2016 september 12 Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van SP over acute hartzorg Den Helder

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van SP over acute hartzorg Den Helder

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van SP over acute hartzorg Den Helder

·         de antwoorden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op schriftelijke vragen van Statenlid C. Boelhouwer (SP) over acute hartzorg Den Helder;

Inleiding: In het Noordhollands Dagblad van vandaag staat dat het Helderse ziekenhuis de acute cardiologische zorg wel degelijk wil verplaatsen naar het ziekenhuis van Alkmaar, dat gefuseerd is met het Helderse ziekenhuis. Wel degelijk: in juli was door het ziekenhuis gezegd dat deze verplaatsing een optie is maar dat er nog geen definitief besluit was genomen. Uit nieuwe informatie (brief verpleegkundigen en bevestiging door Helders raadslid) blijkt echter dat er ‘wel degelijk’ toen in juli is besloten tot verplaatsing. De provincie is in dezen niet de eerst verantwoordelijke, maar de provincie heeft wel een algemene zorgplicht. Bovendien is de provincie een besluit aan het vormen met betrekking tot het al of niet verplaatsen van de traumaheli VUmc.

Lees verder in download link
gs-nh-beantwoording-schriftelijke-vragen-c-boelhouwer-sp-over-acute-hartzorg-den-helder