2020 augustus 14 Presentaties over de toekomst van Julianadorp

Presentaties over de toekomst van Julianadorp

Presentaties over de toekomst van Julianadorp

Over 10 dagen op 24 augustus worden van 10:30 tot 13.00 uur via een livestream 3 voorstellen over de toekomst van Julianadorp gepresenteerd.
Bent u geintresseerd kijk dan mee door op de volgende link te klikken:livestream

Toekomst van Julianadorp komt dichterbij

Julianadorp – Nog een paar weken en dan laat gemeente Den Helder weten hoe Julianadorp er over dertig jaar uitziet. Maandag 24 augustus buigt een jury zich over de voorstellen die drie teams hiervoor hebben ingediend. De bedoeling is aan de hand hiervan Julianadorp te ontwikkelen naar een wijk die voldoet aan de wensen die er nu zijn. Wie de presentatie van de drie ontwerpteams wil volgen, kan meekijken via een livestream. Een maand later wordt bekend gemaakt welk ontwerp heeft gewonnen. Wie nog wil reageren op de plannen kan dat doen tot vrijdag 21 augustus.

De ontwerpteams hebben meegedaan aan Panorama Lokaal. Dat is een ontwerpprijsvraag die Atelier Rijksbouwmeester heeft uitgeschreven om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Naast Julianadorp deden zes andere woonwijken mee: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

De deelnemers aan Panorama Lokaal kregen de opdracht van Julianadorp een logisch, samenhangend geheel te maken. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daarvan juist gebruik maakt. Met logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven. Het voorstel moest concreet en uitvoerbaar worden. Drie ontwerpteams zijn de afgelopen maanden met deze opdracht aan het werk gegaan. Dat heeft geleid tot verschillende inspirerende ontwerpen.

Zoet tussengebied
Team Rijnboutt bouwde voort op de klimaatveranderingen en koos voor het thema ‘De zoete enclave’. Over 30 jaar is Julianadorp een woon-werk-recreatielandschap waar alles draait om verminderen, hergebruiken en recyclen. Een thuis voor mens en dier. Volledig één met de omgeving, waar de zee en de polder veel betekenen voor de mens. Zelfvoorzienend, gastvrij en gericht op de omgeving. Kringlooplandbouw, zorg en toerisme zijn de economische dragers.

Het ontwerp van team De Groene Bark draait om leefbare verbindingen. In dit plan vormt Julianadorp in 2050 het hart van een bloeiende, recreatieve omgeving. De bewoners en de agrariërs zijn en blijven er gelukkig. Het dorp kan de gevolgen van de klimaatveranderingen opvangen met het groen dat vanaf 2020 zal worden aangeplant. Ook met ingrepen in het watersysteem. Team FABRICations wil met het thema ‘De Breuk is Onderdeel van het Geheel’ de breuken die in het dorp op verschillende schaalniveaus zijn ontstaan, deel van het geheel laten zijn.

Bekendmaking
Maandag 24 augustus presenteren de teams hun ontwerpen aan de jury en een geselecteerd publiek van genodigden. Iedereen kan de bijeenkomst tussen 10:30 en 13:00 uur rechtstreeks digitaal volgen via de livestream. Het beraad van de jury is niet openbaar. Die dag wordt de winnaar ook niet bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een landelijke manifestatie op donderdag 24 september in de Meervaart in Amsterdam. Het Atelier Rijksbouwmeester stelt €10.000,- beschikbaar om het winnend ontwerp nog iets verder uit te werken.

Bron: regionoordkop.nl

Uitgelicht afbeelding: Koos v Beveren

 Voor meer NIEUWS klik HIER

   Wie zijn wij? klik HIER