2022 maart 05 Kieswijzer JULIANADORP 2022 opgesteld door de BVJ

Kieswijzer JULIANADORP 2022 opgesteld door de BVJ

Kieswijzer JULIANADORP 2022 opgesteld door de BVJ

Onlangs kregen wij van de Bewonersvereniging Julianadorp/BVJ het verzoek een bijdrage te leveren aan een door hen opgestelde Kieswijzer speciaal voor Julianadorp.
 
Zij vroegen alle politieke partijen om een standpunt over een aantal aangegeven items die betrekking hebben op Julianadorp te geven.
 
Ook vroegen zij welke initiatieven voor Julianadorp wij in de afgelopen 
Raadsperiode hebben ondernomen en welke voorgenomen initiatieven wij voor Julianadorp voor de komende Raadsperiode op de agenda hebben staan.

Hieronder vind u onze ingezonden bijdrage:

12 vragen van de BVJ

Beantwoording BEHOORLIJK BESTUUR v Den Helder & Julianadorp

Betreft: KIESWIJZER JULIANADORP 2022

 1. realiseren van een oplossing voor de parkeerproblemen in een deel van Julianadorp

Parkeerplaatsen zijn op dit moment in de parkeervisie opgenomen. Bij nieuwbouwprojecten vindt Behoorlijk Bestuur dat er kritisch naar de parkeernorm gekeken moet worden, maar ook buurtspecifiek hoe de buurt er uit ziet en de demografie van de mensen waarvoor de woningen bestemd zijn. In een deel van Julianadorp klopt het dat de parkeernorm daardoor te laag is, door juist deze gegevens. Wij vinden dat dit, bij het aangeven van problemen onderzocht moet worden, maar ook opgelost kan worden door middel van een herinrichting in overleg met de buurt. Natuurlijk kan niet alles in een keer opgelost worden, maar men kan wel al aangeven wat men in de toekomst van plan is, zodat de buurt op de hoogte is.

 1. de vermindering van de hoeveelheid groen, in het bijzonder op Noorderhaven

Dit is Behoorlijk Bestuur een doorn in het oog. Niet alleen de vermindering, maar ook de verloedering ervan. Langs de sloten door het dorp, waar vroeger weelderige bossages stonden en fiere bomen, is er ons inziens te weinig onderhoud gepleegd. Het riet staat soms zo hoog dat het water niet te zien is en er is veel verwildering of juist kaalslag in perken en langs voet- en fietspaden. Wij willen graag dat er een gemeentelijke dienst dit onder zijn vleugels neemt. Het kwaliteitsniveau moet op sommige belangrijke wegen en voet- en fietspaden omhoog, zodat ook gevoelsmatig alle inwoners weer kunnen genieten ervan. Groen is volgens ons niet het onkruid huizenhoog laten groeien om vervolgens te laten verwilderen. Groen is bij ons goed onderhouden en kwalitatieve bosjes, stukjes land of veld en weloverdachte, geplaatste bomen. De kaalslag door de nieuwbouw in Noorderhaven moet gewoonweg terugkomen in het dorp, evenals een groene long en op lange termijn een park. Ook moet de slenk, een belangrijke ader door het dorp aangepakt en bijgehouden worden.

 1. vestiging van een bouwmarkt

De vestiging van een bouwmarkt kan wenselijk zijn. Wij juichen een ondernemer die dit wilt gaan ontwikkelen ook zeker toe. Zeker sinds de verschillende ondernemers aan de Schoolweg een aantal jaren geleden vertrokken zijn. Voor sommigen van het dorp is het Ravelijnscentrum of de Pastoor Koopmansweg geen optie. Een goede locatie en een plan, zou volgens ons zeker bespreekbaar kunnen zijn.

 1. de aanpak van verkeersonveilige plekken

Er zijn helaas in Julianadorp heel wat verkeersonveilige plaatsen. Dit heeft niet zozeer te maken met de regels die er gelden, maar meer met de opvolging daarvan. Wij willen dat deze plekken nader onderzocht worden, zodat er wellicht actie kan ondernomen worden door bijvoorbeeld snelheid verminderende of beperkende maatregelen. Ook op verschillende plaatsen zouden de voorrangsregels verandert moeten worden voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers, maar wat ook bij ons eruit springt is dat kruisingen of bochten onoverzichtelijk zijn of zijn geworden in bepaalde jaargetijden door slecht onderhoud aan groen of verwildering. 

 1. uitbreiding van gemeentelijke diensten

Wij zijn een voorstander en spreken graag uit; een vorm van dienst in Julianadorp. In welke vorm is volgens Behoorlijk Bestuur altijd te bespreken. Dit kan een Hub, een Loket of misschien wel bij de mensen thuis, maar dit moet eindelijk eens geregeld worden. 

 1. een integrale aanpak van de “bloemkoolwijken”

Er is een plan bij Panorama Lokaal ontwikkeld wat wij ondersteunen. Verder zijn wij van mening dat per wijk/buurt moet bekeken worden wat oplossingen kunnen zijn. Natuurlijk kan niet alles in een keer aangepakt worden, maar wel kan er volgens Behoorlijk Bestuur een plan van aanpak gemaakt worden voor de komende jaren, zodat meer duidelijkheid en inspraak voor bewoners mogelijk maakt. Dit plan zou allesomvattend kunnen zijn, maar ook buurt per buurt, straat per straat, maar wel met een duidelijke agenda. 

 1. een gelijk tarief op ALLE buslijnen binnen de gemeente

Wij vinden sowieso dat er voor 65+ een uitzondering gemaakt moet worden. Dit zou gratis moeten zijn. Verder stimuleren wij het gebruik van Openbaar Vervoer, maar door de prijzen, maar ook de krimp in lijnen en haltes wordt het steeds moeilijker gemaakt. Wij zouden hier een oplossing in kleinere bussen zien, voor een lager tarief. Meer stops langs belangrijke punten door het hele dorp met extra het Willem Alexanderhof, het Juniorcollege en de Schoolweg, zouden weer terug moeten komen. Ook zijn wij voor een verbinding vanuit Julianadorp verder de regio in. Wij gaan graag in gesprek met de provincie en de busmaatschappijen die hier uiteindelijk over beslissen. 

 1. de uitbreiding van voorzieningen voor voortgezet onderwijs in Julianadorp

Wij zijn een voorstander van een complete schoolloopbaan. Dus een volledige schoolopleiding in Julianadorp is wat ons betreft een pré. Dit bereikt worden door het klimaat attractiever te maken voor de hele regio, waaronder betere voorzieningen. Bijvoorbeeld een betere verbinding naar Den Helder, Anna Paulowna en Breezand. Verder vinden we ook de aansluiting van de basisscholen ook erg belangrijk.  

 1. een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen

Een referendum staat groot in ons verkiezingsprogramma. Hier zijn wij absoluut voorstander van. Inspraak is voor ons als Behoorlijk Bestuur een groot goed wat juist gekoesterd en als uitdaging gezien moet worden, in plaats van ervaren als lastig.

 1. in Julianadorp te houden Commissievergaderingen, als er belangrijke zaken voor het dorp aan de orde zijn

Hier zijn wij al jarenlang voorstander van. Wij vinden dit een goed initiatief. 

 1. het tijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van integrale verbeterplannen

Zie eerdere antwoorden op de eerdere vragen. We kunnen niet benadrukken hoe belangrijk wij dit vinden. Niet alleen directe communicatie, maar ook inlichten, voorlichten en het bijhouden van contact. Wij zijn voor inspraak. 

 1. zorgen voor voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp

Hier controleren wij van Behoorlijk Bestuur scherp op. Wij vinden dat niet alleen infrastructuur en voorzieningen moeten verzorgt worden, maar het hele plaatje moet kloppen. Van groen tot riool, van water tot parkeerplaats. Waar stopt de bus en waar komt het elektrahuisje en waar zet ik de bak bij de weg. 

Een slotvraag: welke initiatieven heeft uw partij genomen of ondersteund in de afgelopen Raadsperiode 2018-2022 op bovenstaande onderwerpen?

Wij hebben 2 jaar terug voor Julianadorp na een inventarisatie specifieke standpunten opgesteld https://www.behoorlijkbestuur.nl/2020/07/10/behoorlijk-bestuur-voor-den-helder-julianadorp/

Verder hebben wij schriftelijke vragen, moties en amendementen opgesteld over o.a

 • Matig tot slecht groen onderhoud in Julianadorp
 • Busverbinding Julianadorp in het algemeen
 • Busverbinding Julianadorp-Teso
 • Stadhuis Willemsoord, tov de inwoners in Julianadorp, slechte bereikbaarheid en het ligt niet centraal in de gemeente. Wat ons betreft geven wij straks een andere bestemming aan de panden op Willemsoord
 • Uitwerkingsplan Julianadorp, door en aanpakken na het vaststellen van visiedocumenten
 • Fiets/rijwiel en boosterstallingen in het algemeen en in het bijzonder bij wooncomplexen
 • Fiets inrichtingen zijn niet eenduidig
 • Snel fietsbaan verbinding
 • Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 • Ontwikkelingen Lidl en de Riepel
 • Verkeersafwikkeling Riepel en Schoolweg
 • Huisvuil inzamelingsproblematiek
 • Parkeernorm aanpassen op de daadwerkelijke situaties
 • Veiligheid en leefbaarheid bloemkoolwijken
 • Wonen in het groen
 • Behouden groene long
 • Specifieke woongroepen in Julianadorp
 • Mbt WA hof hebben wij met bewoners aan de bel getrokken toen bleek dat de gemeente gemaakte afspraken niet na komt, oa: wonen in het groen, parkeren en een 5 laags-wooncomplex naast laagbouw
 • Als enige partij hebben wij het huisvesten van 600 arbeidsmigranten in Julianadorp op de agenda gezet. Wij zijn de enige partij die hier tegen hebben gestemd. Wij zijn namelijk van mening dat deze arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden in de gemeente waar zij werken.
 • Willem Alexanderhof 2 maart 2022
 • etc

Hieronder enkele woordvoeringen in beeld

Oprichten 12 woningen Willem Alexanderhof fase 2

https://www.youtube.com/watch?v=zuWIaq8X3bo&t=56s&ab_channel=BehoorlijkBestuur

Huisvesting buitenlandse werknemers

https://www.youtube.com/watch?v=pbtOvHjCsKE&t=43s&ab_channel=BehoorlijkBestuur

Participatie

https://www.youtube.com/watch?v=QfoXnY1SFp4&ab_channel=BehoorlijkBestuur

Verder stuur ik u onderstaande tekst aangeleverd door Jacques Bierens

Beste Sylvia, 
De inhoud van de door BVJ opgestelde vragen kwamen veelal aan de orde in het wijkplatform overleg.
Voorgaande jaren nam ik namens BB deel daaraan en nam belangrijke punten mee naar onze vergaderingen.

Afgelopen twee jaar heeft geen wijkplatform overleg plaats gevonden, dus is er ook niets besproken c.q. aan de orde gesteld.

Ik heb ook namens BB deelgenomen aan het bewoners overleg omtrent renovatie Loopuytpark en de toekomstvisie Julianadorp 2050.
Daar was de BVJ ook van de partij.

Parkeerplaatsen is een punt wat meegenomen word o.a. bij de nieuwbouw woningen.
Gemeentelijke diensten kunnen opgelost worden indien een dependance in Juliandorp word gerealiseerd.

Groen in Noorderhaven zou bewaakt moeten worden bij nieuwbouw, afgesproken was dat bomen die gerooid werden ergens anders nieuwe geplant werden.

Een bouwmarkt zou een uitkomst kunnen zijn voor Julianadorp, echter zijn voorheen twee bouwmarkten geweest bij van den Berg, schoolweg, waaronder een Welkoop , die hebben het niet gered.

Een referendum voor belangrijke, de inwoners rakende plannen, is conform ons verkiezingsprogramma.

De andere vragen zijn onderwerpen die naar mijn mening besproken moeten (kunnen) worden in het wijkplatform overleg.

De lange Vliet in het centrum van het dorp is een 30km zone, veel bestuurders houden zich hier aan maar een groot aantal rijden 50 of 60km , geen snelheid controle.

De gemeente is druk doende regenwater op te vangen ter voorkoming van wateroverlast, echter steeds meer.
Tuinen worden, zowel voor- als achtertuinen , worden bestraat of geplaveid. Dus weg groen.

Voorzover mijn  reactie omtrent de vragen van de BVJ.

Jacques Bierens

Dank voor uw vragen, ik hoop dat wij deze voldoende beantwoord hebben.

MvG Sylvia Hamerslag
Fractievoorzitter Behoorlijk bestuur voor Den Helder & Julianadorp
0630525721

Afbeelding BVJ

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER