2018 februari 25 Visie Behoorlijk Bestuur mbt Economie en Bedrijvigheid

Visie Behoorlijk Bestuur mbt Economie en Bedrijvigheid

Visie Behoorlijk Bestuur mbt Economie en Bedrijvigheid

Visie: Behoorlijk Bestuur voor een economische ontwikkeling gericht op het behoud en uitbreiding van betaald werk voor de burgers van Den Helder. Daarbij is een regionale aanpak onontbeerlijk.

ECONOMIE en WERKGELEGENHEID
Nederland komt de gevolgen van een ernstige economische en monetaire crisis te boven. Plannen kunnen wellicht weer iets ambitieuzer maar moeten wel worden aangepast aan realistische scenario’s en gebaseerd op actuele feiten en omstandigheden met name gelet op de regio. Dat laat onverlet dat de doelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling van Den Helder onveranderd van kracht moeten blijven. Op alle aspecten dient wel eerst een visie ontwikkeld te worden.

De Maritieme Stad Den Helder ligt op de noordelijke tip van Noord-Holland. Dit en de afstand tot de Randstad en andere gebieden met een sterke industriële en economische kracht vraagt inspanning voor het handhaven of versterken van de
economie en daarmee de werkgelegenheid. Werk is van groot belang voor de ontplooiing van mensen en ook voor de ontwikkeling van de stad. Betaald werk is het belangrijkste instrument voor financiële onafhankelijkheid. Voorts is het creëren van werkgelegenheid de enige manier om vergrijzing te beperken of tegen te gaan.

Wij scheppen voorwaarden om aan de vraag van de beroepsbevolking en werkgevers te voldoen. Het is hierbij van belang om ruimte te scheppen voor
evenwichtige en duurzame economische ontwikkelingen. Daartoe moet een meer integrale samenhang van onderwijs en arbeidsmarktbeleid worden bevorderd.

Behoorlijk Bestuur staat voor bevordering van de ontwikkeling van Den Helder op de economische markt daar waar kansen zich voor doen. Dat vereist
aanpassing en verdere ontwikkeling van haven (inclusief inbreiding en civiel medegebruik marine faciliteiten) en binnenhaven aan de eisen van de (energie) industrie, bevordering van het toerisme, van creatieve bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening. Toeristische ontwikkeling moet, gelet op de ligging en natuurlijke faciliteiten expliciet worden beschouwd als peiler van de lokale economie.

Het midden en klein bedrijf is de belangrijkste werkgever in Nederland en dus ook voor Den Helder. Het is van belang dat de ontwikkeling van het midden en klein bedrijf en in het bijzonder de detailhandel wordt gefaciliteerd. Economie vraagt een voortdurende aanpassing van de digitale infrastructuur aan de modernste eisen van de tijd. Voor het aanbod aan ruimte voor bedrijven moet worden ingezet op revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen.

Bij de revitalisering en herstructurering van de bestaande en inrichting van nieuwe ruimte voor bedrijven wordt ingezet op duurzaamheid, intensief ruimtegebruik en schone industrie.

De binnenstedelijke bedrijfsactiviteiten hebben een belangrijke functie voor de vervulling van de doelstellingen op het gebied van ruimte voor bedrijvigheid in en nabij de buurt en zijn daarmee aanvullend op andere plannen met betrekking tot de ontwikkeling van buurteconomie.
Daarbij moet Julianadorp nadrukkelijk worden betrokken als zelfstandige wijk van de gemeente Den Helder. Op het gebied van de economische ontwikkeling moet nauw worden samengewerkt met de gemeenten in de Regio.

Visie: Behoorlijk Bestuur voor een economische ontwikkeling gericht op het behoud en uitbreiding van betaald werk voor de burgers van Den Helder. Daarbij is een regionale aanpak onontbeerlijk.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER