2017 mei 19 Wateroverlast bewoners in en rondom de Prins Willem Alexandersingel

Wateroverlast bewoners in en rondom de Prins Willem Alexandersingel

Wateroverlast bewoners in en rondom de Prins Willem Alexandersingel

Schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende

Wateroverlast bewoners in en rondom de Prins Willem Alexandersingel

1. Is het college het met ons eens dat wateroverlast onder het huis voor bewoners een
groot probleem is dat aanzienlijke invloed heeft op het woongenot en de waarde van een
huis?

2. Bent u het met ons eens dat wateroverlast onder een huis negatieve invloed kan hebben
op stookgedrag en dus energiezuinigheid?

3. Bent u het met ons eens dat wateroverlast onder een huis geen “persoonlijk/ individueel”
probleem is als dat het gevolg is van de grondwaterstand?

4. Bent u bereid om serieus met de bewoners in de buurt van de Pr. Willem Alexandersingel
in overleg te treden?

5. Bent u bereid om de oorzaak van de wateroverlast onder huizen in de buurt van de Pr.
Willem Alexandersingel te onderzoeken?

6. Bent u bereid om in het geval de oorzaak de (gewijzigde) grondwaterstand is in overleg
met de bewoners maatregelen te nemen dan wel in overleg te treden met Noord-
Hollands Landschapsbeheer of andere betrokken organisaties/overheden teneinde het
probleem op te lossen?

7. Kunt u het daar heen leiden dat de brief van 6 november 2016 met voortvarendheid wordt
beantwoord en maatregelen worden genomen opdat brieven van burgers altijd binnen
redelijke termijn worden beantwoord?

 

Beantwoording van de vragen vindt u in de download link hieronder:

RV- BB over wateroverlast bewoners in en rondom de Prins Willem Alexandersingel

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER


Onze speerpunten klik HIER