2016 juli 11 BB Motie kruispunt Ruyghweg / Fabriekgracht.

BB Motie kruispunt Ruyghweg / Fabriekgracht.

BB Motie kruispunt Ruyghweg / Fabriekgracht.

Motie kruispunt Ruyghweg / Fabriekgracht.

constaterende dat:

  • er sinds de aanleg en herinrichting in het voorjaar van 2015 van kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht er diverse verkeersongelukken en bijna ongelukken hebben plaatsgevonden;
  • gelet op de feiten de maatregelen die de gemeente tot op heden heeft genomen niet afdoende zijn om ongelukken en bijna-ongelukken te voorkomen;
  • er vanuit de groep omwonenden al sinds de herinrichting op aangedrongen wordt om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen en zo de veiligheid van met name de fietser te verbeteren;

Lees verder in download link:

Motie BB Kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht