2016 augustus 18 update uitvoering motie 8 augustus 2016 RV16.0063 Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over verplaatsing van specialistische hartzorg uit Den Helder naar Alkmaar

RV16.0063 Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over verplaatsing van specialistische hartzorg uit Den Helder naar Alkmaar