2016 maart 14 Motie oppositie Stadshart

Motie oppositie Stadshart

Motie oppositie Stadshart

Motie oppositie Stadshart

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 14 maart 2016;
overwegende dat:
• in de vorige raadsperiode is besloten fase1-plus van het Uitwerkingsplan Stadshart uit te voeren;
• er na die tijd veranderingen hebben plaatsgevonden door de crisis, het winkelgedrag van de inwoners, leegstand in het winkelgebied en de toekomstvisie van het Stadshart;
– etc. lees verder in download

Voor download klik op link:
motie oppositie UP Stadshart