2014 juni 17 17 juni 2014 Coalitieakkoord 2014-2018 – Den Helder wendt de steven

17 juni 2014 Coalitieakkoord 2014-2018 – Den Helder wendt de steven

17 juni 2014 Coalitieakkoord 2014-2018 – Den Helder wendt de steven

Coalitieakkoord 2014-2018 – Den Helder wendt de steven
Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, Fractie Vermooten, Vrije Socialisten, GroenLinks, Christenunie

“Voor u ligt het coalitieakkoord 2014-2018 voor de gemeente Den Helder.
Het akkoord heeft als titel gekregen: “Den Helder wendt de steven”. Dat is niet verwonderlijk omdat dit akkoord een trendbreuk wil zijn met het verleden. Partijen hebben elkaar gevonden op een nieuwe manier van besturen. Een bestuur waaraan alle partijen en alle inwoners van Den Helder kunnen bijdragen. Waar ruimte is voor ideeën en waar discussies worden gevoerd op basis van inhoudelijke argumenten. .etc etc”
lees verder in de download

Voor download klik op de link:

Coalitieakkoord 2014-2018 ondertekend