Speerpunten

Speerpunten

Waar staan wij voor:

m.b.t Behoorlijk Bestuur staan wij voor:

 • Wat onze naam al aangeeft, voor Behoorlijk Bestuur
 • Belang en welzijn van de inwoners van gemeente Den helder
 • Financiële gezondheid van de gemeente; zonder sluitende begroting geen eigen baas meer
 • Geen financiële risico’s naar de toekomst schuiven; geen grote projecten en/of verplichtingen die wij straks niet meer kunnen betalen.
 • Geen lastenverzwaring voor de burgers om projecten of nieuw beleid te financieren; gemeente moet financieel eerst de tering naar de nering zetten.
 • Meer & kwalitatief betere werkgelegenheid op basis van een reële visie
 • Het stoppen met te dure projecten

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Burgers staan wij voor:

 • En stem voor de inwoners van Den Helder, Inspraak aan de voorkant, In gesprek en gehoord worden
 • Veilige wijken & buurten
 • Sociale maatschappelijke samenhang van de gemeenschap is eerste prioriteit; het welzijn en aangenaam wonen van de huidige bewoners is onze eerste zorg, ook in de toekomst.
 • Echte inspraak door de inwoners van onze gemeente,bij de inrichting van hun directe woonomgeving; tijdige inspraak voorkomt ontevredenheid en juridische procedures.
 • Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge
 • Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 • Omgaan met krimpende en vergrijzende bevolking; eerst erkennen van de realiteit en dan maatregelen daarop afstemmen
 • Ook respect voor de minderheid telt in de democratie; geen plannen doordrukken die minderheden op enigerlei wijze ernstig benadelen.
 • (Economische) ontwikkeling moet leiden tot (meer) werkgelegenheid in gemeente Den Helder; geen ontwikkeling zonder visie.
 • (Verbeterde) veiligheid moet de burger ervaren; geen veiligheidsbeleid op basis van statistieken.

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Transparantie staan wij voor:

 • Voor een gemeente die laat zien dat zij zorgvuldig met belastinggeld omgaat en het aan de juiste dingen uitgeeft
 • Wij staan voor openheid en transparantie
 • Bezuinigingen van de regering leggen grote druk op de sociale voorzieningen. Dat raakt de inwoners van onze gemeente direct,….
  Behoorlijk Bestuur kiest voor een gemeente die daar constructief mee omgaat en de sociale cohesie in de samenleving stimuleert

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Sociaal Domein staan wij voor:

 • Behoudt van uw Ziekenhuis
 • Behoudt van kwaliteit van uw zorg
 • Geld dat voor het Sociaal Domein gereserveerd is, blijft voor het Sociaal Domein, dus bij een eventuele overschot dit geld labelen t.b.v. het Sociaal Domein en storten in een reserve

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Verkeer staan wij voor:

 • Veilige en goede bereikbaarheid Buurten en Wijken
 • Inspraak door de gebruiker
 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Verkeerscirculatie in buurten heroverwegen d.m.v. inspraak van de buurtbewoners
 • Streven naar betere wegen in en uit de stad (ontsluiting)
 • Veiligheid voetgangers waarborgen d.m.v. betere handhaving op het gedrag van het overige verkeer (fietsers, auto’s, scooters en motoren)
 • Verkeersveiligheid rondom scholen
 • Het handhaven van gratis parkeren (incl. blauwe zones)

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Stedelijke ontwikkeling en Beheer staan wij voor:

 • Geen nieuw Stadhuis, alleen inhalen achterstallig onderhoud
 • Geen grote te dure projecten
 • Het tegen gaan van verpaupering van zowel voor als na-oorlogse buurten
 • Niet slopen voordat er financieel gedekte plannen bestaan voor herbouw
 • Onderhoud voor oud en nieuw; stedelijke ontwikkeling in kleine stappen en met verbeterde aandacht voor onderhoud van gebouwen en openbare ruimte.Visitekaartje & Leefbaarheid
 • Onderhoud straten en wegen naar een hoger niveau brengen, met name in de diverse buurten

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

m.b.t Economie-Toerisme-Werkgelegenheid staan wij voor:

Verhoging gemiddeld (gezins)inkomen door o.a.:

 • Goede bereikbaarheid via autosnelweg en dubbel spoor .
 • Ontwikkeling van de haven naar doorvoerhaven (transitie).
 • Acquisitie richten op (technische) productiebedrijven met werkgelegenheid op MBO/HBO niveau
 • Gezonde schone lucht als pluspunt van Den Helder handhaven en uitdragen
  Toeristische attractiviteit verhogen.
 • PR richten op attractiviteit van Den Helder voor gepensioneerden vanuit de randstad. Met als resultaat op termijn een stad (of stedelijke kern) financieel-economisch sterk en waar het goed wonen, studeren en werken is. Met een maatschappij waarin onderlinge cohesie de basis is van een veilige, prettige en sociale woonomgeving
 • Toeristische attractiviteit verhogen door o.a ruimte te bieden voor ideeën vanuit de samenleving

Lees meer op: Partij

Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem voor U!

 

Elke verkiezing wordt bepaald door de mensen die ons steunen 

Contact ons, uw stem telt

Naam *

Email *

Betreft peiling (optie)

Bericht aan ons