2016 maart 14 Motie bij onderzoeksopdracht stadhuis Den Helder,

Motie bij onderzoeksopdracht stadhuis Den Helder,

Motie bij onderzoeksopdracht stadhuis Den Helder,

Motie bij onderzoeksopdracht stadhuis Den Helder,


14 maart 2016, de gemeenteraad in vergadering bijeen;
constaterende:
– dat de gemeenteraad begin februari 2016 geïnformeerd werd over een raadsvoorstel waarin op basis van het bestuursakkoord en de uitkomsten van het scenario-onderzoek, uitgevoerd door ICS Adviseurs een opdracht tot (ver)bouw van een stadhuis op Willemsoord werd voorgesteld;
– dat het raadsvoorstel terug getrokken is zonder enig debat in de daartoe geëigende vergadering van de commissie Bestuur en Middelen;
-etc lees verder in download

Voor download klik op link:
motie onderzoeksopdracht stadhuis