2016 februari 15 Raadscommisie bespreekt aanpassing Sportbesluit

Raadscommisie bespreekt aanpassing Sportbesluit

Behoorlijk Bestuur ziet het Sportbesluit uit 2010 het liefst aangepast

Screenshot_2016-07-26-21-23-23-1 Screenshot_2016-07-26-21-23-29-1