontstaan en de coalitie minder zetels bezit kan de stem verhouding zo maar anders uitpakken dan voorheen het geval was. 

Stabiliteit, …Bestuurlijke rust.
Dat is het stokpaardje waarmee de coalitie zichzelf regelmatig op de borst trommelde.

Nadat ons informatie proces in 2022 al na 4 weken uit onze handen werd gerukt, wij noemen dit nog steeds de coup van april 2022 volgde ruim 1,5 jaar een krampachtig vasthouden van de 7 coalitie partijen.

Nu ….2 jaar na de coup is de puinhoop nagenoeg niet te over zien, en zitten wij met een minderheidscoalitie en is de zogenaamde stabiliteit en bestuurlijke rust ver te zoeken. Partijen die het manifest ondertekend hebben, rollen over elkaar heen in de krant, sociale media en raadzaal.

Behoorlijk Bestuur heeft zich ingezet om de bezuiniging op cultuur van tafel te krijgen dit is gelukt…… Er wordt niet bezuinigd op: Triade, de Bibliotheek en de Schouwburg 

Een aantal andere successen die wij behaald hebben zijn o a 

 • Alarmploeg strandbeveiliging,
 • Restauratie en monumentale status, klok Tuindorpschool, Floriant.
 • FC Den Helder, bouw en verbouw, waar na onze motie een mooie samenwerking met andere partijen volgde.
 • BERANI het Monument voor Molukse marinemensen en hun graven die de status beschermd kregen.

En nog veel meer, maar boven alles ligt ons succes in de manier hoe onze partij midden in de samenleving staat en door veel inwoners benaderd wordt.
Dank daar voor, uw vertrouwen in ons is onze drijfveer

Wij zullen de buurtbewoners mbt ASO/containerwoningen en huisvesting arbeidsmigranten uit de regio blijvend steunen.

deze woonvormen willen wij nergens binnen onze gemeente, ook niet op de Ijsbaan locatie. BB is uiteraard vóór huisvesting spoedzoekers 

Wij blijven DOEN wat NODIG is. 

Onze moties en amendementen zullen gaan over de volgende onderwerpen

Schrappen van de volgende 9 punten:

 1. Ankerplaatsen/ASO containerwoningen, huisvesting overlastgevers moeilijk plaatsbare uit de regio.
 2. wooncomplex arbeidsmigranten uit de regio en statushouders
 3. Verdere investeringen in de Nollen
 4. Seasaw  
 5. Hotel Kleine werf
 6. Aanpassing rotondes
 7. duurzaamheid ambitie en de daarbij behorende kosten 
 8. plannen Omvaarroute/Boerenverdrietsluis
 9. Brug Willemsoord

Verder wensen wij de volgende 7 punten:

 1.   Dat de HUB, burgerloketten in Julianadorp er komt. Dit is ver voor de verkiezingen belooft aan de  inwoners van Julianadorp, afspraak = afspraak
 2. Door te pakken en belofte nakomen realiseren wildopvang
 3. Gratis parkeren in stand te houden in de binnenstad en strandopgangen
 4. Een Referendum Dijkkwartier / Seasaw.
 5. Standplaats station, wij juichen het toe dat er naast de seizoensplaats voor de oliebollenkraam er nu ook eindelijk zoals bij andere steden een patatkraam bij het station staat, dit willen wij goed faciliteren, dus bestraten en een stroompunt aanleggen
 6. Aanleggen van Water en stroompunten fort Dirksz Admiraal, voor evenementen vanuit de samenleving
 7. Faciliteren horecaplein Breewaterplein wij sluiten aan bij waar de stadspartij mee komt

Verder hebben wij nog 5 vragen aan het college:

 1. Buslijnen, wij betreuren het ten zeerste dat het college de belangen van de reizigers in onze gemeente niet optimaal behartigd heeft. Kan de gemeenteraad straks mbt vervoersmiddelen, vanuit het college nog een extra geldvraag verwachten?
 2. Spreidingswet is van de baan graag een reactie hierover vanuit het college en dan met name over de financiële consequenties en voortgang dan wel omvang van de asiel opvang in onze gemeente. 
 3. wij volgen kritisch de ontwikkelingen over het warmtenet (de inzet is dat de inwoners er structureel geen extra kosten aan hebben) wij zagen een Kostenstijging HVC van 0.5 miljoen is dit nu echt nodig gezien de winst die HVC maakt? 
 4. Wat ons opvalt in de kadernota is dat niks staat over de onzekerheid mbt het afbouwen van huizen en het leveren van Dit zou volgens ons wel bij onzekerheden moeten worden benoemd.
 5. Het Nieuwe kabinet wil permanente bewoning recreatie woningen toestaan, hoe staat het college hierin en zien zij ook een mogelijkheid om dit toe te staan op boten?

Wij zien de discussie over Zeestad & Risico Willemsoord vol verwachting tegemoet.

Algemene Beschouwingen 2024 Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER