Raadsinformatiebrieven ed RV16.0059 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA Den Helder over het mogelijke vertrek van de Districtsrecherche uit Den Helder.

RV16.0059 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA Den Helder over het mogelijke vertrek van de Districtsrecherche uit Den Helder.