2016 maart 14 Motie betreffende uurloon van de thuiszorgmedewerkers

Motie betreffende uurloon van de thuiszorgmedewerkers

Motie betreffende uurloon van de thuiszorgmedewerkers

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende uurloon van de thuiszorgmedewerkers

De raad in vergadering bijeen op maandag 14 maart 2016; constaterende dat:
– er onrust is met betrekking tot de voorziening WMO zorg;
– die onrust wordt veroorzaakt doordat TSN failliet dreigt te gaan en de zorg bij andere zorgaanbieders moet worden ingekocht;
– etc. lees verder in download

Voor download klik op link:
Motie oppositie TSN uurloon thuiszorgmedewerkers