Partij

Partij

WIE ZIJN WIJ

WIJ staan voor UW belang
Een betere toekomst voor Den Helder, 
begint bij een behoorlijk bestuur

Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met als missie; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.

De partij voor Behoorlijk Bestuur richt zich louter op de gemeente Den Helder en heeft geen ander belangen dan de voorspoed en de welvaart van de gemeente Den Helder en haar inwoners. Wij proberen ons doel primair via vertegenwoordiging in de gemeenteraad te bereiken, maar zullen zo nodig ook de Helderse belangen  ter ondersteuning van het lokale politieke proces buiten Den Helder behartigen.

Met als (hoofd)doelstelling “een behoorlijk bestuurd Den Helder” kan onze onze politieke richting, voor de periode 2018-2022, als volgt in onderstaande punten samengevat worden.

Tevens is ons verkiezingsprogramma verwerkt tot losse artikelen welke u kan terug vinden in rubriek: verkiezingen 2018
Ook kan u zoeken op onderwerpen in de zoekbalk

In ons verkiezingsprogramma staan de onderstaande speerpunten:

Daarbij zijn er voor Behoorlijk Bestuur een aantal beleidsonderwerpen met een bijzonder belang zoals:

Behoorlijk Bestuur staat voor een:

 • Financieel gezonde gemeente
 • Gemeente moet “tering naar nering” zetten.
 • Prioriteit bij welzijn van de inwoners en werkgelegenheid.
 • Echte inspraak!
 • Merkbaar verbeterde veiligheid 
 • Beter onderhoud openbare ruimte; Visitekaartje & Leefbaarheid

 

Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Bij het behandelen van uw belangen zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen.
Dit noemen we de ‘beginselen van behoorlijk bestuur’.
U zou het ook de spelregels kunnen noemen, waaraan Behoorlijk Bestuur zich wil houden.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat we goed wortelen in de Helderse samenleving. Naast goed luisteren wat inwoners willen is het daarvoor ook nodig dat we leden hebben. Leden die ons financieel en in beginselen ondersteunen maar ook leden die meewerken met het politieke handwerk. Politiek actief zijn is voor velen geen aantrekkelijk perspectief. Het is echter wel de “plaats” waar de voorwaarden worden geschapen voor uw directe en sociale leef- en werkomgeving.

Dus als u ook meent dat uw belang het best gediend is middels een onafhankelijk geluid in de Helderse politieke arena laat ons dan weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Maar u kunt ook lid worden van onze partij dan kunt u daarbinnen overal over meepraten.

We hopen uw interesse gewekt te hebben.

 

Voor onze speerpunten klik op de link: Speerpunten

 

LAATSTE NIEUWS

Fractieleden 2018-2022

Sylvia HamerslagFractie voorzitter

Sylvia Hamerslag

Wijkgericht werken/Burgerinspraak & participatie/openbare ruimte

 • Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam als tandartsassistente, daarbij zij zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform SBDL en zet zij zich volop  in voor burgerinspraak aan de voorkant.
  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stelen.
 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de inwoners van onze stad pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeeld het afvalinzameling systeem, het weghalen van de prullenbakken verplaatsing van de Coffeeshops en de huisvesting van COA-jongeren in Oud Den Helder. 
 • Daarnaast heeft zij de BuurtPreventieApp DEN HELDER opgestart en coördineert zij deze.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. 

 

 

 

Netty KolsteegFractieassistent

Wijkgericht werken/Sociale & humane samenleving/zorg/Openbare ruimte

Netty Kolsteeg is geboren in Amsterdam in 1952 uit Hongaars/Indische ouders.

 • Na haar middelbare school heb zediverse opleidingen gevolgd waaronder Economie ll en praktische en cognitieve psychologie.
  Verder heeft zij jaren bij JGZ (jeugdgezondheidszorg) gewerkt en 26 jaar in de Bijlmermeer gewoond.
  In de Bijlmer heeft zij samen met bewoners en de gemeente prachtige projecten opgezet, daar heb zij geleerd dat de stad van de bewoners is en dat daar de kracht van de gemeente ligt en dat daar de mooie initiatieven en ideeën tot stand komen.
 • In 2003 verhuisde zij naar Den Helder en kwam te werken bij de Gemeente Den Helder. Den Helder is een mooie gemeente met prachtig natuurschoon.

Ik ben van mening dat Den Helder van de inwoners is en dat zij een beslissende stem dienen te hebben in de ontwikkeling van hun eigen gemeente. Beslissingen op het gebied van stedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling dienen dan ook in goede harmonie tussen bewoners en stadsbestuur te geschieden.

 

 

 

Niels de HaanCommissielid

Niels de Haan

Financiën/Verkeer/Bestuur

 • Niels de Haan is in 1970 geboren in Koudekerke, Zeeland. In 1976 verhuisd naar Anna Paulowna om uiteindelijk in 2002 in Den Helder aan te landen. In deze periode ook interesse ontwikkeld in het reilen en zeilen in de lokale politiek, met name door de ontwikkelingen van destijds  op Willemsoord met Cape Holland en Libéma.
 • Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in Den Helder was dat er sprake was van belangenverstrengeling van raadsleden, onderlinge vetes tussen raadsleden en een college dat weinig slagkracht bezat. Helaas zijn deze constateringen anno 2018 nog steeds actueel. Met Behoorlijk Bestuur wil ik deze negatieve cultuur doorbreken en op een positieve, eerlijke en met een kritische blik de zaken aanpakken. Alleen samen kunnen we verandering teweeg brengen.
De afgelopen 8 jaar heb ik deelgenomen aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling & Beheer. Hierbij heb ik mij altijd hard gemaakt voor financiële transparantie en soliditeit. Ik ben werkzaam bij een financieel dienstverlener uit Den Helder. Daarnaast probeer ik hoofd en lichaam actief en scherp te houden door te tennissen en schaken. 

 
 

 
Rinus van der Gaagcommissielid

Rinus v d Gaag

Sport/Haven/Toerisme

 • Rinus van der Gaag is geboren te Schiedam in 1962 en woont sinds 1989 in de Gemeente Den Helder. De
  eerste 26 jaar in Julianadorp en sinds 2,5 jaar op de Ruyghweg in het centrum van Den Helder.
  Zijn voorkeur gaat uit naar een lokale partij omdat dat volgens hem het dichtst bij de inwoners zal staan.
  Naast het werk bij de Marine is Rinus actief bezig voor de Parkinson Vereniging Nederland. Hij zamelt geld
  in door deelname aan diverse sportevenementen.
 • Rinus heeft als Projectleider bij de Marine veel ervaring
  opgedaan in communicatie, samenwerking en het nemen van initiatieven. Rinus is naast zijn huidige
  functie ook nog Officier Raadsman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carla BrianCommissielid

Carla Brian 

Jongerenbeleid/Zorg/Kunst & Cultuur

 • Carla Brian is geboren en getogen in Den Helder. Zij is Servicemedewerker bij Shell. Zij heeft een ruime ervaring in vrijwilligerswerk en zeer actief op verschillende manieren in Den Helder. Zij zit in de regiegroep van het Wijkplatform SBDL en is toezichthouder waarin zij nauw samenwerkt met de gemeentelijke wijkcongiërge.  Daarbij is zijn cliënten ondersteuner/ervaringsdeskundige in zake project Visbuurt  voor de organisatie RCO de Hoofdzaak.
 • Haar hobby is straattheater zij is figurant bij Figurantgroep OuderwetZ, u bent haar waarschijnlijk al diverse keren tegen gekomen tijdens vele festiviteiten in onze stad.

Zij wil meer doen om haar stad Den Helder met haar inwoners op de juiste manier aantrekkelijker te maken. 

Joël van der KraanCommissielid

Joël van der Kraan

Duurzaamheid/zorg/armoedebeleid

 • Joël van der Kraan woont vanaf 2005 in Den Helder en waardeert de gemakken van het centrumwonen i.c.m. de kustrecreatie.
 • In zijn dagelijks werk is hij werktuigbouwkundig ingenieur; gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies, onderhoud en ontwerpen. Het centrum opknappen is belangrijk volgens hem, maar niet ten koste van mensen, die er wonen. ‘Een goed bestuur is ook een goede buur’. Gesprekken dienen open en verkennend te zijn, met elkaar en niet bewust confronterend en richting duwend. We doen het voor de mensen. Tevreden wonen betekend ook tevreden bezoeken. Financiën mogen niet een reden zijn iets tegen te houden, maar moeten wel uiterst renderend en nuttig besteed worden.
Joël was vanaf de periode 2010 tot 2014  fractie-assistent, en sinds 2010 is hij raadscommissielid Maatschappelijk Ontwikkeling. Voor Joël zich aansloot in de politiek heeft hij gezien hoe het beter zou kunnen en gaat daar graag aan bijdragen.
Sjoerd OudijkCommissielid

Sjoerd Oudijk 

Ondernemers/stadspromotie “VOOR EEN BRUISEND EN LEEFBAAR DEN HELDER”

 • Sjoerd Oudijk is als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marinegezin van zes kinderen. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn eerste reguliere baan was docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum; InternetPlaza
 • Sommigen kennen mij van de Marktkraam, een  echte springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in de afgelopen vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid met muziek, eten en drinken.
 • Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein stimuleer ik en ondersteun ik de muziek op zaterdag en tevens ‘het Breewaterplein voor Kika’.
  Momenteel ben ik examinator en geef ik rekenles aan een ROC. Verder ben ik werkzaam in het vastgoed.
  Ik ben nieuw in de politiek en wil u graag vertegenwoordigen.
  Ik sta voor de volgende punten:
 • De overheid is verplicht om zuinig met het geld van de burger om te gaan;
 • Er moet gestopt worden met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld;
 • De binnenstad moet het bruisende hart van de stad zijn;
 • De bereikbaarheid van Den Helder moet verbeterd worden;
 • Recreatie en toerisme zijn een van de groeikansen voor Den Helder en daar moet op worden ingezet;
 • De stad moet verkeersveilig en fietsvriendelijk zijn én men moet gratis kunnen parkeren;
 • Het ziekenhuis moet in Den Helder blijven;
 • Ouderen behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben;
 • Kinderen uit Den Helder verdienen goed onderwijs;
 • Wijkcentra en jongerenactiviteiten moeten in alle wijken worden ondersteund;
 • De huisafvalinzameling moet anders ingericht worden.

               

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Betreft peiling (optie)

Bericht aan ons

Elke verkiezing wordt bepaald door de mensen die ons steunen