2016 april 25 Motie BB & VS over vrijheid van meningsuiting

Motie BB & VS over vrijheid van meningsuiting

Motie BB & VS over vrijheid van meningsuiting

Motie BB & VS over vrijheid van meningsuiting
2 5 apri l 2016 ;
constaterende dat:

-de vrijheid van meningsuiting onder druk staat als gevolg  an directe interventies van vertegenwoordigers van landen buiten de E U waar wij overigens vriendschappelijke banden mee onderhouden;
-Nederland hier weliswaar protest tegen aantekent maar Nederlandse staatsburgers desondanks inmiddels …etc. lees verder in download

Voor download klik op link:

Motie VS over vrijheid van meningsuiting