2016 oktober 06 Port of Den Helder

Port of Den Helder

Port of Den Helder

Onder andere in aanloop naar de commissievergadering  Bestuur en Middelen van 10 oktober 2016 was een deel van de fractie van Behoorlijk Bestuur woensdag 5 oktober aanwezig  bij PORT OF DEN HELDER.
Wat Behoorlijk Bestuur vooral miste was een duidelijke visie.

20161005_123533

20161005_135245 20161005_123520

Voorstel tot het versterken van de financiële positie Port of Den Helder NV.

Het college van burgemeester en wethouders neemt zich voor een aantal besluiten te nemen ter versterking van de financiële positie van Port of Den Helder NV. Het gaat om het beschikbaar stellen van een bedrag van € 7 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal, het verlengen van de bestaande gemeentelijke garantstelling ten behoeve van de BNG tot 2033 conform de voorwaarden van de nieuw af te sluiten lening met de BNG en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het toetreden van een tweede aandeelhouder. De raad mag over deze voorgenomen besluiten van het college wensen en bedenkingen indienen. De commissie adviseert de raad hierover.
20161005_135237 20161005_133103
20161005_143407 20161005_143354