2018 maart 01 Behoorlijk Bestuur streeft naar de handhaving van een adequate medische zorg

Behoorlijk Bestuur streeft naar de handhaving van een adequate medische zorg

Behoorlijk Bestuur streeft naar de handhaving van een adequate medische zorg

Visie: Behoorlijk Bestuur streeft naar de handhaving van een adequate medische zorgbinnen de  gemeentegrens inclusief een basis ziekenhuis met acute zorg

GEZONDHEIDSZORG
De regels met betrekking tot de gezondheidszorg worden centraal ontwikkeld en opgelegd. Invloed op gemeenteniveau is vrijwel nihil. We willen dat de gemeentebestuur zich wel maximaal inspant om de gezondheids- en medische voorzieningen in de gemeente zo veel mogelijk op peil te houden. Wettelijke vereisten met betrekking tot zorg, passend bij de ambitie om een regiogemeente te zijn, zijn het minimale niveau waar het gemeentebestuur zich sterk voor moet maken. Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder (het voormalig Gemini) moet als volwaardig basisziekenhuis met spoedeisende zorg en intensive care open blijven.  Het afgesproken locatieprofiel is daarbij leidend.


Daarvoor zal in het huidige systeem met name met de zorgverzekeraars moeten worden overlegd. Het is essentieel dat de belangen van zorgvragers (patiënten) binnen de gemeente worden “verdedigd” tegenover het stelsel van zorgaanbieders en zorgfinanciers.

 

 Enerzijds moet de zorg dicht bij de patiënt optimaal zijn. Anderzijds dient acute zorg te voldoen aan de wettelijke eisen. Chronisch zieken dienen adequate zorg te kunnen krijgen binnen redelijke afstand van hun woonplaats. Wij willen dat mensen met een langdurige beperking, als gevolg van ziekte of ouderdom, kunnen deelnemen aan de samenleving. Het zelfstandig wonen is hiervan een onderdeel. Het gemeentebeleid moet er op gericht zijn daar waar nodig aanvullend te faciliteren op wettelijke minimum voorzieningen.

De handhaving van de aanwezigheid binnen de gemeentegrens van een “ziekenhuis” is daarvoor
welhaast een vereiste. Behoorlijk Bestuur zal zich daar voor blijven inzetten


Visie:Behoorlijk Bestuur streeft naar de handhaving van een adequate medische zorg binnen de gemeentegrens inclusief een basis ziekenhuis met acute zorg

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER