2016 maart 14 14 maart 2016 Motie BB – Betreffende terugdringen leegstand binnenstad

14 maart 2016 Motie BB – Betreffende terugdringen leegstand binnenstad

14 maart 2016 Motie BB – Betreffende terugdringen leegstand binnenstad

Motie Behoorlijk Bestuur, betreffende terugdringen leegstand binnenstad

Kennis genomen hebbende van: » de raadsinformatiebrief nr. RI16.0016 (2016) over leegstand in de binnenstad.
Uitingen van leden van het college van burgemeester en wethouders in verschillende media omtrent voorgenomen maatregelen om leegstand in de binnenstad terug te dringen

Voor download klik op de link:

GrLi VS BvDH Verm CU BB over leegstand binnenstad terugdringen (aangeh)