2018 februari 20 Behoorlijk Bestuur streeft naar herstel van het vertrouwen tussen burger en bestuur

Behoorlijk Bestuur streeft naar herstel van het vertrouwen tussen burger en bestuur

Behoorlijk Bestuur streeft naar herstel van het vertrouwen tussen burger en bestuur

Visie:Behoorlijk Bestuur zal garant staan voor een degelijk financieel beleid en maximale inbreng van de burger

ALGEMEEN HISTORISH PERSPECTIEF
Behoorlijk Bestuur streeft naar herstel van het vertrouwen tussen burger en bestuur.

Behoorlijk Bestuur is zich bewust van het feit dat het vertrouwen van de burger in de (lokale) politiek op een dieptepunt is aangeland. De laatste decennia in Den helder zijn gedomineerd door zwakte en eigenzinnigheid van het bestuur. Dit was met name mogelijk omdat de vertegenwoordigers in de raad van de coalitiepartijen hun meerderheid hebben gebruikt om diverse plannen zonder degelijke overweging door te zetten. De burger die vaak andere ideeën heeft over grotere “ontwikkelingen” in zijn omgeving,wordt daarbij buitenspel gezet. Zo zijn belangrijke besluiten genomen zonder dat daar draagvlak voor was binnen de bevolking van Den helder, hetgeen vrijwel ook altijd heeft geleid tot kostbare (juridische) procedures.

Naast gebrek aan draagvlak zijn ook de financiële gevolgen van grotere investeringsprojecten, inclusief exploitatie, op langere termijn slecht bij de besluitvorming overwogen. Dat zal in de toekomst steeds meer tot financiële problemen gaan leiden. Als we niet oppassen zullen lastenverzwaringen voor het bestuur de enige oplossing zijn. De demografische krimp die ondanks alle maatregelen en toezeggingen door blijft gaan zal ook de druk op de lasten opvoeren omdat we diverse faciliteiten willen behouden. Behoorlijk Bestuur zal als dat nodig is op de rem trappen. Onverantwoorde plannen kunnen wij niet betalen. Beleid en de uitvoering daarvan moet zijn gebaseerd op accurate en valide gegevens. Uitgangspunt is dat we ons op de toekomst moeten richten maar dat de huidige bewoners hier en nu prettig moeten kunnen wonen.

In de voorziene ontwikkelingen is het onvermijdbaar dat intensieve samenwerking en wellicht samengaan met omringende gemeenten aan de orde is. Eerste stappen om ook de democratische controle in stand te houden zoals de Noordkop commissie zijn van belang. Behoorlijk Bestuur neemt dat serieus en doet daar dus met overtuiging aan mee. Binnen die ontwikkeling moet de belangenbehartiging van het gemeentebestuur zich niet alleen op een onzekere toekomst richten maar ook op het nu en hier.

Visie:Behoorlijk Bestuur zal garant staan voor een degelijk financieel beleid en maximale inbreng van de burger 

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER