2012 december 17 17 december 2012 – Motie Behoorlijk Bestuur Stresstest

17 december 2012 – Motie Behoorlijk Bestuur Stresstest

17 december 2012 – Motie Behoorlijk Bestuur Stresstest

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op maandag 17 december 2012
Overwegende dat de stresstest financiële situatie voor de gemeente Den Helder aangeeft dat, in de door BMC gebruikte systematiek, de meerderheid van de onderzochte onderdelen extra aandacht behoeven;

lees verder in download:

Motie Behoorlijk Bestuur Stresstest