2020 juni 27 Meer groen in vierde fase Willem Alexanderhof

Meer groen in vierde fase Willem Alexanderhof

Meer groen in vierde fase Willem Alexanderhof

Onze vragen over de uitvoering van face 4 van het Willem Alexanderhof in Julianadorp, de comminicatie en afspraken met bewoners zijn beantwoord. 
Regio Noordkop plaatste hier het volgende over:

Den Helder – Behoorlijk Bestuur (BB) heeft het college van B&W om uitleg gevraagd over de inrichting van fase 4 van het Willem Alexanderhof in Julianadorp. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van BB verwijst naar een eerder plan om dit deel van het Willem Alexanderhof parkachtig in te richten, terwijl nu toch gebouwd gaat worden. Wethouder Heleen Keur geeft aan dat de aanleg van een park op deze locatie niet door de gemeenteraad is besloten. In tegenstelling tot het brede burgerinitiatief ONS Dorp, dat een plek heeft gekregen in de Omgevingsvisie Julianadorp, die eind 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

“Een onderdeel van ONS Dorp is natuur (park en waterberging). Eind 2019 is ook de motie Julianadorp aangenomen door de gemeenteraad, waarin het college wordt opgeroepen om het initiatief ONS Dorp verder te faciliteren en te onderzoeken op haalbaarheid. De achterliggende wens van aandacht voor de natuur en het verder vergroenen van het Willem Alexanderhof wordt ondertussen wel meegenomen bij de verdere planuitwerking van het Willem Alexanderhof. Voor deze vierde fase in het Willem Alexanderhof dient nog een uitwerkingsplan te worden vastgesteld door het college. Een ieder kan daarbij een zienswijze naar voren brengen op het ontwerpplan, welke ter inzage wordt gelegd”, aldus wethouder Keur.