Kandidatenlijst 2018

Kandidatenlijst 2018

Wij stellen onze kandidaten aan u voor:

Lijst 9
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

1.  Michiel Wouters
2.  Sylvia Hamerslag
3.  Niels de Haan
4.  Netty Kolsteeg
5.  Ron v Wamel
6.  Rinus v d Gaag
7.   Joël v d Kraan
8.  Wajed Iqbal
9.  Wilbert v d Berg
10. Carla Brian
11. John Snip
12. Mike Pluijmers
13. Yvette Pasman
14. Sjoerd Oudijk
15. Jacques Bierens
16. Willem v d Belt
17. Pauline Veenendaal
18. Mike Hamerslag
19. Gerard Oukes
20.Ricardo v Beveren
21. Cor Bijpost
22. George Lafèbre
23.Gerard Simonse
24. Gerda v Gent-Kamperman                

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Michiel Wouters (63):

  ✔Bestuur/Financien/Werkgelegenheid/ouderen 

 • Michiel Wouters is geboren in Jakarta (Indonesië) in 1954 en is sinds 2014 fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, hiervoor was hij commissielid voor de partij.
 • De keuze voor een lokale partij was voor hem een logische stap, omdat dat volgens hem de enige manier is  zonder gedeelde (verstrengelde) belangen.Tevens vervuld hij vrijwilligersfuncties bij de Stichting Inloophuis Den Helder en de IJsclub Den Helder.Naast dat hij bij de Koninklijke Marine heeft gewerkt heeft hij met name ook ervaring opgedaan op het gebied van onderwijs, organisatiekunde en internationale diplomatie

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Sylvia Hamerslag (52):

✔Wijkgericht werken/Burgerinspraak & participatie/openbare ruimte

 • Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam als tandartsassistente, daarbij zij zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform SBDL en zet zij zich volop  in voor burgerinspraak aan de voorkant.
  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stelen.
 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de inwoners van onze stad pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeeld het afvalinzameling systeem, het weghalen van de prullenbakken de Coffeeshops en de huisvesting van COA-jongeren in Oud Den Helder. 
 • Daarnaast heeft zij de BuurtPreventieApp DEN HELDER opgestart en coördineert zij deze.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Niels de Haan (47):

✔Financiën/Verkeer/Bestuur

 • Niels de Haan is in 1970 geboren in Koudekerke, Zeeland. In 1976 verhuisd naar Anna Paulowna om uiteindelijk in 2002 in Den Helder aan te landen. In deze periode ook interesse ontwikkeld in het reilen en zeilen in de lokale politiek, met name door de ontwikkelingen van destijds  op Willemsoord met Cape Holland en Libéma.
 • Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in Den Helder was dat er sprake was van belangenverstrengeling van raadsleden, onderlinge vetes tussen raadsleden en een college dat weinig slagkracht bezat. Helaas zijn deze constateringen anno 2018 nog steeds actueel. Met Behoorlijk Bestuur wil ik deze negatieve cultuur doorbreken en op een positieve, eerlijke en met een kritische blik de zaken aanpakken. Alleen samen kunnen we verandering teweeg brengen.
De afgelopen 8 jaar heb ik deelgenomen aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling & Beheer. Hierbij heb ik mij altijd hard gemaakt voor financiële transparantie en soliditeit. Ik ben werkzaam bij een financieel dienstverlener uit Den Helder. Daarnaast probeer ik hoofd en lichaam actief en scherp te houden door te tennissen en schaken. 
 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Netty Kolsteeg (64):

✔Wijkgericht werken/Sociale & humane samenleving/zorg/Openbare ruimte

 • Netty Kolsteeg is geboren in Amsterdam in 1952 uit Hongaars/Indische ouders.
 • Na haar middelbare school heb zediverse opleidingen gevolgd waaronder Economie ll en praktische en cognitieve psychologie.
  Verder heeft zij jaren bij JGZ (jeugdgezondheidszorg) gewerkt en 26 jaar in de Bijlmermeer gewoond.
  In de Bijlmer heeft zij samen met bewoners en de gemeente prachtige projecten opgezet, daar heb zij geleerd dat de stad van de bewoners is en dat daar de kracht van de gemeente ligt en dat daar de mooie initiatieven en ideeën tot stand komen.
 • In 2003 verhuisde zij naar Den Helder en kwam te werken bij de Gemeente Den Helder. Den Helder is een mooie gemeente met prachtig natuurschoon.

Ik ben van mening dat Den Helder van de inwoners is en dat zij een beslissende stem dienen te hebben in de ontwikkeling van hun eigen gemeente. Beslissingen op het gebied van stedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling dienen dan ook in goede harmonie tussen bewoners en stadsbestuur te geschieden.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Ron v Wamel (49):

✔Veiligheid/Willemsoord/evenementen/sport

 • Ron van Wamel is geboren in 1968 te Nijmegen en verhuisde door de Kon Marine, in 1987 naar Den Helder.  Ook door de sport van Sterkste man van Nederland, wist hij door het organiseren van evenementen, Den Helder op de kaart te zetten. Momenteel zal iedereen hem ondertussen kennen van de evenementen in Tuindorp.
 • Hij heeft bij justitie reeds diverse functies bekleed. Nu de functie als afdelingshoofd. Als rode draad door zijn werkzaamheden heen waren/zijn zaken als kwaliteits- en procesverbetering. Zijn hoogst genoten opleiding is HBO Management. Ron is commissielid in commissie Stadsontwikkeling & Beheer.

 

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Rinus v d Gaag (55):

✔Sport/Haven/Toerisme

 • Rinus van der Gaag is geboren te Schiedam in 1962 en woont sinds 1989 in de Gemeente Den Helder. De
  eerste 26 jaar in Julianadorp en sinds 2,5 jaar op de Ruyghweg in het centrum van Den Helder.
  Zijn voorkeur gaat uit naar een lokale partij omdat dat volgens hem het dichtst bij de inwoners zal staan.
  Naast het werk bij de Marine is Rinus actief bezig voor de Parkinson Vereniging Nederland. Hij zamelt geld
  in door deelname aan diverse sportevenementen.
 • Rinus heeft als Projectleider bij de Marine veel ervaring
  opgedaan in communicatie, samenwerking en het nemen van initiatieven. Rinus is naast zijn huidige
  functie ook nog Officier Raadsman.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Joël v d Kraan (30):

✔Duurzaamheid/zorg/armoedebeleid

 • Joël van der Kraan woont vanaf 2005 in Den Helder en waardeert de gemakken van het centrumwonen i.c.m. de kustrecreatie.
 • In zijn dagelijks werk is hij werktuigbouwkundig ingenieur; gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies, onderhoud en ontwerpen. Het centrum opknappen is belangrijk volgens hem, maar niet ten koste van mensen, die er wonen. ‘Een goed bestuur is ook een goede buur’. Gesprekken dienen open en verkennend te zijn, met elkaar en niet bewust confronterend en richting duwend. We doen het voor de mensen. Tevreden wonen betekend ook tevreden bezoeken. Financiën mogen niet een reden zijn iets tegen te houden, maar moeten wel uiterst renderend en nuttig besteed worden.
Joël was vanaf de periode 2010 tot 2014  fractie-assistent, en sinds 2010 is hij raadscommissielid Maatschappelijk Ontwikkeling. Voor Joël zich aansloot in de politiek heeft hij gezien hoe het beter zou kunnen en gaat daar graag aan bijdragen.
 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Wajed Iqbal (20):

✔Jongeren/sport

 • Wajed Iqbal is geboren in Den Helder en heeft een Afghaanse afkomst. Hij is 20 jaar en is daarmee één van de jongeren op onze kandidatenlijst.
 • Zijn karakter kenmerkt zich door zijn doortastende houding en harde werken, hij helpt naast zijn school in de winkel van zijn ouders in Nieuw Den Helder. Na het behalen van zijn HAVO diploma doet hij dit jaar VWO examen. Hierna gaat hij  geneeskunde studeren, dit omdat hij graag iets voor mensen wil betekenen.

Door aan te sluiten bij Behoorlijk Bestuur, wil hij zich inzetten voor meer positieve lange termijn ontwikkelingen in onze stad.

 

 

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Wilbert v d Berg (41):

✔Veiligheid/onderwijs/recreatie

 • Wilbert van den Berg is geboren in Den Helder.
  Door zijn sporthart te volgen is hij in Zandvoort en omstreken terecht gekomen. Hij zegt hierover ‘ik heb alles uit mijn Badminton gehaald wat er in zat’. Hij werkte toentertijd  bij CenterParcs Zandvoort waar hij als floormanager sport& entertainment en zwembad veel heb geleerd over omgang met mensen en projecten uitzetten.
 • Door dit werk raakte hij steeds  meer geïnteresseerd in veiligheid en via beveiliging CP maakt hij de overstap  naar Justitie: Eerst was hij werkzaam in “de Doggershoek (jeugd inrichting en vervolgens bij ZuyderBos (volwassenen detentie)”.
 
Na mijn terugkomst in Den Helder viel het mij op dat er op bestuurlijk niveau veel zaken duidelijker en beter konden.  Via Behoorlijk Bestuur wil ik mij gaan inzetten voor Den Helder op de punten veiligheid, sport&recreatie en onderwijs. 
Mijn slogan in het leven is zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Open, eerlijkheid en transparantie is waar ik voor wil staan.
 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Carla Brian (53):

✔Jongerenbeleid/Zorg/Kunst & Cultuur

 • Carla Brian is geboren en getogen in Den Helder. Zij is Servicemedewerker bij Shell. Zij heeft een ruime ervaring in vrijwilligerswerk en zeer actief op verschillende manieren in Den Helder. Zij zit in de regiegroep van het Wijkplatform SBDL en is toezichthouder waarin zij nauw samenwerkt met de gemeentelijke wijkcongiërge.  Daarbij is zijn cliënten ondersteuner/ervaringsdeskundige in zake project Visbuurt  voor de organisatie RCO de Hoofdzaak.
 • Haar hobby is straattheater zij is figurant bij Figurantgroep OuderwetZ, u bent haar waarschijnlijk al diverse keren tegen gekomen tijdens vele festiviteiten in onze stad.

Zij wil meer doen om haar stad Den Helder met haar inwoners op de juiste manier aantrekkelijker te maken. 

 
 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

John Snip (49):

✔Openbare ruimte/recreatie

 • John is bedrijfsleider van een  fietsenwinkel gevestigd te Velserbroek.
 • Hij is een zeer betrokken buurtbewoners van Oud den Helder en zet zich in voor een veilige buurt, daarom neemt hij deel aan bewoners klankbordgroep van Oud Den Helder welke is opgetuigd n.a.v. de berichtgeving omtrent huisvesting COA jongeren in de J. v Heemskerckstraat. Hij wil zich zo in zetten om de buurt weer veilig en leefbaarder te maken. Hij is van mening dat de buurt momenteel zwicht onder de vele opvang faciliteiten en eerst hier naar gekeken dient te worden voordat men overgaat tot huisvesting van COA jongeren.
 • John heeft tevens een 15 jaar lange ervaring als buurthuis vrijwilliger opgedaan. Als hobby’s heeft hij vissen en wandelen.
 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Mike Pluijmers (38):

✔Verkeer/openbare ruimte

 • Mike Pluijmers is geboren in 1978 te Den Helder en werkt sinds 2011 als rijinstructeur cat. B en sinds 2017 ook voor de cat. A.
 • Hij volgt Behoorlijk Bestuur al geruime tijd en is sinds dit jaar dan ook actief lid geworden.
  Hij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar groen en geel geërgerd aan de wijze van afvalscheiding en afvalinzameling en gaat via deze weg proberen hier iets aan te doen.
 • Uiteraard heeft de problematiek in Den Helder aangaande het verkeer (onduidelijke situaties) zijn hoogste prioriteit. Hij wil gaan voor meer éénduidigheid, veiligheid en inspraak door de weggebruiker.

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Yvette Pasman (41):

✔Ouderen/zorg/armoede

 • Yvette Pasman is getrouwd en moeder van vier kinderen.
  Ze is geboren op 6 februari 1977 in den helder waar zij tot haar 25ste jaar woonachtig is geweest voordat ze verhuisde om een aantal jaren in Amerika te wonen. In 2009 teruggekeerd met haar hele gezin in haar mooie geboorte stad Den Helder.
 • Ze heeft veel vrijwilligerswerk ervaring opgedaan in buurthuizen en dan met name voor de jeugd. 
  Ze heeft in de thuiszorg gewerkt en was daar vooral gericht op ouderen en GGZ cliënten die weinig zelfredzaam waren en daarin ondersteund diende te worden.
 • Op dit moment maakt ze deel uit van toneelgroep Wilskracht en speelt ze straat theater bij figurantengroep OuderwetZ. 
   
  Nu haar kinderen ouder worden wil zij zich meer in gaan zetten voor de belangen van de Helderse bevolking en bouwen aan een betere toekomst voor Den helder.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Sjoerd Oudijk (54):

✔Ondernemers/stadspromotie “VOOR EEN BRUISEND EN LEEFBAAR DEN HELDER”

 • Sjoerd Oudijk is als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marinegezin van zes kinderen. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Mijn eerste reguliere baan was docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum; InternetPlaza
 • Sommigen kennen mij van de Marktkraam, een  echte springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in de afgelopen vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid met muziek, eten en drinken.
 • Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein stimuleer ik en ondersteun ik de muziek op zaterdag en tevens ‘het Breewaterplein voor Kika’.
  Momenteel ben ik examinator en geef ik rekenles aan een ROC. Verder ben ik werkzaam in het vastgoed.
  Ik ben nieuw in de politiek en wil u graag vertegenwoordigen.
  Ik sta voor de volgende punten:
 • De overheid is verplicht om zuinig met het geld van de burger om te gaan;
 • Er moet gestopt worden met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld;
 • De binnenstad moet het bruisende hart van de stad zijn;
 • De bereikbaarheid van Den Helder moet verbeterd worden;
 • Recreatie en toerisme zijn een van de groeikansen voor Den Helder en daar moet op worden ingezet;
 • De stad moet verkeersveilig en fietsvriendelijk zijn én men moet gratis kunnen parkeren;
 • Het ziekenhuis moet in Den Helder blijven;
 • Ouderen behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben;
 • Kinderen uit Den Helder verdienen goed onderwijs;
 • Wijkcentra en jongerenactiviteiten moeten in alle wijken worden ondersteund;
 • De huisafvalinzameling moet anders ingericht worden.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Jacques Bierens (72):

✔Bestuur&Middelen, Willemsoord, Haven

 • Jacques Bierens, geboren in 1946 te Brussel (België). Bij de Koninklijke Marine heeft een technische richting gekozen waarbij hij zich specialiseerde in luchtvaarttechniek. Hij is een jaar of twintig werkzaam als vrijwilliger in de traditiekamer Marineluchtvaartdienst waar hij nu beheerder/coördinator is.Tevens werkt hij als vrijwilliger bij Wonen Plus, een afdeling van De Wering.
 • Hij is van mening dat onze aandacht vooral naar de zwakkeren van onze Helderse bevolking moet gaan, zeker de komende jaren. Ook toerisme vraagt aandacht dit moet waar mogelijk ondersteuning krijgen en uitgebreider worden, dit is goed voor werkgelegenheid. Jacques is commissielid in commissie Bestuur & Middelen

 

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Willem v d Belt (55):

✔Haven/Veiligheid

 • Willem is 1962 geboren en tot 1986 getogen in Vlaardingen.Hij noemt zichzelf een echte “haringkop” die voor de liefde en beroepshalve zijn heil is gaan zoeken in het Helderse. Inmiddels is hij 35 jaar hier woonachtig, ruim 30 jaar getrouwd en de gelukkige vader van 2 volwassen dochters. Hij is werkzaam als Wachtcommandant bij de Defensie Bewakings en Beveiligingsorganisatie (DBBO), het voormalige Marine Beveiligingskorps (MBK).
 • Innovatief en creatief denken moet Den Helder uit het slob halen en opnieuw op de kaart gaan zetten.
  Hij ziet zichzelf als een “out-off-the-box” denktank die zijn inspiratie wil uiten door zijn stempel te drukken in het wel en wee van Den Helder.

Dat kan alleen bij een passende partij waarmee je een klik moet hebben, zegt hij.
Uiteraard is daar rechtstreekse hulp van de bewoners een van de eerste vereiste.
Progressie is voor mij dan ook van essentieel belang en zie stilstand als achteruitgang.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Ricardo v Beveren (41):

✔Bestuur en Middelen

 • Ricardo van Beveren, geboren in 1976 en tot 1999 in Den Helder gewoond. Daarna verhuisd naar Julianadorp, waar hij nog altijd met zijn vrouw en 3 kinderen woont.
 • Ricardo is eerst werkzaam geweest in de IT, maar heeft al snel de richting van het (proces)management gekozen. Hij heeft functies vervuld als procesmanager, procescontroller en stafadviseur bij grote bedrijven (Defensie en financiële sector). Momenteel werkzaam als consultant en trainer / coach op het gebied van leiderschap en communicatie.

Ricardo is iemand die houdt van rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Oftewel: doe wat je zegt en zeg wat je doet. In zijn ogen onmisbare elementen als het gaat om behoorlijk bestuur. Verder zet hij zich graag in voor zijn medemens. Hij gelooft in de kracht van ieder individu en is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige en prettige samenleving.


Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

Cor Bijpost (69):

✔ Verkeer, Fiets en wandel/honden uitlaatgebieden,

 • Cor woont al vanaf 1983 met heel veel plezier aan de Coenraadbotstraat. 
 • In de loop van de jaren is hij zich steeds  meer op  sociaal gebied gaan bezighouden.
  Hij neemt deel aan de regiegroep van het Wijkplatform stad binnen de linie in de regie groep en is buurtvertegenwoordiger vanuit de buurt Oud den Helder.
  Tevens is hij lid van bestuur van wijkcommissie 2  en afgevaardigde in de huurders raad .
 • Hij zet zich onderandere in voor verkeersveiligheid van de Th Rijkersstraat. 

 

 

 

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad
Stem lijst 9!

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER