Partij

Partij

WIE ZIJN WIJ

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Image Title
Politieke Partij Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met slechts één enkel doel; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.

De partij voor Behoorlijk Bestuur richt zich louter op Den Helder en heeft geen ander belangen dan de voorspoed en de welvaart van Den Helder en haar inwoners. Wij proberen ons doel primair via vertegenwoordiging in de gemeenteraad te bereiken maar zullen de Helderse belangen zonodig ter ondersteuning van het lokale politieke proces ook buiten Den Helder behartigen.

Met als (hoofd)doelstelling “een behoorlijk bestuurd Den Helder” kan onze onze politieke richting, voor de periode 2018-2022, als volgt in de volgende punten samengevat worden.

 

 • Het belang van Den Helder zonder landelijke verplichtingen
 • Burgers nadrukkelijk betrekken bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie (eventueel i.c.m. een raadgevend/raadplegend referendum)
 • Voor een klantvriendelijke, klantgerichte en effectieve ambtelijke organisatie
 • Zeggenschap over de wijze van afvalinzameling inclusief de wijze van scheiding
 • Goed onderhouden, opgeruimde en prettige woonomgeving
 • Het handhaven van gratis parkeren (incl. blauwe zones)
 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Verkeersveiligheid rondom scholen
 • Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge
 • Handhaving van een adequate medische zorg, inclusief een basis ziekenhuis met acute zorg.
 • Een transparant bestuur
 • Een degelijk financieel beleid gericht op sociaal maatschappelijke belang van de burger
 • Een veilige woonomgeving gebaseerd op het werkelijke beleven van de burger
 • Kwaliteit bij ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, afgestemd op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking.
 • Garant staan voor een degelijk financieel beleid en maximale inbreng van de burger
 • Economische ontwikkeling gericht op het behoud en uitbreiding van betaald werk voor de burgers
 • Een integrale visie met betrekking tot diversiteit in ontwikkeling van de haven
 • Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 • Kwalitatief hoog onderwijs binnen de gemeente te waarborgen

Behoorlijk Bestuur staat voor een:

 • Financieel gezonde gemeente
 • Gemeente moet “tering naar nering” zetten.
 • Prioriteit bij welzijn burger en werkgelegenheid.
 • Echte inspraak.
 • Verbeterde veiligheid moet je ervaren.
 • Beter onderhoud openbare ruimte ;Visitekaartje & Leefbaarheid

Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Bij het behandelen van uw belangen zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen.
Dit noemen we de ‘beginselen van behoorlijk bestuur’.
U zou het ook de spelregels kunnen noemen, waaraan Behoorlijk Bestuur zich wil houden.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat we goed wortelen in de Helderse samenleving. Naast goed luisteren wat inwoners willen is het daarvoor ook nodig dat we leden hebben. Leden die ons financieel en in beginselen ondersteunen maar ook leden die meewerken met het politieke handwerk. Politiek actief zijn is voor velen geen aantrekkelijk perspectief. Het is echter wel de “plaats” waar de voorwaarden worden geschapen voor uw directe en sociale leef- en werkomgeving.

Dus als u ook meent dat uw belang het best gediend is middels een onafhankelijk geluid in de Helderse politieke arena laat ons dan weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Maar u kunt ook lid worden van onze partij dan kunt u daarbinnen overal over meepraten.

We hopen uw interesse gewekt te hebben.

Namens de Fractie en Partij,

dhr. M.C. Wouters

Voor onze speerpunten klik op de link: Speerpunten

 

LAATSTE NIEUWS

PARTIJLEDEN

Michiel WoutersFractievoorzitter

Michiel Wouters is geboren in Jakarta (Indonesië) in 1954 en is sinds 2014 fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, hiervoor was hij commissielid voor de partij. De keuze voor een lokale partij was voor hem een logische stap, omdat dat volgens hem de enige manier is  zonder gedeelde (verstrengelde) belangen.Tevens vervuld hij vrijwilligersfuncties bij de Stichting Inloophuis Den Helder en de IJsclub Den Helder.

Naast dat hij bij de Koninklijke Marine heeft gewerkt heeft hij met name ook ervaring opgedaan op het gebied van onderwijs, organisatiekunde en internationale diplomatie

Sylvia HamerslagFractie Assistent

Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en zij zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform SBDL. Daarnaast heeft zij de BuurtPreventieApp DEN HELDER opgestart en coördineert zij deze.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Zij beheert de Website, facebook & Twitter van Behoorlijk Bestuur

Niels de HaanCommissielid

Niels de Haan woont in Den Helder en is werkzaam in de financiële dienstverlening. Hij wordt hierom dan ook zeer gewaardeerd om zijn kennis en kunde binnen de partij. Niels is al 10 jaar actief voor Behoorlijk Bestuur en is commissielid in commissie Stadsontwikkeling & Beheer

Jacques Bierenscommissielid

Jacques Bierens, geboren in 1946 te Brussel (België). Bij de Koninklijke Marine heeft een technische richting gekozen waarbij hij zich specialiseerde in luchtvaarttechniek. Hij is een jaar of twintig werkzaam als vrijwilliger in de traditiekamer Marineluchtvaartdienst waar hij nu beheerder/coördinator is.Tevens werkt hij als vrijwilliger bij Wonen Plus, een afdeling van De Wering.

Hij is van mening dat onze aandacht vooral naar de zwakkeren van onze Helderse bevolking moet gaan, zeker de komende jaren. Ook toerisme vraagt aandacht dit moet waar mogelijk ondersteuning krijgen en uitgebreider worden, dit is goed voor werkgelegenheid. Jacques is commissielid in commissie Bestuur & Middelen

 

 

Ron van WamelCommissielid

Ron van Wamel is geboren in 1968 te Nijmegen en verhuisde door de Kon Marine, in 1987 naar Den Helder.  Ook door de sport van Sterkste man van Nederland, wist hij door het organiseren van evenementen, Den Helder op de kaart te zetten. Momenteel zal iedereen hem ondertussen kennen van de evenementen in Tuindorp.

Hij is al in diverse functies werkzaam geweest, van operationeel manager tot Plv. Hoofd Arbeid bij justitie, waren/zijn zaken als kwaliteits- en procesverbetering de rode draad door zijn werkzaamheden heen. Zijn opleiding HBO Management heeft voor hem hieraan een bijdrage geleverd. Ron is commissielid in commissie Stadsontwikkeling & Beheer

Joël van der Kraan Commissielid

Joël van der Kraan is geboren in Alkmaar en in 2005 verhuisd naar Den Helder. Het centrum opknappen is belangrijk volgens hem, maar niet ten koste van mensen, die er wonen. ‘Een goed bestuur is ook een goede buur’. Gesprekken dienen open en verkennend te zijn, met elkaar en niet bewust confronterend en richting duwend. Financiën mogen niet een reden zijn iets tegen te houden, maar moeten wel uiterst renderend en nuttig besteed worden.

Joël was vanaf de periode 2010 tot 2014  fractie-assistent, hij is raadscommissielid Maatschappelijk Ontwikkeling geweest en heeft enkele keren ingevallen voor stadsbeheer en ontwikkeling voor de Fractie van Behoorlijk Bestuur.

               

Contact ons, uw mening telt!

Naam *

Email *

Bericht aan ons

Elke verkiezing wordt bepaald door de mensen die ons steunen