2018 januari 28 Schriftelijke vragen omtrent Campers Willemsoord (2e keer)

Schriftelijke vragen omtrent Campers Willemsoord (2e keer)

Schriftelijke vragen omtrent Campers Willemsoord (2e keer)

Schriftelijke vragen conform art 36 Reglement van Orde.

Den Helder, 25 januari 2018.

Op 24 januari bereikte mij het bericht  dat Zeestad BV bij de directeur Willemsoord heeft aangegeven dat de huidige camperplaats verhuisd wordt naar een ander gedeelte op Willemsoord. Dit zou te maken hebben met het aanzicht van campers naast het schuine pad. De verplaatsing gaat ten koste van de bedrijfsvoering van de jachthaven exploitant.

Tevens is de aanleg van schuine pad ook ten koste gegaan van veel parkeerplaatsen voor gebouw 39. Hiervoor is een graszone in de plaats gekomen. Op deze zijde van het gebouw ( waar voorheen een schilderswerkplaats voor leermeesteropleidingen stond) was i.v.m. vervuilde grond een beschermlaag aangebracht.

Geachte college

  • Is het u bekend dat Zeestad BV deze verplaatsing wilt realiseren?
  • Is het u bekend dat de gebruikers van de camperplaatsen ver weg worden geplaatst van de sanitaire voorzieningen
  • Is u bekend dat de camperplaats op Willemsoord bij Camperplaats Nederland zeer hoog staat aangeschreven en deze verplaatsing ten koste kan gaan voor de aantrekkelijkheid camperplaatsen op Willemsoord en daarmee ten koste van toeristen voor Den Helder?
  • Is het u bekend dat tijdens de aanleg van de groene zone diverse werkzaamheden zijn verricht ( oa drainage) welk ten koste is gegaan van de beschermlaag. Deze beschermlaag zorgt ervoor dat het gif in de grond zich niet gaat mengen met grondwater. Momenteel mond dit grondwater, via buizen, uit in de jachthaven.
  • Is dit alles aanleiding om als aandeelhouder meer greep op de bedrijfsvoering van te gaan krijgen. Mede gelet op de financiële injecties die met enige regelmaat nodig zijn.

Namens fractie Behoorlijk Bestuur

 

Michiel Wouters

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIERVoor Nieuws klik HIEROnze speerpunten klik HIER
Wie zijn wij? klik HIER