Media 16 november 2015 motie Behoorlijk Bestuur experimenten Participatiewet

16 november 2015 motie Behoorlijk Bestuur experimenten Participatiewet

Gemeenteraad Den Helder, 16 november 2015 motie Behoorlijk Bestuur experimenten Participatiewet

Gepubliceerd op 21 nov. 2015

Gemeenteraad Den Helder, 16 november 2015
motie Behoorlijk Bestuur experimenten Bijstand

email: behoorlijkbestuur.denhelder@gmail.com