2016 augustus 24 Beantwoording op vragen van BB, schuine pad in relatie tot renovatie van dekades Willemsoord

Beantwoording op vragen van BB, schuine pad in relatie tot renovatie van dekades Willemsoord

Beantwoording op vragen van BB, schuine pad in relatie tot renovatie van dekades Willemsoord

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende de aanleg van het schuine pad in relatie tot de renovatie van de kades van het natte dok van Willemsoord

Aan de fractie Behoorlijk Bestuur i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 1 augustus 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de aanleg van het schuine pad in relatie tot de renovatie van de kades van het natte dok van Willemsoord:

1. Is het college bekend met het feit dat de kwaliteit van de kade WO momenteel niet geschikt is voor een getijdehaven en dat renovatie van de gehele kade hiervoor benodigd is?
2. Wat zijn de gevolgen van stilstand en de kwaliteit van het water nu er voorlopig alleen bij de Zeedoksluis, ten tijde van een schutting, het water van de jachthaven “verschoond” wordt met zeewater?
3. Welke partijen gaan financieel bijdragen aan de renovatie van de kade ?
4. Is het college bekend dat de kwaliteit van de kade ter hoogte van Hr.Ms. Schorpioen ZEER slecht is?
5. Bent u het met ons eens dat, gezien voorgaande vraag ,er prioriteit moet worden gesteld aan de renovatie van de kade boven de aanleg van het schuine pad,
6. Bent u het met ons eens dat dit betekent dat de aanleg van het schuine pad beter kan worden uitgesteld. Dit voorkomt dat het schuine pad ten behoeve van de renovatie kade weer open moet. Wij beantwoorden deze vragen als volgt:.Lees verder klik op de download link:

RV16.0061 de aanleg van het schuine pad in relatie tot renovatie van kades van het natte dok van Willemsoord

Schriftelijke vragen BB over aanleg schuine pad Willemsoord

Schriftelijke vragen BB over aanleg schuine pad Willemsoord