2016 februari 21 Schriftelijke vragen BB e.a. over kosten Kampanje

Schriftelijke vragen BB e.a. over kosten Kampanje

Schriftelijke vragen BB e.a. over kosten Kampanje

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van orde. Het bouwen van de nieuwe schouwburg De Kampanje met bijbehorende zalen en restaurant Stoom in een gerenoveerd monument op Willemsoord was een van de belangrijkere projecten van Zeestad. Dit geheel in het kader van de ontwikkeling van het stadshart op basis van het Uitwerkingsplan…..Etc.. lees verder in download

Voor download klik hier:

Schriftelijke vragen BB e.a. over kosten Kampanje (gew)