2020 juni 27 Algemene Beschouwing tbv de Kadernota 2020

Algemene Beschouwing tbv de Kadernota 2020

Algemene Beschouwing tbv de Kadernota 2020

Den Helder 24 juni 2020

Algemene beschouwingen Behoorlijk Bestuur  tbv kadenota

            Dank u wel voorzitter

Beste inwoners van onze mooie gemeente, ik richt mij met deze beschouwing aan u                               

Gevolgen Corona-crisis
Dat de Corona-crisis financiële gevolgen heeft is volop in het nieuws. Omdat nu nog niet vast te stellen is welke gevolgen dit heeft op gemeentelijk niveau en zelfs een verlaging van de uitkering voor de gemeente vanuit het Rijk tot resultaat kan hebben, stellen veel gemeenten dan ook geen kadernota vast. Dit gebeurd echter wel in onze gemeente! En dat terwijl er al enkele financiële tegenslagen zichtbaar zijn

Betere dienstverlening
De tering naar de nering zetten stond in vele verkiezingsprogramma’s.
Behoorlijk Bestuur ziet hier in deze kadernota niets van terug. Sterker, de miljoenen vliegen de deur uit. Een aantal verbonden partijen zoals Port of Den Helder, leveren niet het rendement wat ons ieder jaar rond de behandeling van de gemeentelijke begroting tijdens mooie promotie bijeenkomsten voor geschoteld wordt. ..
Zeestad komt straks bv met een ‘reclamefolder’ uit dat zij de redder van Willemsoord zijn.

……..En u,  als inwoner van onze gemeente, draait hier straks voor op. Uw belastingcenten dienen volgens Behoorlijk Bestuur weloverwogen en goed onderbouwd uitgegeven te worden en ingezet voor o.a. een betere dienstverlening. Een betere dienstverlening is niet zoals laatst in de krant stond dat een kwetsbare groep als senioren en mindervalide m.b.t. de WMO-taxi een lastenverzwaring te wachten staat. Behoorlijk Bestuur zal daarom een motie/amendement  indienen om deze lastenverzwaring teniet te doen

De omgevingswet doet al snel zijn intrede. Gebaseerd op de opgedane ervaringen met dit college is Behoorlijk Bestuur van mening dat m.b.t. tot participatie trajecten, afspraken en inspraak met en door burgers en andere participanten… dit college hierin nog een flinke weg te gaan heeft.…Afspraken met u als  inwoners en participanten raken namelijk kwijt of worden zelfs van tafel geveegd.

Schuivend Perspectief
Met name de risicoparagraaf en een razendsnel dalende weerstandratio van 1,6 naar 1,2 baart ons grote zorgen, uw gemeenteraad heeft nota bene zelf ooit vast gesteld dat de weerstand niet onder 1,1 mag komen en toch zien we in het meerjarenperspectief al de 1,1 opdoemen… deze meerjarenbegroting heeft daarnaast trouwens nog iets anders wat opvalt en dat is het schuivende perspectief, ieder jaar zijn namelijk telkens de laatste 2 jaar pas sluitend, dit is buiten opmerkelijk zelfs zeer creatief te noemen.

Stresstest
Onder andere omdat de miljoenen de deur uit vliegen en het noodzakelijk is om inzicht te krijgen en te houden wat dit doet met onze meerjarenbegroting en het risico dat we lopen heeft Behoorlijk Bestuur met meerdere oppositie partijen gevraagd om een stresstest uit te laten voeren, helaas werd deze motie zonder enig debat van tafel geveegd…

….Zonder debat..? ja u hoort dit goed, zo werkt dat namelijk in uw gemeente, daar gaat het in uw gemeenteraad enkel om de macht van de meerderheid. Daar is geen ruimte voor de mening van de minderheid, dit vind Behoorlijk Bestuur een flinke tekortkoming en een teken aan de wand, zelfs al zou de meerderheid 70% van de stemmen vertegenwoordigen, dan ligt de uitdaging in:….om ook de minderheid mee te laten tellen. De VVD heeft zelfs hierover een slogan ‘iedereen doet mee’

Financieel drijfzand
Het stadhuisplan staat volgens Behoorlijk Bestuur op financieel drijfzand. Als de rente stijgt, is er namelijk een groot probleem. Volgens wethouder Visser is Den Helder een rijke gemeente en klots het geld als het ware tegen de plinten op, wethouder Keur daarentegen noemde de financieringssituatie tijdens de raadsbijeenkomst van 15 juni jl  juist zorgelijk zij zei: ,,We hebben te maken met korte termijn financieringen. Op de korte termijn is dat voordelig, maar op de langere termijn is het een risico als de rente stijgt”…. Wie van de twee vindt u betrouwbaar, ???   ….
…. Maar, dat er iets knijp zit is voor Behoorlijk Bestuur over duidelijk.

De coalitie doet u verblijden met teksten over dat zij het zo goed doen, terwijl uw vertrouwen in de politiek en bestuur toch zeer laag is te noemen.

Provincie
Ik benoem nu zo maar een kleine greep van wat er zich financieel afspeelt en zeg u dat de gemeente nog  wat te wachten staat, o.a: gerechtelijke kosten m.b.t. bezwaarschriften, verbonden partijen die noodlijdend zijn, financiële gevolgen van de corona crisis en fouten in de aanbestedingsprocedures. Behoorlijk Bestuur verwacht dan ook dat de provincie ergens zal gaan ingrijpen.

In het presidium telt iedere partij als 1 stem, daar was geen meerderheid om de behandeling van de kadernota te verplaatsen van 1 juli naar 30 juni, echter ook hierin gaat het om de macht, de 2 grootste partijen hebben namelijk besloten dat de verplaatsing door gaat. Dit houdt direct in dat Behoorlijk Bestuur niet mee kan doen aan de behandeling van de kadernota en pas in de avond kan aanschuiven.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur,  

Sylvia Hamerslag

Uitgelighte afbeelding Fokke en Sukke

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor meer NIEUWS klik HIER

    Wie zijn wij? klik HIER