2016 januari 25 Motie BB CU VS GL over toetsing leningen garantstellingen

Motie BB CU VS GL over toetsing leningen garantstellingen

Motie BB CU VS GL over toetsing leningen garantstellingen

Motie BB CU VS GL over toetsing leningen garantstellingen

Kennis genomen hebbende van:
-de evaluatie toetsingskader leningen en garantstellingen voor de gemeente Den Helder van 12 oktober 2015 (hierna “evaluatie ” genoemd) ;
-de aanbevelingen van de evaluatie, …etc. lees verder in download

Voor download klik op link:
vrod BB CU VS GL over toetsing leningen garantstel (ingetr)