2016 april 14 Motie Oppositie over sportbesluit huur na rato

Motie Oppositie over sportbesluit huur na rato

Motie Oppositie over sportbesluit huur na rato

Motie Oppositie over sportbesluit huur na rato

besluit beslispunt 1. als volgt te wijzigen: 1. ‘het Sportbesluit’ Tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud buitensportaccommodaties (RB10.0005) zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2010 voort te zetten tot 2021 met dien verstande dat punt …..etc. lees verder in download

Voor download klik op link:

Oppositie over sportbesluit huur na rato