2014 juni 30 30 juni 2014 – Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling Gemini Ziekenhuis

30 juni 2014 – Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling Gemini Ziekenhuis

30 juni 2014 – Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling Gemini Ziekenhuis

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 30 juni 2014; gelezen het raadsvoorstel nummer RV014.0088, inzake garantstelling Gemini Ziekenhuis; besluit: op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te berichten dat de raad het volgende als wens meegeeft: – Dat de verleende garantie wordt toegekend tot de uitslag van de aanvraag …….
lees verder in downloads:

Amendement Behoorlijk Bestuur garantstelling Gemini Ziekenhuis

Raadsbesluit wensen en bedenkingenprocedure Gemini Ziekenhuis

Raadsinformatiebrief garantstelling t.b.v. Gemini Ziekenhuis