WIJ
 staan voor UW
belangen ! 

Waar staan wij voor:

m.b.t Behoorlijk Bestuur staan wij voor:

 • Voor Behoorlijk Bestuur
 • Belang en welzijn van de burger
 • Financiële gezondheid van de gemeente; zonder sluitende begroting geen eigen baas meer
 • Geen financiële risico’s naar de toekomst schuiven; geen grote projecten en/of verplichtingen die wij straks niet meer kunnen betalen.
 • Geen lastenverzwaring voor de burgers om projecten of nieuw beleid te financieren; gemeente moet financieel eerst de tering naar de nering zetten.
 • Meer & kwalitatief betere werkgelegenheid op basis van een reële visie
 • Het stoppen met te dure projecten

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Inwoners staan wij voor:

 • En stem voor de inwoners van Den Helder, Inspraak aan de voorkant,In gesprek en gehoord worden
 • Veilige wijken & buurten
 • Sociale maatschappelijke samenhang van de gemeenschap is eerste prioriteit; het welzijn en aangenaam wonen van de huidige bewoners is onze eerste zorg, ook in de toekomst.
 • Echte inspraak van burgers bij de inrichting van hun directe woonomgeving; tijdige inspraak voorkomt ontevredenheid en juridische procedures.
 • Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge
 • Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 • Omgaan met krimpende en vergrijzende bevolking; eerst erkennen van de realiteit en dan maatregelen daarop afstemmen
 • Ook respect voor de minderheid telt in de democratie; geen plannen doordrukken die minderheden op enigerlei wijze ernstig benadelen.
 • (Economische) ontwikkeling moet leiden tot (meer) werkgelegenheid in Den Helder; geen ontwikkeling zonder visie.
 • (Verbeterde) veiligheid moet de burger ervaren; geen veiligheidsbeleid op basis van statistieken.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Transparantie staan wij voor:

 • Voor een gemeente die laat zien dat zij zorgvuldig met belastinggeld omgaat en het aan de juiste dingen uitgeeft
 • Wij staan voor openheid en transparantie
 • Bezuinigingen van de regering leggen grote druk op de sociale voorzieningen. Dat raakt de burger direct,….
  Behoorlijk Bestuur kiest voor een gemeente die daar constructief mee omgaat en de sociale cohesie in de samenleving stimuleert.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Sociaal Domein staan wij voor:

 • Behoudt van uw Ziekenhuis
 • Behoudt van kwaliteit van uw zorg
 • Geld dat voor het Sociaal Domein gereserveerd is, blijft voor het Sociaal Domein, dus bij een eventuele overschot dit geld labelen t.b.v. het Sociaal Domein en storten in een reserve

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Verkeer staan wij voor:

 • Veilige en goede bereikbaarheid Buurten en Wijken
 • Inspraak door de gebruiker.
 • Fietsvriendelijke gemeente.
 • Verkeerscirculatie in buurten heroverwegen d.m.v. inspraak van bewoners
 • Streven naar betere wegen in en uit de stad (ontsluiting)
 • Veiligheid voetgangers waarborgen d.m.v. betere handhaving op het gedrag van het overige verkeer (fietsers, auto’s, scooters en motoren)
 • Verkeersveiligheid rondom scholen
 • Het handhaven van gratis parkeren (incl. blauwe zones)

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Stedelijke ontwikkeling en Beheer staan wij voor:

 • Geen grote te dure projecten
 • Het tegen gaan van verpaupering van zowel voor als na-oorlogse buurten
 • Niet slopen voordat er financieel gedekte plannen bestaan voor herbouw
 • Onderhoud voor oud en nieuw; stedelijke ontwikkeling in kleine stappen en met verbeterde aandacht voor onderhoud van gebouwen en openbare ruimte.Visitekaartje & Leefbaarheid
 • Onderhoud straten en wegen naar een hoger niveau brengen, met name in de diverse buurten

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

m.b.t Economie-Toerisme-Werkgelegenheid staan wij voor:

Verhoging gemiddeld (gezins)inkomen door o.a.:

 • Goede bereikbaarheid via autosnelweg en dubbel spoor .
 • Ontwikkeling van de haven naar doorvoerhaven (transitie).
 • Acquisitie richten op (technische) productiebedrijven met werkgelegenheid op MBO/HBO niveau
 • Gezonde schone lucht als pluspunt van Den Helder handhaven en uitdragen.
  Toeristische attractiviteit verhogen.
 • PR richten op attractiviteit van Den Helder voor gepensioneerden vanuit de randstad. Met als resultaat op termijn een stad (of stedelijke kern) financieel-economisch sterk en waar het goed wonen, studeren en werken is. Met een maatschappij waarin onderlinge cohesie de basis is van een veilige, prettige en sociale woonomgeving
 • Toeristische attractiviteit verhogen door o.a ruimte te bieden voor ideeën vanuit de samenleving

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Steun ons !

 


Wie zijn wij?

Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met als missie; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.Lees meer

 

Behoorlijk Bestuur staat simpelweg voor!

 • Betere toekomst voor Den Helder
 • Den Helder heeft veranderingen nodig
 • Welvaart en vooruitgang
 • Openheid en transparantie
 • Financieel gezonde gemeente
 • Prioriteit bij welzijn burger en werkgelegenheid
 • Beter onderhoud openbare ruimte
Wat onze naam al aangeeft, voor Behoorlijk Bestuur in belang van het welzijn van de inwoners en een ‘gezonde’ gemeenteLees meer hierover

Steun ons

Steun ons! Word lid of donateur

Een jaarlidmaatschap kost u €20,- per jaar. Donaties en lidmaatschapskosten worden besteed aan verkiezingen, trainingen en cursussen, website etc. Tevens zijn we nog steeds en te alle tijden op zoek naar actieve-leden. U kunt op de volgende wijzen allemaal bijdragen! Lees meer hierover

Actueel Nieuws

❗Persbericht Behoorlijk Bestuur, visie BB vs BvDH & wethouder Wouters

❗Persbericht Behoorlijk Bestuur mbt de coalitie crisis Den Helder, 30 mei 2020 Behoorlijk

Lees meer

Locatiebesluit stadhuis Willemsoord

Behoorlijk Bestuur is tegen een stadhuis op Willemsoord niet alleen kost het te veel, 30 mlj en

Lees meer

Initiatiefvoorstel herziening van het Bestemmingsplan WO

Behoorlijk Bestuur is tegen een stadhuis op Willemsoord, niet alleen kost het te veel, is het niet

Lees meer

Sylvia Hamerslag

Fractie Voorzitter

shamerslagdenhelder@gmail.com

06 30525721

Netty Kolsteeg

Fractie Assistent

n.kolsteeg@wxs.nl

06 654271973

Niels de Haan

Secretaris

nielsdehaan@me.com

06 51097241