2016 februari 15 15 februari 2016 Motie BB – Knelpunten Fietsersbond

15 februari 2016 Motie BB – Knelpunten Fietsersbond

15 februari 2016 Motie BB – Knelpunten Fietsersbond

Motie Behoorlijk Bestuur, betreffende de ‘Carport’ in Nieuw Den Helder

15 februari 2016; kennis genomen hebbende van de door de Fietsersbond Den Helder geconstateerde knelpunten (bijlage brief Fietsersbond Den Helder 15 februari 2016); overwegende: dat de veiligheid van kwetsbare groepen verkeersdeelnemers zoals fietsers en gehandicapten een hoge prioriteit bij het gemeentebestuur zou moeten hebben; Dat

Voor download klik op de link:

CU e.a. over knelpunten fietsersbond (ingetr)